Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Трифільєв Євген Парфенович

Валерій Левченко

(8.02.1867, м. Маріуполь – 17.08.1925, м. Одеса).

Середню освіту здобув у маріупольській гімназії. У 1890 р. закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету.

У 1890 – 1901 рр. працював у різних середніх навчальних закладах Харкова: жіночій гімназія пані Філіпс (1890 – 1893), жіночій гімназії К.М. Драшковської (1891 – 1910), єпархіальному жіночому училищі (1893 – 1911), Маріїнській жіночій гімназії (1910 – 1911). З 1901 р. по 1911 р. – приват-доцент кафедри російської історії Харківського університету.

У 1906 р. захистив магістерську дисертацію “Очерки из истории крепостного права в России: царствование императора Павла первого”.

З 1911 по 1920 р. працював на кафедрі російської історії Новоросійського університету: в. о. екстраординарного професора (1911 – 1915), в. о. ординарного професора (1915 – 1920). Професор Одеського гуманітарно-суспільного інституту (1920 – 1921), Одеського археологічного інституту (1921 – 1922) і Одеського інституту народної освіти (1921 – 1925).

У 1911 – 1912 і 1915 – 1920 рр. – секретар, а в 1920 р. – декан історико-філологічного факультету Новоросійського університету.

У 1920 р. – проректор Одеського археологічного інституту.

Член Історико-філологічного товариства при Харківському університеті та Московського археологічного товариства. Брав участь у роботі ХІІ (1902) та ХІІІ (1905) Археологічних з’їздів у Харкові та Катеринославі. У 1923 – 1925 рр. – голова соціально-історичної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. На початку 1920-х рр. залучений Одеським губернським архівним управлінням до розробки місцевих архівних фондів. Голова одеської комісії щодо виявлення документів з історії декабристського руху в Україні. У 1923 р. проводив археологічні розкопки неподалік від Одеси, під час яких були знайдені зразки поховань кочівників.

Нагороди: ордени Св. Володимира IV ступеню, Св. Анни ІІ і ІІ ступенів, Св. Станіслава ІІ і ІІ ступенів, срібна медаль у пам’ять царювання Олександра ІІІ, світло-бронзова медаль у пам’ять 300-річчя царювання дома Романових.

Сфери наукових інтересів: історія Російської імперії XVIІ – початку ХХ ст., історіографія, археологія, краєзнавство.

Є автором праць з історії кріпацтва на півдні Російської імперії кінця XVIII ст., селянського руху на Одещині на початку ХХ ст., аграрного руху на Херсонщині, які всі грунтуються на архівних документах.

Автор понад 20 наукових праць (зокрема, 2 монографій, 3 брошур, близько 20 наукових статей).

Публікації про Є.П. Трифільєва та рецензії на його праці:

Загоровский Е.А. Е.П. Трифильев (некролог) // Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – Ч. 2 – 3. – Секція соціально-історична. – Одеса, 1925. – С. 117 – 119.

Попова Т.Н. Из истории краеведения в Одессе. Е.П. Трифильев // Тезисы Первой областной историкокраеведческой научно-практической конференции, посвященной 200-летию г. Одессы “Воспитание историей”, 27 – 28 июня 1989 г. – Одесса, 1989. – С. 62 – 63.

Михеев В.К., Шрамко Б.А. Вклад учёных Xарьковского университета в развитие археологии (1805 – 1990 гг.) // Вестник Xарьковского университета. – 1991. – № 357: Историческая наука в Харьковском университете (К 185-летию ХГУ). – Вып. 24. – Харьков, 1991. – C. 107 – 108.

Гребцова И.С., Попова Т.Н. Из истории преподавания историографии в Новороссийском университете: Е.П. Трифильев // Сборник тезисов выступлений на украинско-российском научнометодическом симпозиуме “Историко-культурное население человечества и его изучение при подготовке учителей без отрыва от производства”. – Одесса: ОГПИ, 1992. – С. 94 – 96.

Попова Т.Н. Из истории историографии: Е.П. Трифильев // ІІ Астаховские чтения: Материалы и тезисы науч. конф., посвященной 30-летию кафедры историографии, источниковедения и археологии ХГУ, 1 – 2 ноября 1994 г. – Харьков, 1994. – С. 50.

Новікова Л.В., Попова Т.М. Трифільєв Євгеній Парфенович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. – В 4-х т. – Одеса: Астропринт, 2000. – Т. 4. – С. 240 – 243.

Попова Т.Н. Из истории региональной историографии (Профессор Новороссийского университета Е.П. Трифильев) // Историческая память. Историко-краеведческий ежегодник. – Вып. 2. – Одесса, 2000. – С. 60 – 66.

Портнова Т. Трифільєв Євген Парфенович // Українські архівісти (ХІХ -ХХ ст.): Біобібліографічний довідник. – К., 2004. – С. 789 – 790.

Попова Т.Н. Из истории Новороссийского университета: Е.П. Трифильев. К 140-летию со дня рождения (биоисториографический контур) // Проблемы славяноведения. – Вып. 9. – Брянск, 2007. – С. 42 – 62.

Музичко О.Є. Трифільєв Євген Парфенович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 400 – 402.

Ясь О. Трифільєв Євген Парфенович // Українські історики. Біобібліографічний довідник. – Вип. 3. Серія “Українські історики”. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – С. 290 – 292.

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 – 1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 42, 147, 183, 197, 241, 263, 268 – 269, 273, 313, 346.

Видання Є.П. Трифільєва, що стосуються історії Південної України:

Очерки из истории крепостного права в России. Царствование императора Павла I. – Харьков, 1904. – [4], IV, 361 с.

О Феодосийском музее древностей. – Одесса: “Славянская” тип. Н. Хрисогелос, 1916. – 6 с.

Найважливіші статті Є.П. Трифільєва, що стосуються історії Південної України:

Памяти проф. Е.К. Редина // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Т. 19: Издание в память профессора Е.К. Редина. – Харьков, 1913.

Спроба активно-трудової проробки історії первісної культури в Одеському ІНО // Путь просвещения. – 1923. – № 7 – 8. – С. 166 – 172.

Секция социально-историческая // Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – 1924. – Ч. 1. – С. 15 – 16.

Аграрное движение на Херсонщине // 1905 год: Сборник. – Харьков, 1925.

Крестьянские волнения в Одесщине в 1905 году // 1905 год. Революционное движение в Одессе и Одесщине. – Одесса, 1925. – С. 102 – 132.

До матеріалів про декабристів (На підставі даних Одеського Історичного Архіву) // Рух декабристів на Україні. Ювілейне видання. – Харків, 1926. – С. 77 – 97 (у співавторстві з В.В. Стратеном).