Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Фадєєв Анатолій Всеволодович

Валерій Левченко

(9(22).04.1908, м. Іркутськ – 4.10.1965, м. Москва) – доктор історичних наук (1954 р.), професор (1958 р.).

У 1929 р. закінчив гуманітарно-економічне відділення Ленінградського державного педагогічного інституту ім. О.І. Герцена.

У 1929 – 1931 рр. проходив службу в червоній армії. З 1931 р. – науковий співробітник Абхазького інституту мови та історії Грузинського філіалу АН СРСР. З 1933 р. – заступник редактора газети “Радянська Абхазія” (за сумісництвом). З 1934 р. – доцент Сухумського державного педагогічного інституту.

У 1935 р. без захисту дисертації присуджено вчений ступінь кандидата історичних наук, а у 1940 р. присвоєно наукове звання доцента. З 1939 р. по 1941 р. – доцент, завідуючий кафедрою історії СРСР історичного факультету Одеського державного університету.

Учасник Другої світової війни. Брав участь в обороні Одеси.

У 1945 – 1949 рр. – заступник начальника кафедри військової історії Московського військово-педагогічного інституту радянської армії. З 1949 р. по 1951 р. – доцент кафедри історії СРСР Ростовського державного університету. У 1951 – 1959 рр. – доцент, а згодом професор Московського державного університету. З 1953 р. – старший науковий співробітник Інституту історії АН СРСР.

Докторську дисертацію на тему “Россия и восточный кризис 20-х годов XIX в.” захистив у 1954 р. Вчення звання професора присуджено у 1958 р.

Завідувач сектором багатотомної “Истории СССР с древнейших времен до наших дней”. Член редакційної колегії журналу “История СССР”.

Нагороди: орден “Червоної Зірки”, медалі, “Знак Почета” (1955 р.).

Сфери наукових інтересів: історія народів Кавказу ХІХ ст., франко-російської війни ХІХ ст., революційних подій початку ХХ ст. та Другої світової війни, декабристознавство.

Автор і упорядник понад 150 наукових праць (зокрема, 5 монографій, 18 книжок, близько 100 наукових статей, 40 статей в енциклопедіях).

Автор книги “Подвиг Одессы”, що витримала три видання – 1958, 1960, 1963 рр. Висновки і запропоновані концепції у наукових працях сформульовані в контексті загальної парадигми радянській історіографії.

Публікації про А.В. Фадєєва:

Анатолий Всеволодович Фадеев // История СССР. – 1965. – № 6. – С. 229 – 232.

Анатолий Всеволодович Фадеев // Вопросы истории. – 1966. – № 4. – C. 218.

Історія Одеського університету за 100 років. – К., 1968. – С. 336.

Исмаил-Заде Д. Фадеев А.В. // Советская историческая энциклопедия. – Т. 14. – М., 1973. – С. 946.

Петровський Е.П. Кадрова ситуація на історичному факультеті Одеського державного університету в 1930-х роках // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 13. – К., 2005. – С. 261, 264.

Левченко В.В. Фадєєв Анатолій Всеволодович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 415 – 417.

Куправа А. Люди: Время и Жизнь. – Сухум, 2010. – С. 301 – 304.

Книги А.В. Фадєєва, що стосуються історії Південної України:

Суворов на Дону и в Приазовье. – Ростов-на-Дону, 1950. – 64 с.

Героическая оборона Одессы в 1941 г. – М., 1955. – 80 с.

Подвиг Одессы. – М., 1958. – 72 с.

Эхо революции 1905 года. – М., 1965. – 48 с.

Идейные связи и культурная жизнь народов дореформенной России. – М., 1966. – 154 с.