Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Гошкевич Віктор Іванович

Олександр Музичко

(21.03.1860, м. Київ – 2.03.1928, м. Херсон).

З родини священика. Випускник історичного відділення історико-філологічного факультету Київського університету (1886 р.). Співзасновник Музею Церковно-Археологічного товариства у Києво-Печерській Лаврі. З 1890 р. – секретар Херсонського губернського статистичного комітету. За 15 років роботи в комітеті підготував 11 статистико-економічних оглядів Херсонської губернії. Редактор газети “Юг” (1898 – 1907 рр.).

Засновник та директор Музею історії і старожитностей Херсону (1911 – 1925 рр.), Товариства вивчення Херсонщини (1924 р.).

Учасник археологічних та музеєзнавчих з’їздів. У 1920-х рр. розпочав педагогічну кар’єру курсом “Історичне краєзнавство” у Херсонському інституті народної освіти.

Член Київського духовно-археологічного товариства при Київській духовній академії (1889 р.), Одеського товариства історії і старожитностей (1896 р.). Член-кореспондент Московського археологічного товариства (1914 р.), член Таврійської вченої архівної комісії (1914 р.), дійсний член Археологічної комісії ВУАН.

Вів систематичні археологічні обстеження в Херсонській, Таврійській губерніях, у Подністров’ї, Побужжі, Придніпров’ї, виявив близько 50 скіфських городищ у Нижньому Подніпров’ї.

1913 р. вивчав Кам’янську Січ, розкопав Цареву Могилу поблизу Кривого Рогу. Одним із перших зробив обстеження території, яку зараз займає Березанський район; велику увагу дослідника привернув острів Березань та інші античні поселення цієї місцини.

Обстежив й інші пам’ятники античності, розташовані на північному узбережжі Чорного моря та на узбережжях лиманів.

Відкрив декілька поселень та городищ: Морське, Рибаківка, Вікторівка, Матіясове, а також курганів, зафіксованих біля сіл Красне, Адамівка, Малахове, Ганнівка. Крім того, ним були описані знайдені тут раніше скарби.

Публікації про В.І. Гошкевича та рецензії на його праці:

Алексеева И.Л. Изучение первобытной эпохи Одесским обществом истории и древностей. В.И. Гошкевич // Проблемы археологии Северного Причерноморья: к 100-летию основания Херсон. музея древностей: тез. докл. юбил. конф.: в 3 ч. – Херсон, 1990. – Ч. 3. – С. 65 – 67.

Миронов В.Г. В.И. Гошкевич и Саратовская Ученая Архивная Комиссия // Проблемы археологии Северного Причерноморья: К 100-летию основания Херсон. музея: Тез. докл. юбил. конф. – Херсон, 1991. – С. 7 – 11.

Гошкевич Віктор Іванович (1860 – 1928): наук.-допом. покажч. / ОУНБ ім. О.М. Горького; упор. Н.М. Диба, Г.П. Мокрицька. – Херсон, 1993. – 17 с.

Оленковський М.П. Вчені-археологи – учні та послідовники В.І.Гошкевича // Музей і ХХІ сторіччя: Зб. наук. праць. – Херсон, 2000. – С. 88 – 95 ( Пиворович В.Б. Виктор Иванович Гошкевич – чины, награды, звания // Наукові записки: проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології / Херсонський краєзнавчий музей. – Херсон, 2004. – С. 98 – 102.

Ласінська М.Ю. Гошкевич В.І. в археологічному вивченні Миколаївщини // Науковий вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В.О. Сухомлинського. – 2010. – Вип. 329. – С. 218 – 227.

Кармазіна Н. Дослідник старожитностей Півдня України: Віктор Іванович Гошкевич (1860 – 1928) // Краєзнавство: науковий журнал. – 2013. – Ч. 3 (84). – С. 61 – 64.

Вибрані праці В.І. Гошкевича, що стосуються історії Південної України:

Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении. – Херсон, 1896. – 582 с.

Клады и древности Херсонской губернии. – Херсон, 1903. – 178 с.

Монеты и медали // Летопись музея: Херсонский гор.

музей. – Херсон, 1910. – Вып. 1. – 126 с.

Древние городища по берегам низового Днепра // Летопись музея: Херсонский гор. музей. – Херсон, 1913. – Вып. 3. – 31 с.

Стародавнє кладовище та городище в Миколаєві // Летопись музея: Херсонский гор. музей. – Херсон, 1914. – Вып. 4. – 71 с.

Где был древний Одесс? // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1915. – T. XXXII. – С. 445 – 450.

Погребения, датированные Джучидскими монетами из раскопок И.Я. Стемпковского // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнській Академії Наук. – Одеса, 1930. – Ч. 4 – 5. – С. 104 – 111.