Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Турченко Федір Григорович

Олексій Штейнле

(19.02.1947, с. Тимофіївка Краснопільського р-ну Сумської обл.) – доктор історичних наук (1988 р.), професор (1990 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1997 р.).

У 1970 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю “Історія”.

У 1970 – 1973 рр. працював вчителем історії с. Терни Недригайлівського р-ну Сумської обл., Великописаревської середньої школи, Мезенівської школи Краснопільського р-ну Сумської обл. У 1973 – 1976 рр. навчався в аспірантурі Харківського державного університету. Впродовж 1976 – 1984 рр. працював викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри історії УРСР і СРСР Запорізького державного педагогічного інституту. З 1990 р. – завідувач кафедри історії радянського суспільства, з 1992 р. дотепер – завідувач кафедри новітньої історії України Запорізького державного (національного) університету. У 1992 – 2005 рр. – декан історичного факультету Запорізького державного університету. У 2005 р. – виконуючий обов’язки ректора Запорізького національного університету, 2005 – 2008 рр. – перший проректор Запорізького національного університету. 2008 – 2010 рр. – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Запорізького національного університету.

Зараз працює завідувачем кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету.

У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію “Зміни в соціальній структурі міського населення Радянської України в 20-і рр.”, у 1988 р. – докторську дисертацію “Ліквідація експлуататорських класів на Україні в роки соціалістичної революції і громадянської війни”.

Головний редактор фахового збірника “Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету”, член редакційної колегії журналу “Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання”, член редакційної колегії з історичних наук видання “Схід”. Голова Запорізького обласного відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України “Україна-Світ”, член Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка, член Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних наук “Нова доба”, голова та член журі обласних та всеукраїнських олімпіад з історії та Малої академії наук.

Сфери наукових інтересів: українське суспільство в умовах модернізації ХІХ-ХХ ст., Українська національно-демократична революція 1917 – 1918 рр., Запорізький регіон у новітню добу.

Ф.Г. Турченко є автором підручників з нової та новітньої історії України. Вчений комплексно дослідив питання Української національно-демократичної революції 1917 – 1918 рр., розкрив внесок Миколи Міхновського в боротьбу за становлення української державності. Видав праці про проблеми Запорізького краю новітньої доби (Голодомору 1932 – 1933 рр., Другої світової війни, транзиту від радянської епохи до незалежної України).

Автор і упорядник близько 210 наукових праць (зокрема, понад 10 монографій, 10 підручників, близько 190 наукових статей).

Публікації про Ф.Г. Турченка та рецензії на його праці:

Турченко Федір Григорович // Історичний факультет Запорізького державного університету. 30 років (1971 – 2001): Ювілейна книга. – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – С. 101 – 105.

Удод О. Homo historicus: людина історична, або історик в історії (до 60-річчя професора Ф.Г. Турченка) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2006. – Вип. ХХ. – С. 458 – 461.

Радзивілл О. Шкільний підручник нового покоління з історії України: інтеграція здобутків науки й вимог оновлення змісту шкільної історичної освіти): На прикладі підручників Ф. Турченка “Історія України” для 9 – 11 класів загальноосвітньої школи // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2006. – Вип. ХХ. – С. 461 – 464.

Федір Турченко: біобібліографічний покажчик / В.Г. Ткаченко (уклад.), Ю.О. Каганов (уклад.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 68 с.

Турченко Федір Григорович // Українські історики. Біобібліографічний довідник. – Вип. 3. – К.: Інститут історії України, 2010. – С.293 – 295

Турченко Федір Григорович // Запорізький національний університет. Історія і сучасність (1930 – 2010). Ювілейна книга. – Запоріжжя: Дике Поле, 2010. – С. 309.

Книги Ф.Г. Турченка, що стосуються історії Південної України:

Історія рідного краю. 11 клас: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів – 2 вид., доп. і випр. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. – 224 с. (співавтор В.М. Мороко)

Південна Україна: модернізація, світова війна, революція. – К.: Генеза, 2003. – 304 c. (співавтор Турченко Г.Ф.)

Українське козацтво: Мала енциклопедія / НДІ козацтва при Запорізькому національному ун-ті / С.Р. Лях (відп. ред.) / Ф.Г. Турченко (керівн. авт. колективу). – 2 вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2006. – 672 с.

Запоріжжя індустріальне / Наук. ред. Ф.Г. Турченко. – Запоріжжя: Дике Поле, 2008. – 368 с.

Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933 років в Україні. Запорізька область. / Керівн. наук.-редакц. групи Ф.Г. Турченко. – Запоріжжя: Дике Поле, 2008. – 1080 с.

Голодомор 1932 – 1933: запорізький вимір / Ф.Г. Турченко (ред.). – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – 320 с.

Запоріжжя на шляху до себе… Минуле і сучасність у документах і свідченнях учасників подій. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 368 с.

ГКЧП і проголошення незалежності України: погляд із Запоріжжя. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 131 с.

Запорізький рахунок Великій війні. 1939–1945 / Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко, О.Ф. Штейнле, В.С. Орлянський [та ін.]. – Запоріжжя: Просвіта, 2013. – 416 с.

Проект “Новоросія” і новітня російсько-українська війна. – 2-е вид., доп. – Запоріжжя: Просвіта, 2015. – 180 с. (співавтор Г. Турченко)

Найважливіші статті Ф.Г. Турченка, що стосуються історії Південної України:

Південь України напередодні Першої світової війни // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – Вип. XVII. – C. 7 – 47.

Таємні документи Запорізького обкому КП України про політичну боротьбу в регіоні напередодні проголошення незалежності 1991 р. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2007. – Вип. XXI. – С. 370 – 381.

Собор ілюзій // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник / За ред. В. Кравченка. – Харків: ТОВ “НТМТ”, 2008. – Вип. 9 – 10. – С. 295 – 301.

Самостійницький транзит запорізької партійно-радянської номенклатури 1991 року // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2008. – Вип. XXIII: Політична еліта в історії України. – С. 290 – 307.

Русифікація, дерусифікація і націєтворення у запорізькому регіоні // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2009. – Вип. XXV. – С. 126 – 139.

Історична пам’ять і політика пам’яті на Запоріжжі (1991 – 2015 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 42. – С. 189 – 201.