Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Ходченко Олена Євгенівна

Тетяна Петрова

(09.08.1985, м. Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук (2011 р.).

У 2002 р. закінчила ліцей № 100 м. Дніпропетровськ. У 2002 – 2007 рр. навчалася на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, отримавши диплом магістра з відзнакою зі спеціальності “Історик”.

2007 – 2010 рр. – аспірант кафедри всесвітньої історії історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

З 2010 р. по червень 2012 р. – молодший науковий співробітник Центру українсько-німецьких наукових досліджень, з 2012 р. по серпень 2014 р. – старший науковий співробітник Центру українсько-німецьких наукових досліджень, а з вересня 2014 р. – доцент кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію “Менонітські іммігранти в соціокультурному середовищі Північної Америки (1874 – 1923 рр.)”. Науковий керівник – С.Й. Бобилєва.

Виконавець науково-дослідних робіт: “Національні меншини в соціокультурних процесах південно-східної України у XVIIIХХ ст.” (2009 – 2010 рр.); “Діаспори германських народів Степової України у конфліктах XVIII-XX ст.: досвід суспільних компромісів” (2012 – 2013 рр.).

Є автором, 20 статей, 12 тез доповідей, 1 методичних вказівок.

Сфери наукових інтересів: історія менонітів, німців України, США, Канади у XIX-ХХ ст., історія міграційних процесів, проблеми адаптації та інтеграції іммігрантів.

Публікації про О.Є. Ходченко:

From the Outside In // Preservings. Issue No. 30. – 2010. – P. 94.

Бобылева С.И. Защита кандидатской диссертации Еленой Евгеньевной Ходченко “Меннонитские иммигранты в социокультурной среде Северной Америки (1874 – 1923 гг.)” // Российские немцы: Научно-информационный бюллетень. – М., 2011. – № 2. – С. 29 – 32.

Статті О.Є. Ходченко, що стосуються історії Південної України:

Народ, який шукав свій шлях (меноніти) // Питання німецької історії: зб. наук. пр. / Відп. ред. С.Й. Бобилєва. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2011. – С. 72 – 86.

Немецкая иммиграция в Канаду // Матеріали міжнародної наукової конференції “Шлях суверенної держави: 20-річчя проголошення незалежності України” 16 вересня 2011 р. – Луганськ, 2011. – С. 225 – 228.

Тривалий шлях гутерітської комуни (від утворення до сьогодення) // Вісник Дніпропетровського університету: науковий журнал. Серія: Історія та археологія. – 2012. – С. 72 – 79.

Сравнительный анализ освоения пограничных территорий Российской империи и Северной Америки немецкоязычными поселенцами // Материалы четвертой международной научно-практической конференции. – Москва, 24 – 27 августа 2012 г. “Два с половиной века с Россией (к 250-летию начала массового переселения немцев в Россию)”. – М.: МСНКпресс, 2013. – С. 55 – 69.

Власть и меннониты в годы Первой мировой войны: Россия – США – Канада // Питання німецької історії: зб. наук. пр. / Відп. ред. С.Й. Бобилєва. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2015. – С. 92 – 114.