Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Філатов Дмитро Вікторович

Олександр Тригуб

(18.07.1985, м. Миколаїв).

У 2002 р. закінчив Миколаївський міський ліцей “Педагог”. У 2002 – 2007 рр. навчався в Інституті історії та права Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, отримавши диплом магістра з відзнакою зі спеціальності “Педагогіка та методика середньої освіти. Історія” за спеціалізацією “Правознавство”.

У 2007 – 2010 рр. – викладач кафедри всесвітньої історії, з 2010 р. – викладач кафедри археології, давньої та середньовічної історії та фахівець лабораторії археології та етнології Інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З 2007 р. – науковий співробітник науково-дослідного центру “Лукомор’є” Охоронної археологічної служби України інституту археології НАН України.

У 2007 – 2011 рр. навчався в аспірантурі Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Тема кандидатської дисертації: “Північне Причорномор’я в добу занепаду родового устрою та трансформації суспільства (ХVІ-Х ст. до н.е.)”. Науковий керівник – Ю.С. Гребенников.

З 2003 р. постійно бере участь у археологічних розкопках стародавніх пам’яток (курганів, поселень тощо) Півдня України. З 2008 р. – керівник експедиції по вивченню поселення епохи пізньої бронзи Розанівка І (с. Розанівка Новобузького району Миколаївської області).

Нагороди: грамота Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (2009 р.), подячний лист міського голови м. Миколаєва (2009 р.).

Сфери наукових інтересів: археологічні пам’ятки на території Південної України та історико-культурний розвиток регіону Степового Побужжя у ІІ тис. до н.е.

Автор і упорядник понад 50 наукових праць (зокрема, 1 колективної монографії, колективного підручника з історії Миколаївщини, близько 50 наукових статей).

Публікації про Д.В. Філатова:

Філатов Дмитро Вікторович // Навчально-науковий інститут історії та права (1974 – 2010 рр.). – Миколаїв: б.в., 2011. – С. 425 – 426.

Книги Д.В. Філатова, що стосуються історії Південної України:

Навчально-науковий інститут історії та права (1974 – 2010 рр.). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – 451 с. (у співавторстві з В.Д. Будаком, О.В. Білюком, Ю.С. Гребенниковим та ін.).

Історія рідного краю: Миколаївщина: навчальний посібник / М.М. Шитюк (кер. авт. кол.), О.О. Баковецька, Н.М. Буглай, К.В. Горбенко та ін. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 628 с.

Найважливіші статті Д.В. Філатова, що стосуються історії Південної України:

Поселення Сабатинівської культури Розанівка І // Одіссос: актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2009. – С. 10 – 13.

Нумізматика Ольвії архаїчного періоду // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. – Вип. 27: історичні науки. – Миколаїв: МДУ, 2009. – С. 8 – 15 (у співавторстві з Л.І. Смирновим).

Розвідки на території Новобузького району Миколаївської області у 2008 р. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. – Київ-Луцьк: ІА НАН України, 2010. – С. 98 – 101 (у співавторстві з Ю.С. Гребенниковим).

Исследования поселения Розановка І // Археологічні дослідження в Україні-2010 / Інститут археології НАН України. – К. – Полтава, 2011. – С. 356.

Археологічні дослідження поселення сабатинівської культури Розанівка І // Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. Промисловість. Сільське господарство. – Миколаїв: ОІППО, 2012. – № 1. – С. 57 – 61.

Курган у с. Миролюбовка на среднем течении р. Ингул / Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко / Отв. ред. А.А. Пригарин. – Одесса: СМИЛ, 2012. – С. 253 – 257 (в соавторстве с Ю.С. Гребенниковым).

Нові пам’ятки археології Новобузького району Миколаївської області // ІХ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. “Історія. Етнографія Культура. Нові дослідження”. – Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2015. – С. 17 – 20.