Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Вербицький Віталій Анатолійович

Олександр Тригуб

(10.04.1969, м. Миколаїв) – кандидат історичних наук (2009 р.), доцент (2015 р.).

У 1984 р. закінчив середню школу № 35 м. Миколаєва. Після закінчення 8 – го класу у 1984 р. вступив до Миколаївського будівельного технікуму, який закінчив з відзнакою у 1988 р. й отримав спеціальність техніка-будівельника. З 1988 р. по 1990 р.

проходив службу у лавах Радянської Армії.

У 1990 – 1996 рр. навчався на гідротехнічному факультеті Одеської академії будівництва та архітектури, отримавши диплом зі спеціальності “Інженер-гідротехнік”. Під час навчання та після отримання вищої освіти у період 1990 – 1998 рр. працював на посадах техніка-конструктора й інженера у різних державний установах.

З вересня 1998 р. – викладач-асистент, з вересня 2002 р. – старший викладач, а з вересня 2010 р. по грудень 2011 р. – в. о. доцента кафедри фізичного виховання та спорту ЧДУ імені Петра Могили. Майстер спорту з контактного карате (2000 р.).

У грудні 2009 р. у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили захистив кандидатську дисертацію “Фізичне виховання та спорт у середніх навчальних закладах Півдня України: 1864 – 1917 рр. (на матеріалах Херсонської губернії)”.

Науковий керівник – О.П. Тригуб.

2011 – 2014 рр. – докторант ЧДУ імені Петра Могили. З жовтня 2015 р. – доцент кафедри здоров’я людини.

Сфери наукових інтересів: історія розвитку фізичного виховання та спорту на Півдні України, історіографія церковних розколів у російському православ’ї у 20 – 30-х рр. ХХ ст.

Нагороди: Почесні грамоти Чорноморського державного університету імені Петра Могили (2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 рр.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.), Грамота Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації (2010 р.).

Автор 23 наукових статей.

Найважливіші статті В.А. Вербицького, що стосуються історії Південної України:

Водний спорт як засіб позашкільної практики фізичного виховання в освітніх закладах Одеського навчального округу (1894 – 1913 рр.) // Емінак: Науковий щоквартальник. – КиївМиколаїв. – 2007. – № 2 (2) (жовтень-грудень). – С. 98 – 104.

Фізичне виховання і спорт у Миколаївському вчительському інституті 1913 – 1917 рр. // Наукові праці: Науковометодичний журнал – Т. 74. – Вип. 61. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – С. 158 – 163.

Діяльність “потішного” руху на території Одеського навчального округу та його значення в розвитку шкільного фізичного виховання // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: У 3 т. / Уклад. А.В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 1. – С. 9 – 13.

Розвиток фізкультури і спорту в навчальних закладах Півдня України (початок ХХ ст.) // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2008. – Вип. 2. – С. 116 – 122.

Фізичне виховання і спорт на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): історіографія проблеми // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2008. – Вип. 28 – 29. – С. 194 – 203.

Кадрове забезпечення середніх навчальних закладів Півдня України вчителями фізичної культури (1864 – 1914 рр.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 23. – С. 50 – 58.

Матеріально-технічне забезпечення процесу фізичного виховання середніх шкіл південного регіону України у дореволюційний період // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 35 – 42.

Особливості фізичного виховання у навчальних закладах Півдня України в роки Першої світової війни // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 94. Вип. 81. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2009. – С. 159 – 162.

Діяльність херсонського товариства сприяння фізичному вихованню дітей (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Чорноморський літопис: Науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 10. – С. 73 – 80.

З історії розвитку шкільного водного спорту на Миколаївщині (початок ХХ ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2015. – Вип. 99. – С. 65 – 68.