Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Юрченко Петро Осипович

Олександр Музичко

(20.12.1844, м. Сімферополь – 9.01.1888, м. Одеса).

У 9 років залишився круглим сиротою, виховувався дядьком. У 1865 р. закінчив Сімферопольську гімназію. У 1865 – 1869 рр. – студент історико-філологічного факультету Новоросійського університету, давав приватні уроки. Головним чином сформувався як історик-науковець під впливом професора П.К. Бруна. Викладав у 1869 – 1886 рр. в Одеському юнкерському піхотному училищі.

Менш тривалий час викладав історію та російську мову в Одеському інституті шляхетних дівчат, Одеському реальному училищі та ін. У травні 1876 р. у складі делегації одеських вчителів відвідав політехнічну виставку у Москві, у 1881 р. – Аджарію.

Внаслідок психологічної кризи, викликаної важкою хворобою, скінчив життя самогубством.

У 1875 р. обраний членом-співробітником, у 1877 р. – дійсним членом ОТІС. Саме в цьому товаристві виключно зосередилася наукова діяльність П. Юрченка. Брав участь у роботі київського та одеського археологічних з’їздів. Автор близько 20 праць, близько чверті яких залишилася в рукописах. 90 % його праць торкаються історії Південної України. Заслугою історика як дослідника історії Південної України були коментовані переклади з німецької, латинської, французької мов важливих наративних історичних джерел, що висвітлювали місце регіону у міжнародних та торгівельних контактах. Був одним з перших дослідників османського періоду в історії Південної України та міста Херсону, біографії одного із засновників освіти в Одесі абата А. Ніколя (надрукована після смерті П. Юрченка). За працю “Історикостатистичний нарис м. Херсона за перші сто років його існування” міська дума Херсону надала автору П. Юрченку премію у 350 рублів, але праця не була опублікована.

Публікації про П.О. Юрченка та рецензії на його праці:

Маркевич А.И. Петр Осипович Юрченко // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1889. – Т. XV. – С. 879 – 884.

Вакуловский Н. Аббат Николь и первые годы Ришельевского лицея: Статья гг. Яковлева и Юрченка (Новороссийский календарь, 1891) // Русская школа – 1891. – № 5 – 6. – С. 255 – 257.

Строев Н. Юрченко П.О. // Русский биографический словарь. – 1912. – Т. 24. – С. 337 – 339.

Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. – Одеса, 2002. – С. 21, 53, 89, 233, 254 – 259, 271, 274, 281, 285, 297, 298, 340, 361 – 363, 365.

Урсу Д.П., Музичко О.Є. Етапи та особливості розвитку сходознавства в Одесі у середині ХІХ-ХХ століттях // Східний світ. – 2013. – № 2 – 3. – С. 104.

Праці П.О. Юрченка, що стосуються історії Південної України:

Описание Колхиды или Мингрелии о. Ламберти, миссионера Конгрегации для распространения Христианской веры // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1877. – Т. Х. – С. 178 – 224.

Точное описание воздвигнутых турецкою изобретательностью триумфальных ворот, которые были поставлены в Бендерах благодаря стараниям и издержкам турецкого паши и великого визиря, Его Королевскому Величеству Карлу XII, Шведскому Королю, при отъезде последнего в свои наследственные земли, с присовокуплением замечательной прощальной речи. Весьма точно переведено с арабского. Напечатано в 1710 г., в Швеции (?) in 4° // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1877. – Т. Х. – С. 452 – 457.

Изображение правого оттоманского суда в Бендерах над виновниками нападения на дворец короля в Варнице, или кровавое им возмездие, в котором открыто принял участие его Султанское Величество Ахмет III, по беспристрастию и благосклонности к интересам Шведского Короля. Напечатано в 1713 году (в Швеции) in 4°. Перевод с немецкого экземпляра Одесского Музея // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1877. – Т. Х. – С. 458 – 465.

Описание Перекопских и Ногайских Татар, Черкесов, Мингрелов и Грузин. Жана де Люка, монаха доминиканского ордена (1625) // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1879. – Т. ХІ. – С. 473 – 493.

Ещё памяти Филиппа Карловича Брунa // Новороссийский телеграф. – 1880. – 31 июля.

Храмы гор. Херсона // Херсонские Епархиальные Ведомости. – 1881. – № 20.

Историко-статистический очерк торговли города Херсона // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1883. – Т. ХІІІ. – С. 165 – 179.

Аббат Николь и первые годы Ришельевского лицея // Ришельевский лицей и императорский Новороссийский университет. – Одесса, 1891. – Ч. 1. – С. 1 – 70 (співавтор В. Яковлєв).