Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Церковна Віра Георгіївна

Лілія Циганенко

(05.08.1960, с. Ройлянка Саратського р-ну Одеської обл.) – кандидат історичних наук (2002 р.), доцент (2007 р.).

У 1977 р. закінчила середню школу с. Ройлянка Саратського району Одеської області. 1978 – 1984 рр. навчалася на історичному факультеті Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Отримала диплом за спеціальністю “Історія”, кваліфікація “Історик, викладач історії і суспільствознавства”.

З 1984 по 1995 р. працювала вчителем історії у Граденицькій середній школі на Одещині. З 1998 р. – викладач, доцент історичних кафедр Ізмаїльського державного педагогічного інституту. Кандидатську дисертацію “Українсько-російські відносини у 1919 – 1922 рр.: національно-державний аспект” захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 в 2002 р. Науковий керівник – А.К. Тичина.

З 2012 р. є дійсним членом Національної Спілки краєзнавців України.

З 2015 р. – завідувач кафедри української і всесвітньої історії та культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Сфери наукових інтересів: історія боротьби за Придунайський регіон між країнами Південно-Східної Європи в ХV ст.; Бессарабія в системі міжнародних відносин; історія купецтва Південної Бессарабії; адміністративно-політичне управління бессарабськими землями (ХІХ – початок ХХ ст.); етнічний склад населення півдня України, історія сільських населених пунктів Південної Бессарабії, “Кишинівські єпархіальні відомості” як джерело вивчення регіональної історії.

Офіційний науковий керівник 1 аспіранта.

Автор та упорядник 18 наукових праць та статей.

Публікація про В.Г. Церковну:

Церковна Віра Георгіївна // Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ІДПІ / Укладач: О. Колесников / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2000. – С. 96.

Книги В.Г. Церковної, що стосуються історії Південної України:

Українське Подунав’я: роки незалежності (історичний нарис). – Одеса: Астропринт, 2008. – 290 с. (у співавторстві).

Південна Бессарабія з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. Навчально-методичний посібник / під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2011. – 246 с. (у співавторстві).

Південна Бессарабія (кінець ХVІІІ-ХІХ ст.) Навчальнометодичний посібник / під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2011. – 216 с. (у співавторстві).

Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх часів до кінця ХІХ ст.) / Упорядники: О.М. Лебеденко, Л. Ф. Циганенко та інші; відп. упорядник Н.О. Гончарова. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2013. – 191 с.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії. Збірник документів. Том 1: 1940 – 1965 рр. / Упорядники: Л.Ф. Циганенко, Я.В. Кічук, В.В. Дроздов та інші; відп. упорядник Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2015. – 298 с.: іл. (у співавторстві).

Найважливіші статті В.Г. Церковної, що стосуються історії Південної України:

Адміністративно-політичне управління землями Бессарабії (1812 – 1825 рр.) // Науковий вісник ІДГУ: Історичні науки. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Ізмаїл: ІДГУ, 2008. – Вип. 24. – С. 19 – 22.

Купецтво Бессарабської губернії у ХІХ ст. // Науковий вісник ІДГУ: Історичні науки. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Ізмаїл: ІДГУ, 2010. – Вип. 29. – С. 34 – 38.

Еврорегион “Нижний Дунай” как форма трансграничного сотрудничества // Journal of Danubian Studies and Research. – Vol. 3. – № 2 (2013).

Українське населення Південної Бессарабії в ХІХ ст. // Філологічна освіта у поліетнічному просторі: регіональний досвід: Збірник наукових статей. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; СМИЛ, 2013. – C. 260 – 264.

Історія села Райлянка за матеріалами “Кишинівських єпархіальних відомостей” // Краєзнавство. – 2015. – № 1/2 (90/91).