Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Водотика Сергій Григорович

Світлана Андрєєва

(04.01.1957, м. Маріуполь) – доктор історичних наук (2001 р.), професор (2007 р.).

У 1974 р. закінчив середню школу № 130 м. Харкова із золотою медаллю. У 1974 – 1979 рр. навчався на історичному факультеті Харківського державного університету імені В.Н. Каразіна.

Іменний стипендіат. Спеціалізувався на кафедрі історії України під керівництвом І.К. Рибалки. Отримав диплом зі спеціальності “Історик, викладач історії і суспільствознавства?.

У 1979 – 1988 рр. працював в Українському заочному політехнічному інституті (з трирічною перервою на навчання в аспірантурі) викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри історії КПРС і наукового комунізму. У 1988 – 1993 рр. працював доцентом кафедри суспільних дисциплін Херсонського філіалу Миколаївського кораблебудівного інституту, у 1993 – 2015 рр. очолював кафедру теорії та методики викладання соціальноекономічних дисциплін (з 1995 р. – за сумісництвом) Херсонської академії неперервної освіти. У 1996 – 2009 рр. проходив службу в МВС України на посадах старшого наукового співробітника, доцента, професора кафедр соціально-гуманітарних і державно-правових дисциплін Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, отримав спеціальне звання “полковник міліції?. З 2010 р. працює на посаді професора кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету.

У 1980 – 1984 рр. навчався у стаціонарній аспірантурі Інституту історії АН УРСР під керівництвом С.В. Кульчицького. У 1984 р. у спеціалізованій раді Інституту історії АН УРСР захистив кандидатську дисертацію “Класова структура доколгоспного селянства Радянської України 1920-х років. Соціально-економічна характеристика?. Науковий керівник – С.В. Кульчицький.

У 2001 р. захистив докторську дисертацію “Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, організаційні та концептуальні основи функціонування?. Науковий консультант – С.В. Кульчицький.

Офіційний керівник двох захищених кандидатських дисертацій.

Сфера наукових інтересів: історія й історіографія 1920-х років, історія Південної України, історія Херсонщини.

Автор і упорядник близько 250 наукових і науково-популярних праць (зокрема, 2 індивідуальних і 5 колективних монографій, 2 археографічних публікацій, 9 підручників, близько 135 наукових статей).

Публікації про С.Г. Водотику та рецензії на його праці:

Ігорів В. (Верба І.). До книгозбірні кожної родини [з приводу виходу в світ книги: Павленко В.Я., Водотика С.Г., Дарієнко В.М., Ніцой А.І. Історія України: Навчально-методичний посібник для підготовки до вступу у вузи. – Херсон: ХДПІ, 1995. – 181 с.] // Наука і суспільство. – 1995. – № 11 – 12. – С. 9.

Павленко В.Я. Ні, не пропаща доля! [З приводу монографії С.Г. Водотики “Академік Михайло Єлисейович Слабченко. Нарис життя та творчості?. – К.-Херсон, 1998] // Наддніпрянська правда. – Херсон. – 1998. – 14 липня.

Кондрашов В. У Світі підручника [Водотика С.Г. Нариси історії історичної науки УСРР 1920-х років / АН України. Інститут історії України. – К.-Херсон: Айлант, 1998. – 172 с.] // Освіта: Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 1998. – № 7 – 8. – 3 – 10 лютого. – С. 8.

Марочко В.І. Рец. [С.Г. Водотика Академік Михайло Єлисейович Слабченко. Нарис життя та творчості. – К.-Херсон, 1998. – 141 с.] // Український історичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 132 – 133.

Водотыка Сергей Григорьевич // Кто есть кто в Херсоне: Библиографический справочник. – Херсон: Слош, 2004. – С. 70 – 71.

Водотика Сергій Григорович // Доктори наук і професори Національного університету внутрішніх справ. Довідник. – Харків: МВС України. НУВС, 2004. – С. 19 – 20.

Водотика Сергій Григорович // Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ: Історія і сучасність (1973 – 2008 рр.). – Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2008. – С. 273 – 274.

