Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Дідик Сергій Сергійович

(Анкета С.С. Дідика)

(26.07.1983, м. Запоріжжя) – кандидат історичних наук (2010 р.).

У 2000 р. закінчив середню школу № 45 м. Запоріжжя.

Впродовж 2000 – 2005 рр. навчався на історичному факультеті Запорізького національного університету. Отримав диплом з відзнакою зі спеціальності “Історія”.

У 2005 – 2008 рр. навчався в аспірантурі Запорізького національного університету.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію “Новослобідський козацький полк (1753 – 1764 рр.)”. Науковий керівник – С.Р. Лях.

З вересня 2008 по листопад 2011 р. працював на посаді наукового співробітника науково-дослідного інституту козацтва науково-дослідного сектору Запорізького національного університету.

З листопада по грудень 2011 р. – методист деканату історичного факультету ЗНУ.

З грудня 2011 по березень 2012 р. – фахівець 1-ї категорії навчально-наукової лабораторії археологічних досліджень науководослідної частини ЗНУ.

З вересня 2013 р. – викладач кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного медичного університету.

Сфери наукових інтересів: історія українського козацтва, військова історія.

Автор близько 30 наукових праць (зокрема, 1 монографії та 7 фахових статей).

Книга С.С. Дідика, що стосується історії Південної України:

Новослобідський козацький полк (1753–1764). – К., 2013. – 188 с. (Серія “Запорізька спадщина”. Вип. 18).

Найважливіші статті С.С. Дідика, що стосуються історії Південної України:

Дві моделі колонізації півдня України (з історії Нової Сербії і Новослобідського козацького полку) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2006. – Вип. ХХ. – С. 35 – 40.

Розвідувальна діяльність Новослобідського козацького полку в світлі матеріалів канцелярії Новосербського корпусу (1758 – 1762 рр.) // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 13. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, 2006. – С. 129 – 147.

Взаємини Новослобідського козацького полку із Запорозьким козацтвом (1753 – 1764 роки) // Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва при інституті історії України НАНУ. – Дніпропетровськ: Пороги, 2006. – Вип. 3. – С. 200 – 204.

Микола Степанович Адабаш – полковник Новослобідського полку (1757 – 1764 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 35 – 38.

Зносини адміністрації Нової Сербії і Новослобідського козацького полку з іноземними урядовцями // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей. – Київ: ХІК, Часи козацькі, 2007. – Вип. 16. – С. 269 – 275.

Адміністративно-територіальний та військовий устрій Новослобідського козацького полку після реформування 1761 року // Запорозька старовина. – Запоріжжя: ВАТ “Мотор Січ”, 2008. – Вип. 5. – С. 38 – 44.

Промисли та ремесла в Новослобідському козацькому полку (1752 – 1764) // Культурологічний вісник: Науковотеоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Вип. 21. – Запоріжжя, 2008. – С. 42 – 47.

Новослобідський козацький полк – суб’єкт колонізації Степової України (1753 – 1764) // Козацька спадщина: Альманах Інституту суспільних досліджень. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – Вип. 4.– С. 167 – 172.

Військова служба козацтва Новослобідського полку (1753 – 1764 рр.) // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 18. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, 2009. – С. 326 – 347.

Діяльність депутатів від Єлисаветградської провінції у Законодавчій комісії 1767 р. (до історії людності Новослобідського козацького полку після його ліквідації) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2010. – Вип. ХХІХ. – С. 23 – 27.