Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Добровольський Аркадій Вікторович

Валерій Левченко

(18.02(02.03)1887, с. Полтавка Херсонського повіту Херсонської губернії – 27.06.1956, м. Київ) – кандидат історичних наук.

У 1906 р. закінчив Одеську Рішельєвську гімназію. У 1912 р. закінчив юридичний факультет Новоросійського університету.

У 1905 – 1914 рр. працював в музеї Одеського товариства історії і старожитностей. У 1925 – 1932 рр. – співробітник Херсонського історико-археологічного музею. У 1925 – 1931 рр. – викладач Херсонського педагогічного інституту. З 1932 р. по 1938 р. працював у Дніпропетровському історико-археологічному музеї, а у 1938 – 1939 рр. – в Одеському історико-археологічному музеї. З 1939 р. – старший науковий співробітник Інституту археології АН УРСР. З 1954 р. – завідувач відділу первісної археології Інституту археології АН УРСР. У 1948 – 1949 рр. – викладач історичного факультету Київського університету.

З 1912 р. по 1922 р. – член-кореспондент Одеського товариства історії і старожитностей. У 1923 – 1930 рр. – дійсний член археологічної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН.

Нагороджений медаллю “За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні” (1948 р.).

Сфери наукових інтересів: археологія, музеєзнавство, історія первісного суспільства та античності.

А.В. Добровольський проводив польові дослідження – відкрив та розкопав низку археологічних пам’яток: курган у передмісті Одеси Слободка-Романовка (1912 – 1913 рр.); пізньопалеолітичну стоянку Кайстрова балка ІV (1932 – 1933 рр.); неолітичні та енеолітичні поселення і могильники – Середній Стог (1927 р.), Собачка-Вовчок (1928 – 1929 рр.), Виноградний острів (1929 – 1930 рр.), Незвиська стоянка на Івано-Франківщині; пам’ятки доби бронзи – Дурна Скеля (1928 р.), Стрільча Скеля (1946 р.), Сабатинівка (1947), Бабине ІІІ (1954 р.), трипільське поселення біля с. Сабатинівка (1938 – 1939, 1947 рр.), Огрінь (1945 – 1946 рр.), Чаплі (1950 р.); Золотобалківське пізньоскіфське поселення (1951 – 1953 рр.) та інші. Розробляв періодизацію первісної археології України. Розкопочними роботами в Надпоріжжі вчений фактично розпочав дослідження пізнього неоліту та енеоліту степової зони України. Досліджував на високому методологічному рівні широко знані археологічні пам’ятки неоліту, трипільської культури, доби бронзи, стародавніх слов’ян, які увійшли до основного фонду джерел археології України, а деякі з них дали ім’я археологічним культурам: середньостогівській, бабинській, сабатинівській.

Автор і упорядник близько 40 наукових праць (зокрема, 1 брошури, близько 40 наукових статей).

Публікації про А.В. Добровольського та рецензії на його праці:

Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – Ч. 2 – 3. – Одеса, 1925. – С. 3; Ч. 4 – 5. Секція археологічна. – Одеса, 1930. – С. ІV.

Наука и научные работники СССР (без Москвы и Ленинграда). – Л., 1928. – С. 111.

Лагодовская Е.Ф. А.В. Добровольский (1885 – 1956 гг.): Некролог // Краткие сообщения Института археологии АН УССР. – 1957. – Вып. 7. – С. 113 – 114.

Історія Академії Наук Української РСР. Кн. 1. – К., 1967. – С. 334.

Черняков І.Т. Доля вченого і людини: (До 110-річчя А.В. Добровольського) // Археологія. – 1995. – Т. 4. – С. 132 – 135.

Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. 1924 – 1930: Систематичний розпис змісту / Упорядник Л.О. Жирнова. – Одеса, 1999. – С. 29.

Оленковський М.П. Добровольський Аркадій Вікторович // Вони прославили наш край: Бібліографічний довідник. – Вип. 1. – Херсон, 2000. – С. 23 – 27.

Історія НАН України. 1934 – 1937. – К., 2003. – С. 509.

Оленковський М.П. Наукове безсмертя, створене власноруч: До 120-річчя Аркадія Вікторовича Добровольського // Археологія: Науковий журнал. – 2006. – Т. 1. – С. 82 – 84.

Левченко В.В. Добровольський Аркадій Вікторович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 123 – 124.

Книга А.В. Добровольського, що стосується історії Південної України:

Раскопки кургана в предместье Одессы “СлободкаРомановка”. – Одесса, 1914. – 25 с.

Найважливіші статті А.В. Добровольського, що стосуються історії Південної України:

Раскопки кургана в предместьи Одессы – “СлободкаРомановка” // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1915. – Т. XXXII. – С. 123 – 145.

Древние земледельческие поселения по берегам Ингульца // Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – Ч. 2 – 3. – Одеса, 1925. – С. 77 – 79.

Погребения под плитами близ Большой Сейдеминухи (Снигиревского района Херсонского округа) // Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – Ч. 2 – 3. – Одеса, 1925. – С. 79 – 81.

Скарб ливарних матриць бронзової доби з Херсонщини // Записки Херсонського інституту народної освіти. – 1931. – Т. 9.

Землеробське поселення перших століть нашої ери на р. Інгульці // Археологія. – 1950. – Т. 3. – С. 167 – 176.

Талькові ливарні матриці бронзової доби з Херсонщини // Археологія. – 1950. – Т. 4. – С. 163 – 170.

Перше сабатинівське поселення // Археологічні пам’ятки УРСР. – 1952. – Т. 2. – С. 78 – 88.

Археологические исследования на территории строительства Каховской ГЭС в 1951 г. // Краткие сообщения Института археологи АН УССР. – 1955. – Вып. 7. – С. 8 – 14.

Золотобалковское поселение // Краткие сообщения Института археологии АН УССР. – 1955. – Вып. 4. – С. 70 – 71.

Поселение бронзового века Бабино ІІІ // Краткие сообщения Института археологии АН УССР. – 1957. – Вып. 7. – С. 40 – 45.