Кульчицький С.В. Водотика Сергій Григорович // Українські історики. Бібліографічний довідник / НАН України. Інститут історії України. – Вип. 3. – К.: Інститут історії України, 2010. – С. 41 – 42 (Серія “Українські історики?).

Водотика Сергій Григорович // Науковці Херсонської академії неперервної освіти. – Херсон: ХАНО, 2014. – С. 67 – 68.

Водотика Сергій Григорович // Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс].

Книги С.Г. Водотики, що стосуються історії Південної України:

Академік Михайло Єлисейович Слабченко. Нарис життя та творчості / НАН України. Інститут археографії та джерелознавства. – К.-Херсон: Айлант, 1998. – 141 с.

Історія Херсонщини ХІІІ-ХІХ ст. Підручник. – Херсон: Айлант, 2001. – 176 с.

Історія Херсонщини: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2003 (у співавторстві з Є.Г. Сінкевичем).

Херсону – 225 років: Історія (науково-популярне видання). – Херсон: ПП “Неупокоєв С.О.?, 2003. – 179 с.

З історії правоохоронних органів Півдня України ІХ-хVІІІ ст. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2004. – 71 с.

Новітні підходи до викладання історії рідного краю в школі: Методичний посібник. – Херсон: ПРІПО, 2008. – 84 с.

Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ: Історія і сучасність (1973 – 2008 рр.). – Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2008. – 356 с. (у співавторстві з Л.А. Савенок і Г.В. Цибуленком).

Н.Д. Полонська-Василенко: покажчик документальних матеріалів в архівах України. – Київ-Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – 336 с. (Старожитності Південної України. Вип. 19) (у співавторстві з І.В. Вербою).

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні. Херсонська область (вступна стаття, керівник авторського колективу). – Херсон: ВАТ “Вид-во “Наддніпрянська правда?, 2008. – 844 с.

Соціально-економічні підвалини модернізації Херсонщини у ХІХ – на початку ХХ ст.: Навчальний посібник. – Херсон: КВНЗ ХАНО, 2013. – 71 с.

Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення. – Херсон: Книжкове вид-во ПЧ Вишемірський В.С., 2014. – 360 с. (співавтори: Л.О. Цибуленко, Г.В. Цибуленко, Г.В. Батенко, Н.М. Кузовова, В.Я. Павленко).

Найважливіші статті С.Г. Водотики, що стосуються історії Південної України:

Н.Д. Полонська-Василенко як історик Запорожжя // Шляхи розвитку слов’янських народів: Актуальні проблеми історії. – К.: КДПІ, 1992. – Вип. 2 – 3. – С. 219 – 229.

Створення академіком АН України М.Є. Слабченко осередку українознавства в Одесі // Вісник Академії Наук України. – 1993. – № 2. – С. 45 – 48.

До історії Херсонської губернської вченої архівної комісії // Історія України: Маловідомі події, імена, факти. Збірник статей. – Вип. 13. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – С. 24 – 41.

Мемуари херсонців як джерело з історії Херсона першої третини ХХ ст. // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2003. – Вип. 12. – С. 110 – 119.

Загальний перепис населення 1897 р. про підсумки соціально-економічного розвитку Херсона у пореформену добу // Наукові зошити [Херсонський краєзнавчий музей]. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 8 – 12.

Суспільно-політичні настрої української інтелігенції на початку ХХ ст.: херсонське оточення академіка С. Єфремова // Наукові записки [Херсонський краєзнавчий музей]. – Херсон: Айлант, 2006. – С. 21 – 30.

Херсон // Енциклопедія історії України. – Т. 10. – К.: Наукова думка, 2013. – С. 369 – 372.

Соціально-історичний аспект формування сучасної етнополітичної ситуації на Херсонщині // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – Вип. 13/2. – Запоріжжя, 2014. – С. 61 – 66.

Регіональна історія в геополітичному вимірі: на прикладі Південної України // Регіональна історія України: Збірник наукових статей. – Вип. 9. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – С. 89 – 98.

Особливості голоду 1921 – 1923 років на Херсонщині // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 23. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – С. 291 – 306.