Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Воєводський Леопольд Францович

Галина Левченко

(15.11.1846, м. Вільно – 22.04.1901, м. Одеса) – доктор грецької словесності (1881 р.), ординарний професор (1882 р.).

У 1864 р. закінчив Лібавську прогімназію. У 1870 р. закінчив історико-філологічний факультет Санкт-Петербузького університету зі ступенем кандидата за твір “К исследованию религиозно-нравственных понятий у греков до Платона”.

З 30 травня 1870 р. до 1 січня 1873 р. – залишений при факультеті для підготовки до професорського звання.

У 1875 р. захистив магістерську дисертацію “Каннибализм в греческих мифах”. 28 квітня 1875 р. присуджено ступінь магістра грецької словесності.

З 1875 р. – доцент, з 1882 р. по 1899 р. – ординарний професор кафедри грецької словесності історико-філологічного факультету Імператорського Новоросійського університету. У 1874 – 1876 рр. та 1882 – 1884 рр. – секретар факультету. У 1878 – 1879 рр. перебував у закордонному відрядженні.

Докторську дисертацію “Введение в мифологию Одиссеи” захистив 1881 р. у Санкт-Петербузькому університеті.

Нагороди: ордени Св. Володимира ІV ступеню, Св. Анни ІІ ступеню та Св. Станіслава ІІ ступеню.

Сфери наукових інтересів: давньогрецька і російська філологія, німецька література, історія античності, дослідження давньої етики, порівняльне вивчення античної міфології.

Л.Ф. Воєводського цікавила етимологія назви Чорного моря у давнині. Склав карту археологічних пам’яток північнопричорноморського узбережжя, необхідність в якій назріла давно з причини відсутності наочного зводу про місцезнаходження стародавніх припонтійських колоній.

Автор і упорядник близько 20 наукових праць (зокрема, 3 монографій, 2 брошур, понад 10 наукових статей).

Публікації про Л.Ф. Воєводського:

Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета. Историческая записка экстра-орд. профессора А.И. Маркевича и академические списки. – Одесса: Экономическая типография, 1890. – С. 285–286, 299, 655, 731.

Деревицкий А.Н. Л.Ф. Воеводский (некролог) // Журнал Министерства народного просвещения. – 1901. – Ч. 336. – С. 32 – 42.

Деревицкий А.Н. Л.Ф. Воеводский // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1902. – Т. ХІV. – Некрологи. – С. 1 – 7.

Hausmann G. Universitat und stadtische Gesellschaft in Odessa, 1865 – 1917: soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches. – Stuttgart, 1998.

Березин С.Е. Изучение античной истории в Новороссийском университете: профессор Леопольд Францевич Воеводский // Записки історичного факультета. – Одеса, 2000. – Вип. Х. – С. 59 – 64.

Березін С.Є., Ізбаш Т.О. Воєводський Леопольд Францевич // Професори Одеського (Новоросійського) університету. – Т. 2. – Одеса, 2005. – С. 265 – 267.

Березін С.Є., Ізбаш-Гоцкан Т.О. Воєводський Леопольд Францевич // Одеськи історики. Енциклопедичне видання. Том І (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 92 – 94.

Книга Л.Ф. Воєводського, що стосується історії Південної України:

Этологические и мифологические заметки. Ч. I: Чаши из человечьих черепов и тому подобные примеры утилизации трупа. – Одесса, 1877. – 84 с.

Найважливіші статті Л.Ф. Воєводського, що стосуються історії Південної України:

О так называемых гомеровских поэмах // Записки Императорского Новороссийского университета. – Т. XIX. – Одесса, 1876.

О происхождении названия Чёрного моря // Труды VI археологического съезда в Одессе в 1884 г. Т. II. – Одесса, 1888. – С. 124 – 128.

Карта древних поселений на юге России: Специальное издание распорядительного комитета VI археологического съезда 15 августа 1884 года. – Одесса, 1884.