Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Фармаковський Борис Володимирович

Валерій Левченко

(31.01(12.02).1870, м. В’ятка – 29.07.1928, с. Парголово Ленінградської обл.).

У 1892 р. закінчив історико-філологічний факультет Новоросійського університету та був залишений для підготовки до професорського звання по кафедрі теорії та історії мистецтв.

У 1902 р. захистив кандидатську дисертацію “Аттическая вазовая живопись и её отношение к искусству монументальному в эпоху непосредственно после греко-персидских воин” та отримав ступінь магістра теорії та історії мистецтв.

У 1894 р. відряджений за кордон для вивчення музеїв, проведення археологічних розкопок та роботи у бібліотеках європейських міст.

У 1897 р. викладав в VI гімназії Санкт-Петербургу. Приватдоцент Санкт-Петербурзького університету (з 1905 р.), професор Санкт-Петербурзьких вищих жіночих курсів (з 1910 р.), доцент Петроградського університету та професор Петроградського археологічного інституту (з 1917 р.), професор Педагогічного інституту та Інституту історії мистецтв (з 1919 р.).

У 1893 р. обраний членом-співробітником Одеського товариства історії і старожитностей. З 1906 р. по 1919 р. – вчений секретар Російського археологічного товариства. У 1898 – 1900 рр. – вчений секретар Російського археологічного інституту в Константинополі.

У 1901 р. призначений членом Імператорської археологічної комісії та разом із Е.Р. фон Штерном розпочав проводити систематичні розкопки некрополя Ольвії. У 1914 р. обраний членом-кореспондентом Санкт-Петербурзької АН по історикофілологічному відділенню, Російської Академії Наук (з 1917 р.), АН СРСР (з 1925 р.). З 1921 р. виконував обов’язки вченого секретаря Державної академії історії матеріальної культури, а з 1924 р. у Державному музеї Ермітажу – зберігач старожитностей з Ольвії. У 1924 – 1926 рр. – член археологічної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН.

Сфери наукових інтересів: історія мистецтва і археології, історія античності, дослідження у галузі античної археології та античного мистецтва.

Б.В. Фармаковський у 1901 – 1915 рр. та 1924 – 1926 рр. проводив систематичні розкопки Ольвії. У результаті розкопок грецької колонії вчений встановив основну територію міста, систему планування і оборони, житлових будинків і громадських споруд, основні риси культурного життя. Проводив археологічні розкопки у Києві (1908 – 1909 рр.), Євпаторії (1916 – 1917 рр.) та інших місцях.

Вчений створив наукову методику розкопок античного міста та методику використання археологічних матеріалів як історичного джерела. З початком його наукової діяльності польові дослідження античних міст-колоній були поставлені на науковий рівень.

Науковець запровадив пошарово-квадратний метод, вів розкопки кварталів великими площами, встановив основні типи поховань та дав характеристику поховального інвентарю. Автор низки наукових робіт з історії Північного Причорномор’я. Вчений усталив методику розкопів грецьких колоній на теренах Південної України.

Автор і упорядник понад 80 наукових праць (зокрема, 5 монографій, 5 брошур, понад 70 наукових статей).

Публікації про Б.В. Фармаковського та рецензії на його праці:

Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – Ч. 2 – 3. – 1925. – С. 2 – 3.

Болтенко М. Б.В. Фармаковський [Некролог] // Східний світ. – 1928. – № 6.

Краткие сообщения Института истории материальной культуры. – Вып. 22. – М., 1948. – С. 5 – 47.

Лапін В.В. Засновник вітчизняної школи античної археології (до 100-річчя від дня народження Б.В. Фармаковського) // Український історичний журнал. – 1970. – № 5. – С. 133 – 135.

Художественная культура и археология античного мира: Сборник памяти Б.В. Фармаковского. – М.: Наука, 1976. – 240 с.

Фармаковская Т.И. Борис Владимирович Фармаковский: Археолог. – К., 1988. – 215 с.

Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. – Одеса, 2002. – С. 91, 101.

Кошеленко Г.А. Борис Владимирович Фармаковский: (1870 – 1928) // Портреты историков: Время и судьбы. – Т. 3. – М., 2004. – С. 269 – 285.

Випускники Одеського (Новоросійського) університету: Енциклопедичний словник. – Вип. 1. – Одеса, 2005. – С. 213 – 214.

Левченко В.В. Фармаковський Борис Володимирович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 418 – 420.

Гаркуша Н.М. Борис Владимирович Фармаковский: очерк. – Николаев: Изд-во Ирины Гудым, 2010. – 44 с.

Книги Б.В. Фармаковського, що стосуються історії Південної України:

Три керамических фрагмента Одесского музея Императорского общества истории и древностей. – Одесса, 1893. – 31 с.

Ольвия. – М., 1915. – 36 с.

Розкопування Ольбії р. 1926. Звіт (з двома планами й 60 фотознимками). – Одеса: Історично-археологічний музей, 1929. – 74 с.

Вибрані статті Б.В. Фармаковського, що стосуються історії Південної України:

Три керамических фрагмента Одесского музея императорского общества истории и древностей // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1893. – XVI. – С. 14 – 44.

Обломки статуэтки сатира из Керчи // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1912. – XXX. – С. 151 – 166.