Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Чорний Олександр Васильович

(Анкета О.В. Чорного)

(16.05.1979, м. Мала Виска Кіровоградської обл.) – кандидат історичних наук (2007 р.), доцент (2013 р.).

У 1996 р. закінчив Красносільську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. У 1996 – 2001 рр. навчався на історичному факультеті Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, отримав диплом зі спеціальності “Історія та народознавство”.

У 2001 – 2003 рр. працював викладачем історії у Вищому професійному училищі № 4 м. Кіровограда. У 2003 р. перейшов на роботу до Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на посаду асистента кафедри історії України.

У 2004 – 2007 рр. навчався в аспірантурі Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (денна форма підготовки).

16 листопада 2007 р. захистив кандидатську дисертацію “Підготовка спеціалістів для морського флоту в Україні в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ століття”. Науковий керівник – В.Й. Борисенко.

Територіальні межі дослідження охоплюють південь України – Херсонську й Таврійську губернії, в приморських містах яких діяли навчальні заклади морського профілю.

З листопада 2007 р. – старший викладач, з серпня 2010 р. – доцент кафедри історії України Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Сфери наукових інтересів: історія морських навчальних закладів України останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст., воєнна історія та військова персоналістика ХVІІІ-ХХ ст., битва за Дніпро 1943 року.

З 2008 р. – член редакційної колегії наукового видання “Наукові записки. Серія: Історичні науки”, що видається на факультеті історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, з 2015 р. – член Всеукраїнського громадського об’єднання “Спілка археологів України”.

Нагороди: грамоти Кіровоградської обласної державної адміністрації (2011, 2012 рр.), подяка Міністерства освіти і науки України (2014 р.).

Автор і співавтор близько 80 наукових і навчально-методичних праць (зокрема, 2 посібників (1 у співавторстві) та понад 60 наукових статей).

Найважливіші статті О.В. Чорного, що стосуються історії Південної України:

(Херсонський морський кадетський корпус // Вісник Академії праці і соціальних зв’язків Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. – 2005. – № 5. – С. 224 – 229.

(Торговельно-морехідна освіта в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Історичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 32 – 37.

(Джерела з історії морських навчальних закладів Півдня України останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст. // Архіви України. – 2008. – №. 3 – 4. – С. 150 – 160.

(Реформування системи підготовки морських спеціалістів на півдні України у 1850 – 1860-х роках // Історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 82 – 90.

(Військово-морська освіта на півдні України в епоху вітрильного флоту // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. Збірник наукових праць. – Вип. 9: Ювілейний випуск до 70-річчя професора Борисенка Володимира Йосиповича. – К., 2012. – С. 249 – 257.

(Маловідомий герой епохи наполеонівських війн генерал-майор Микола Данилович Кудашев // Проблеми вітчизняної історії ХІХ – початку ХХ століття. Збірник наукових праць. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – Вип. 21. – С. 183 – 193.

(Метрична книга Успенського кафедрального собору м. Єлисаветграда за 1836 рік про місце поховання генералмайора Г.О. Шостакова // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірник наукових праць ІV Міжнародної наукової конференції, 26 – 27 квітня 2013 р., Одеса / відповідальний редактор М.І. Михайлуца. – Одеса: ВМВ, 2013. – С. 398 – 403.

(Джерельний потенціал “Общего морского списка” для вивчення історичної персоналістики та історії Чорноморського флоту // Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання: Збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень Дев’ятого Всеукраїнського науково-практичного семінару (26 – 27 березня 2015 року). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – С. 110 – 116.

(Метрична книга Успенського кафедрального собору м. Єлисаветграда за 1835 рік про місце поховання генерал-лейтенанта П.І. Каблукова 1 – го // Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України. – Вип. ІV. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2015. – С. 53 – 58.

(Генерал-майор Герасим Шостаков. Невідомий герой епохи наполеонівських війн // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія та археологія”. – Вип. 23 (1). – Дніпропетровськ, 2015. – С. 131 – 140.