Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Гріза Віктор Анатолійович

(Анкета В.А. Грізи)

(30.09.1965, м. Димитрів Донецької обл.) – кандидат історичних наук (2014 р.).

У 1983 р. закінчив середню школу № 31 м. Димитрів Донецької обл. У 1983 – 1990 рр. навчався на факультеті обчислювальної техніки Донецького політехнічного інституту, отримавши диплом інженера-системотехніка. У подальшому працював у рекламній та медійній сферах.

З грудня 1996 р. – засновник Продюсерського центру “Крок”, організатора численних культурних проектів у Донбасі та за його межами, у т. ч. за кордоном (Міс Донбас Оупен, Little Miss World, Пані Україна, Поляна, Стриж, Єва і т. д.), організатор церемоній відкриття нової злетно-посадочної смуги (2011 р.) та нового терміналу міжнародного аеропорту ім. С.С. Прокоф’єва (2012 р.), фан-зони ЕВРО-2012 у Донецьку, виставки українського образотворчого мистецтва у Ашгабаді (Туркменістан), Днів української культури в Угорщині та багатьох інших у якості продюсера, сценариста, режисера-постановника, ведучого та арткуратора.

Кандидатську дисертацію “Етнічна історія південно-східної України середини XVIII – початку XX ст.” захистив у 2014 р.

Науковий консультант – П.В. Добров.

Нагороди: Почесне звання “Заслужений працівник культури України” (2011 р.), почесна грамота Міністерства культури та туризму України (2011 р.).

Сфери наукових інтересів: історія півдня України, внутрішній культурний туризм, культурологічні трансформації візуального мистецтва у контексті сучасного публічного простору.

Є автором проекту етно-міста “Дике Поле” на березі р. Кальміус (Донецьк), що розроблявся з урахуванням притаманних цій території Великого Степу знаних особливостей впродовж 3000 – літньої історії заселення та освоєння. Є розробником концепції ревіталізації Капоніру 1 – го полігону Київської фортеці у межах співпраці з Музеєм “Київська фортеця” по створенню Мультикультурного центру “Креативна фортеця”.

З 2015 року є Головою Правління ГО “ВО “Креативна Україна” – активного організатора власних заходів та учасника заходів партнерів – РПР-Культура, Альянсу культури, Конгресу активістів культури, Мистецького Арсеналу тощо.

Автор близько 20 наукових статей.

Вибрані статті В.А. Грізи, що стосуються історії Півдня України:

Колоністські спільноти Південно-Східної України ХІХ – початку ХХ ст.: історіографія соціальної історії // Матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участь (Кривій Ріг, 24 листопада 2012 р.). – Кривий Ріг, 2012. – С. 17 – 19.

Конфесійний розвиток Південно-Східної України (кінець XVIII – поч. ХХ ст.): історіографічний аспект // Українська державність: історія і сучасність: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2012 р., Маріуполь) / Під заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь, 2012. – С. 74 – 76.

Імперська історіографія про господарське життя німецьких та грецьких колоній Південно-Східної України кінця XVIII – початку ХХ ст. // Історичні і політологічні дослідження: Наук. журнал / Головн. ред. П.В. Добров. – Донецьк, 2013. – №1 (51). – С. 14 – 21.

Етнічна колонізація Південно-Східної України наприкінці XVIII-XIX ст. в історичних і історико-етнологічних студіях 1920 – 1930-х рр. // Історичні і політологічні дослідження: Наук. журнал / Головн. ред. П.В. Добров. – Донецьк, 2013. – № 3 (53). – С. 129 – 136.

Соціально-економічне життя етнічних груп ПівденноСхідної України XVIII – початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії // Історичні і політологічні дослідження: Наук. журнал / Головн. ред. П.В. Добров. – Донецьк, 2013. – № 4 (54). – С. 31 – 40.

Конфесійний розвиток населення Південно-Східної України (XVIII – початок ХХ ст.): історіографія проблеми // Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О.В. Потильчак, І.Г. Вєтров, О.О. Сушко. – К.: Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 522 – 529.

Социально-экономическая и общественно-политическая жизнь этнических групп Юго-Восточной Украины (конец XVIII – начало ХХ в.): анализ современной украинской историографии // Электронный периодический научный журнал “SCI-ARTICLE.RU”. – 2014. – № 7 (март). – С. 23 – 36.

Євреї Південно-Східної України: аналіз імперської історіографії // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Історичні мідраші Північного Причорномор’я” (Миколаїв, 28 – 29 березня 2013). – Миколаїв, 2013. – С. 102 – 114.

Этническая история Юго-Восточной Украины – перспективная составляющая музейного туризма // Материалы одиннадцатого круглого стола “Музей и проблемы “культурного туризма” (Санкт-Петербург, 11 – 12 апреля 2013). – СПб.: Государственный Эрмитаж. – С. 52 – 56.

Культурне життя німецької та грецької етнічних громад Південно-Східної України наприкінці XVIII – на початку XX ст. у висвітленні дореволюційної історіографії // Матеріали міжнародної наукової конференції “Одеські етнографічні читання” “Локальна та регіональна специфіка традиційної культури” (4 – 9 червня 2013, Одеса). – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013. – С. 180 – 190.