Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Федорчук Оксана Олександрівна

Олександр Тригуб

(08.07.1976, с. Новоєгорівка Баштанського р-ну Миколаївської обл.) – кандидат історичних наук (2005 р.), доцент (2011 р.).

У 1992 р. закінчила Новоєгорівську неповну середню школу. У 1992 – 1995 рр. навчалася у Харківському обліково-економічному технікумі, який закінчила з відзнакою й отримала спеціальність “економіст-бухгалтер”. У 1996 – 2001 рр. вчилася на історичному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту, отримавши диплом з відзнакою.

У 2001 – 2004 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського.

У 2005 р. у Донецькому національному університеті захистила кандидатську дисертацію “Православ’я в становленні культури Півдня України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)”. Науковий керівник – П.М. Тригуб.

2004 – 2005 рр. – викладач кафедри правознавства Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, 2005 – 2006 рр. – старший викладач, у 2006 – 2012 рр. – доцент кафедри політології того ж університету. 2012 – 2015 рр. – доцент кафедри соціології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

У 2015 р. вступила до докторантури Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Тема докторського дослідження: “Політична наука в Україні: становлення, проблеми та напрями розвитку (кінець 70-х років ХХ ст. – початок ХХІ ст.)”.

Науковий консультант – О.П. Дем’янчук.

Сфера наукових інтересів: історія політичної думки в України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Автор і упорядник близько 30 наукових праць.

Публікації про О.О. Федорчук:

Федорчук Оксана Олександрівна // Тригуб П.М. Стежками власної долі. – Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2005. – С. 97.

Федорчук Оксана Олександрівна // Навчально-науковий інститут історії та права (1974 – 2010 рр.). – Миколаїв: б.в., 2011. – С. 363 – 364.

Статті О.О. Федорчук, що стосуються історії Південної України:

Церковно-приходські школи Миколаєва в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові праці: науково-методичний журнал / Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили. – Т. 17. – Вип. 4. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2002. – С. 88 – 91.

Одеська духовна семінарія в першій половині ХІХ ст. // Наукові праці: науково-методичний журнал / Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили. – Т. 26. – Вип. 13. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – С. 23 – 26.

Науково-релігійна діяльність Інокентія, архієпископа Херсонського і Таврійського // Наукові праці: науковометодичний журнал / Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили. – Т. 27. – Вип. 14. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – С. 21 – 24.

Релігійне виховання в церковних школах Херсонської губернії (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2004. – Вип. 14. – С. 93 – 98.

Василій Никифоров – літописець Олександрії // Наукові праці: науково-методичний журнал / Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили. – Т. 32. – Вип. 19. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – С. 102 – 104.

Початкова релігійна освіта м. Миколаєва в кінці ХІХ – на початку ХХ століття // “Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження”. ІV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв: Атол, 2002. – С. 142 – 144.

Вплив православ’я на духовність українського народу: історично-релігійний аспект // VІІІ історично-культурологічні слов’янознавчі читання. Мовні, історично-культурологічні та політичні проблеми слов’янського світу: Науково-методичний збірник. – Миколаїв: ПСІ КСУ, 2004. – С. 37 – 40.