Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Господаренко Оксана Валеріївна

(Анкета О.В. Господаренко)

(28.09.1976, м. Миколаїв) – кандидат історичних наук (2005 р.), доцент (2012 р.).

У 1993 р. закінчила середню школу № 34 м. Миколаєва, педагогічний клас з поглибленим вивченням української мови.

Впродовж 1993 – 1998 рр. навчалася на історичному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г. Бєлінського, отримала диплом зі спеціальності “Всесвітня історія та основи правознавства”.

У 1998 – 2000 рр. – вчитель історії та правознавства в ЗОШ № 13 м. Миколаєва. У 2001 р. закінчила аспірантуру Національного університету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ).

З 2001 р. по 2007 р. працювала в Миколаївському державному аграрному університеті. Займала посади асистента (2001 – 2005 н.р.), старшого викладача (2005 – 2006 н.р.), доцента кафедри (2006 – 2007 н.р).

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію “Діяльність місцевих органів влади і управління на Півдні України в 1917 – 1920 рр.: соціально-економічний аспект”. Науковий керівник – П.М. Тригуб.

З 2007 р. працює в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського. У 2012 р. отримала диплом доцента кафедри археології, давньої та середньовічної історії.

Сфери наукових інтересів: історія української революції 1917 – 1920 рр. на Півдні України, археологія Півдня України, медієвістика, історіографія, школа Анналів, міжнародні відносини в чорноморському регіоні в XIII-XV ст., італійські колонії чорноморського регіону.

Авторка понад 50 навчально-методичних та наукових праць (зокрема, 12 навчально-методичних посібників з історії України, історії середніх віків, історії Візантії, методології школи Анналів, понад 40 наукових статей).

Публікація про О.В. Господаренко:

Швидка І.О. Господаренко Оксана Валеріївна // Навчальнонауковий інститут історії та права (1974 – 2010 рр.) Присвячується 100-річчю з дня заснування МНУ ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2010. – С. 254 – 256.

Найважливіші статті О.В. Господаренко, що стосуються історії Півдня України:

Господарська діяльність Миколаївської міської думи в період австро-німецької окупації 1918 – 1919 рр. // Наукові праці: Збірник. – Т. 5: Історичні науки. – Миколаїв: Видавництво МФ НаУКМА, 2000. – С. 70 – 73.

Муніципальна фінансова політика Миколаївського самоврядування в 1917 – 1920 рр. // Наукові праці: Збірник. – Т. 10: Історичні науки. – Миколаїв: Видавництво МФ НаУКМА, 2001. – С. 74 – 78.

Муніципальна земельна власність на Півдні України (1917 – 1920) // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 26. Вип. 13. Історичні науки. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2003. – С. 57 – 62.

Діяльність земельних комітетів Херсонської губернії протягом 1917 – 1918 років // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 27. Вип. 14. Історичні науки. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2003. – С. 79 – 83.

Система українських органів місцевої влади і управління на Півдні України в 1917 – 1920 рр. // Наукові праці: науковометодичний журнал. Т. 45. Вип. 32. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – С. 42 – 47.

Висвітлення діяльності місцевих органів самоуправління в період української національної революції на Півдні України в новітніх історичних дослідженнях // Історичні і політологічні дослідження: Науковий журнал. 2005, №3/4 (25/26), грудень. – Донецьк: Вид-во Донецького національного університету, історичний факультет, 2005. – С. 236 – 241.

Фінансова діяльність муніципальних органів влади на Півдні України в 1917 – 1920 рр. // Наукові праці: науковометодичний журнал. Т. 52. Вип. 39. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 24 – 29.

До питання про генуезьку присутність на території Миколаївської області // Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. – Миколаїв: ОІППО, 2013. – № 1. – С. 38 – 42.

Нижня течія Дніпра та Південний Буг на середньовічних портоланах: історико-географічне дослідження // Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. – Миколаїв, ОІППО, 2014. – № 1. – С. 26 – 28.

Про генуезьку присутність на території Миколаївської області: історико-географічні та археологічні зауваження // Емінак: науковий щоквартальник. – 2015. – № 3 (11) (липеньвересень). – С. 54 – 59.