Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Тригуб Олександр Петрович

Людмила Вовчук

(16.12.1975, м. Полтава) – доктор історичних наук (2010 р.), професор (2014 р.).

У 1993 р. закінчив середню школу № 34 м. Миколаєва. У 1993 – 1998 рр. навчався на історичному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту (зараз – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського), отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності “Вчитель всесвітньої історії та народознавства”.

1998 – 2000 рр. – аспірант Національного університету “КиєвоМогилянська академія”. У 2001 р. у Донецькому національному університеті захистив кандидатську дисертацію “Історія Херсонської єпархії (кінець 18 – початок 20 ст.)”. Науковий керівник – М.О. Багмет.

З жовтня 2000 р. – асистент, у 2001 – 2006 рр. – доцент кафедри історії та філософії Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

У 2006 – 2009 рр. – докторант історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2010 р. у Донецькому національному університеті захистив докторську дисертацію “Російська православна церква в радянській Україні у 20 – 30-х рр. XX ст.: інституційний розкол та міжконфесійні відносини”. Науковий консультант – Г.Д. Казьмирчук.

З 2009 р. – професор, з 2012 р. – завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

У 1998 – 2011 рр. – вчений секретар Миколаївської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців України (зараз – НСКУ), з 2011 р. – голова Миколаївського осередку НСКУ.

З 2010 р. – член Миколаївського відділення Інституту історії України НАН України. З 2014 р. – член Спілки археологів України.

2005 – 2006 рр. – стипендіат Канадського інституту українських студій Альбертського університету.

Нагороди: почесна грамота Державного комітету України у справах сім’ї та молоді (2001 р.), грамота Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації (2006 р.), подяка від Управління Служби безпеки України в Миколаївській області (2008 р.), грамота Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (2013 р.), грамоти Чорноморського державного університету імені Петра Могили (2013, 2014 рр.), почесна грамота Міського голови м. Миколаєва (2014 р.), медаль “За жертовність і любов до України” УПЦ (2014 р.), почесна грамота Миколаївської обласної ради (2015 р.), звання “Почесний краєзнавець України” (2015 р.).

Науковий керівник п’яти захищених кандидатських дисертацій.

Сфери наукових інтересів: історія релігії та церкви, історичне краєзнавство, єврейські організації та політичні рухи на Півдні України.

Автор та упорядник близько 180 наукових праць (зокрема, 5 монографій, 7 брошур, близько 160 наукових статей).

Публікації про О.П. Тригуба і рецензії на його праці:

Тригуб Олександр Петрович // Тригуб П.М. Стежками власної долі. – Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2005. – С. 95.

Котляр Ю.В. Російська православна церква в Україні в лещатах тоталітаризму. До виходу в світ монографії Олександра Тригуба “Розгром української церковної опозиції в Російській православній церкві (1922 – 1939 рр.)”. – Миколаїв: ТОВ “Фірма “Іліон”, 2009. – 312 с. // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 108. Т. 121. Історія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2010. – С. 151 – 153.

Кривошея І.І., Моравец Н. Рецензія: Тригуб О.П. Розгром української церковної опозиції в Російській православній церкві (1922 – 1939 рр.). Монографія. – Миколаїв: ТОВ “Фірма “Іліон”, 2009. – 312 с. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 33. – С. 374 – 376.

Кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики – 10 років. Факультет політичних наук. Чорноморський державний університет імені Петра Могили [Текст]. – [Миколаїв]: [б.в.], [2013]. – 15 с.: кольор. іл.

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики // Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Petra mea – моя твердиня: [ювілейне видання до 20-ї річниці навчального закладу]. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 269 – 273.

Книги О.П. Тригуба, що стосуються історії Південної України:

Релігійні організації на Миколаївщині: історія і сучасність.

Науково-популярний довідник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – 248 с., 12 с. іл. (у співавторстві).

Голодомори ХХ століття на території Миколаївщини. Миколаївщина в голодних 1921 – 1923 роках. – Миколаїв: Вид-во “Шамрай”, 2008. – 456 c. (у співавторстві).

Миколаївська область: Час. Події. Особистості. – Миколаїв: ТОВ “Дизайн та Поліграфія”, 2012. – 352 с. (співавтор і член редколегії).

Найважливіші статті О.П. Тригуба, що стосуються історії Південної України:

Головні напрями діяльності Херсонської єпархії (1775 – 1918) // Наукові праці: збірник. – Миколаїв: Видавничий відділ МФ НаУКМА, 1999. – Т. 2. – С. 10 – 16.

Історія заснування єпархії Катеринославської та Херсонської (1775 – 1837) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VII. – С. 105 – 116.

Місіонерська діяльність православної церкви на Півдні України // Наукові праці: збірник. – Миколаїв: Видавничий відділ МФ НаУКМА, 2000. – Т. 8: Історичні науки. – С. 45 – 49.

Господарсько-економічна діяльність православної церкви на Півдні України (др. пол. ХVIII – поч. ХХ ст.) // Вісник Черкаського ун-ту. Вип. 33. Серія: історичні науки. – Черкаси, 2002. – С. 54 – 61.

Православна церква на Миколаївщині (1917 – 1954 рр.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2005. – № 3 (липень-вересень). – С. 109 – 131; № 4 (жовтень-грудень). – С. 16 – 55.

Основні напрямки діяльності іноземних консульств на Півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Миколаєва) // Емінак: науковий щоквартальник. – 2007. – № 2 (жовтень-грудень). – С. 90 – 97 (у співавторстві з Л. Вовчук).

Міжнародна організація “Джойнт” в економічній розбудові Південної України (20 – 30-ті роки ХХ ст.) // Науковий вісник / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць – Вип. 3.34: історичні науки. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 113 – 119.

Дворянське землеволодіння Кривоозерщини (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) // Науковий вісник / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць – Вип. 3.35: історичні науки. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 82 – 87.

Релігійна політика окупантів на Миколаївщині: особливості, суть та наслідки (серпень 1941 – березень 1944 рр.) // Краєзнавство / НСКУ; Ін-т історії НАНУ. – 2014. – № 1. – С. 113 – 123. (у співавторстві з М. Михайлуцою).

Монастирі Південної України у господарсько-економічному житті краю (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Краєзнавство / НСКУ; Ін-т історії НАНУ. – 2015. – № 1 – 2. – С. 178 – 183.