Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Дізанова Ада Віталіївна

Лілія Циганенко

(5.08.1960, с. Щербанка Роздільнянського р-ну Одеської обл.) – кандидат історичних наук (1992 р.), доцент (1995 р.).

В 1977 р. закінчила Щербанську середню школу. У 1979 – 1984 рр. навчалась на історичному факультеті Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, отримала диплом з відзнакою, кваліфікація “Історик, викладач історії та суспільствознавства”.

З 1984 по 1987 рр. працювала викладачем історії в Балтському педагогічному училищі. З 1987 р. – викладач, доцент Ізмаїльського державного педагогічного інституту (Ізмаїльського державного гуманітарного університету).

Кандидатську дисертацію “Розвиток національних культур в Україні у 20-х рр. (на матеріалах південного регіону)” захистила в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова в 1992 р.

Науковий керівник – М.Ю. Раковський.

З 2012 р. – член Національної спілки краєзнавців України.

Нагороджена знаком МОН “Відмінник освіти України” (1998 р.).

Сфери наукових інтересів: історія Південної України, розвиток етнічних культур етносів Українського Подунав’я, Бессарабія в системі міжнародних відносин.

Загальна кількість публікацій – 48, з них 8 навчальних та навчально-методичних посібників (у співавторстві), 40 наукових статей.

Публікація про А.В. Дізанову:

Дізанова Ада Віталіївна // Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ІДПІ / Укладач: О. Колесников / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2000. – С. 26 – 27.

Книги А.В. Дізанової, що стосуються історії Південної України:

Українське Придунав’я: історія, етнокультурний розвиток. – Ізмаїл, 1995. – 56 с. (у співавторстві).

Українське Придунав’я. – Кн. 1. – Ізмаїл, 1998. – 190 с. (у співавторстві).

Нариси історії України (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – Одеса: Астропринт, 2004. – 270 с. (у співавторстві).

Українське Подунав’я: роки незалежності (історичний нарис). – Одеса: Астропринт, 2008. – 290 с. (у співавторстві).

Південна Бессарабія з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. Навчально-методичний посібник / під ред.

Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2011. – 246 с. (у співавторстві).

Південна Бессарабія (кінець ХVІІІ-ХІХ ст.). Навчальнометодичний посібник / під ред. Л.Ф. Циганенко. – Ізмаїл: СМИЛ, 2011. – 216 с. (у співавторстві).

Джерела історії Південної Бессарабії (з давніх часів до кінця ХІХ ст.) / Упорядники: О.М. Лебеденко, Л.Ф. Циганенко та інші; відп. упорядник Н.О. Гончарова. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2013. – 191 с.

Найважливіші статті А.В. Дізанової, що стосуються історії Південної України:

Первые дни Великой Отечественной войны в Бессарабии // Чтения по военной истории: Сборник статей. – СПб., 2006. – С. 305 – 308.

Політика коренізації у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах південного регіону України) // Науковий вісник ІДГУ. – Вип. 24. – Ізмаїл, 2008. – С. 12 – 18.

Отражение событий Отечественной войны 1812 года на карте Украины //Бородино и Наполеоновские войны. Битвы. Поля сражений. Мемориалы. – Можайск, 2008.

У сузір’ї народів // Литературоведческие и этнокультурные парадигмы (К юбилею проф. Н.П. Лебеденко). – Измаил: СМИЛ, 2010. – С. 318 – 327.

Рушник у сімейній обрядовості етносів українського Придунав’я // Историко-культурное наследие Причерноморья: изучение и использование в образовании и туризме. – Ялта, 2013. – С. 18 – 19.

Рушник у традиційній культурі етносів українського Придунав’я // Філологічна освіта у поліетнічному просторі: регіональний досвід: Збірник наукових статей. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; “СМИЛ”, 2013. – С. 264 – 267.