Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Варнеке Олександр Борисович

Валерій Левченко

(7.08.1904, м. Казань – ? (не раніше вересня 1944 р.)).

Середню освіту отримав у одній з одеських гімназій. З 1922 р. по 1925 р. навчався на історичному відділенні факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти.

З 6 грудня 1927 р. – аспірант науково-дослідної кафедри при Одеській центральній науковій бібліотеки (керівник С.Л. Рубінштейн).

У 1926 – 1930 рр. – член історико-етнологічного відділу Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавців. Брав участь у другому Українському з’їзді сходознавців (Харків, 1929 р.). У 1929 – 1930 рр. – секретар соціально-історичної секції Одеської комісії краєзнавців при УАН.

На початку 1930-х рр. заарештований.

З 1941 р. по 1944 р. – директор Одеської центральної міської бібліотеки. У 1943 – 1944 рр. – секретар відродженого Одеського товариства історії і старожитностей.

На вересень 1944 р. – завідуючий методичним кабінетом Одеської обласної бібліотеки імені В.І. Леніна. Подальша доля, обставини та місце смерті невідомі.

Сфери наукових інтересів: історія соціально-економічних питань та економічної думки ХІХ ст. в Україні, історія української преси в Одесі, бібліотекознавство.

О.Б. Варнеке є автором наукових розвідок щодо історії розвитку залізничного транспорту в Україні в другій половині ХІХ ст. Ще одним аспектом його наукових досліджень стала історія тюркомовного населення – ногайців, які входили до татарських державних утворень, а у 20-х рр. ХVІІ ст. з’явилися у південноукраїнських степах.

Автор близько 20 наукових статей.

Публікації про О.Б. Варнеке та рецензії на його праці:

Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. Секція соціально-історична. – 1929. – Ч. 4 – 5. – С. 3.

Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства. Одеська філія. 1926 – 1930. – Одеса, 1930. – С. 7, 17, 20, 22.

Боровой С. Воспоминания. – М.-Иерусалим, 1993. – С. 134, 364.

Полонська-Василенко Н.Д. Українська Академія наук (Нарис історії). – К., 1993. – С. 163.

Аппатов С.И., Дёмин О.Б., Першина З.В. Историческая наука в Одессе за 200 лет // Очерки развития науки в Одессе. – Одесса, 1995. – С. 459.

Вісник Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнській Академії Наук. 1924 – 1930: Систематичний розпис змісту / Упорядник Л.О. Жирнова. – Одеса, 1999. – С. 27.

Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917 – 1991). – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003.

Заруба В.М. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882 – 1952). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 131 – 133, 182.

Заруба В.М. Історик держави і права України академік М.Є. Слабченко (1882 – 1952). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 12, 169, 173.

Левченко В.В. Викладання та дослідження археології в Одеському інституті народної освіти (1920 – 1930) // Стародавнє Причорномор’я. – Одеса, 2005. – С. 80.

Левченко В.В. Варнеке Олександр Борисович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 88 – 90.

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 – 1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 148, 260, 321, 392.

Найважливіші статті О.Б. Варнеке, що стосуються історії Південної України:

Экскурсия в Одесский историко-археологический Музей // Наша школа. – 1925. – № 3 – 4. – С. 52 – 55.

Залізниче будівництво на Україні в 1860-х рр. // Записки Одеського наукового при Української Академії Наук товариства. Секція соціально-історична. – 1927. – Ч. 1. – С. 5 – 22.

До соціально-економічної історії таврійських ногайців // Східний світ. – 1929. – № 3(9). – С. 137 – 146.

Р.В. Орбінський // Записки Одеського наукового при Української Академії Наук товариства. Секція соціальноісторична. – 1928. – Ч. 3. – С. 47 – 65.

Українська періодична преса в Одесі 1917 – 1921 років // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – 1929. – Ч. 2 – 3. – С. 103 – 116.

До історії залізничого будівництва на Україні (доповідь 18 листопада 1926 р.) // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. Секція соціально-історична. – 1929. – Ч. 4 – 5. – С. 14 – 15.

До історії робітничого питання в Донбасі 1 – ої половини ХІХ століття (доповідь 16 лютого 1928 р.) // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. Секція соціально-історична. – 1929. – Ч. 4 – 5. – С. 23.

Клясова боротьба серед ногайців на початку XIX ст. // Східний світ. – 1930. – № 12 (3). – С. 157 – 162.

Маркс-Енгельс-Ленін-Сталін про Одесу // Чорноморська комуна. – 1944. – 2 вересня.