Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Василевич Андрій Валерійович

(Анкета А.В. Василевича)

(10.08.1976, м. Черкаси).

У 1993 р. закінчив Першу міську гімназію міста Черкас.

У 1998 р. закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Мова і література (англійська та німецька)”.

З 1999 р. – викладач Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна””. Кафедра філології та загально-гуманітарних дисциплін.

У 1999 – 2001 рр. – аспірантура НаУКМА, спеціальність “Історія зарубіжної літератури”.

У 2008 – 2012 рр. – здобувач Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

Працює над кандидатською дисертацією “Становлення та розвиток професійно-технічної освіти на півдні України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)”. Керівник – Д.І. Пащенко.

Сфера наукових інтересів: професійна освіта на Півдні України.

Статті А.В. Василевича, що стосуються історії Південної України:

Підготовка кораблебудівників у Миколаєві (кінець XVIII – початок XX ст.) // Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 110-й річниці з дня народження Г.Ю. Храбана (м. Умань, 26 – 27 квітня 2012 р.). – Умань, 2012.

Професійна підготовка фахівців-залізничників на Півдні України (кінець XІX – початок XX ст.) // Аркасівські читання: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (м. Миколаїв 27 – 28 квітня 2012 р.). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 163 – 165.

Навчально-виховний процес у кораблебудівних професійно-технічних закладах Півдня України (кінець XVІІІ – початок ХХ ст.) // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.). – Д.: Інновація, 2012. – Ч. 3. – С. 177 – 180.

Професійно-технічна підготовка суднобудівників на Півдні України (ХIХ – початок ХХ ст.) // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія: Педагогіка. – Вип. 146. – Т. 158. – С. 122 – 126.