Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Тригуб Петро Микитович

Людмила Вовчук

(27.06.1935, с. Коломак Харківської обл.) – доктор історичних наук (1988 р.), професор (1989 р.), Заслужений працівник народної освіти України (1993 р.).

У 1953 р. закінчив з відзнакою Коломацьку середню школу Коломацького району Харківської області. З вересня 1953 р. – студент історичного факультету Харківського державного університету, який закінчив у 1958 р., отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності “Історія”. З 11 серпня 1958 р. – вчитель історії Краснянської середньої школи Добропільського району, з серпня 1963 р. – директор школи с. Мельникове Валківського району Харківської області.

У 1968 р. – аспірант Харківського державного університету.

У 1971 р. – старший викладач кафедри історії СРСР і УРСР Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка.

19 травня 1972 р. захистив кандидатську дисертацію “Радянське державне будівництво на Україні у період боротьби за встановлення і зміцнення радянської влади (грудень 1917 – квітень 1918 рр.)”. Науковий керівник – С.М. Королівський.

З вересня 1974 р. – декан історичного факультету. У 1977 р. отримав вчене звання доцента кафедри історії СРСР і УРСР Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка, з 1 вересня 1978 р. по 31 серпня 1980 р. – старший науковий співробітник, з 1 вересня 1980 р. – викладач кафедри історії СРСР і УРСР Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка.

21 вересня 1982 р. очолив кафедру історії СРСР і УРСР Миколаївського педінституту.

6 березня 1989 р. захистив докторську дисертацію “Ради України у період громадянської війни та інтервенції (листопад 1918 – грудень 1920 рр.)”. У квітні 1990 р. було присвоєне звання професора.

Упродовж 1991 – 2011 рр. – голова Миколаївської спілки краєзнавців.

З 1997 р. – завідувач кафедри історії та філософії Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія”, з 2012 р. – викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені П. Могили.

16 червня 2000 р. обраний академіком Української Академії історичних наук.

Нагороди: “Відмінник України” (1992 р.), почесна грамота Миколаївської обласної держадміністрації (2005 р.), орден “За заслуги” ІІІ ступеня (2007 р.), почесна грамота Міністра культури і туризму України (2010 р.), звання “Почесний краєзнавець України” (2010 р.), ювілейна медаль “20 років незалежності” (2011 р.), почесна грамота Миколаївської міської ради (2012 р.), відзнака “За заслуги перед Миколаївщиною” ІІ ст. (2015).

Офіційний науковий консультант 1 захищеної докторської дисертацій, офіційний науковий керівник 21 захищеної кандидатської дисертації.

Сфери наукових інтересів: історія української національної революції 1917 – 1920 рр., історичне краєзнавство, історія міжнародних відносин на сучасному етапі.

Публікації про П.М. Тригуба та рецензії на його праці:

Тригуб Петро Микитович // Миколаївський державний університет. Історичний нарис. 1913 – 2009. – К.: Златограф-дизайн, 2003. – С. 147.

Тригуб П.М. Стежками власної долі. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 135 с.

Пронь С.В., Пронь Т.М. Слово про вченого (до 75 – річного ювілею професора Петра Микитовича Тригуба) // Рідне Прибужжя. – 2010. – 26 червня. – С. 2.

Тригуб Петро Микитович // Навчально-науковий інститут історії та права (1974 – 2010 рр.). – Миколаїв: б.в., 2011. – С. 154 – 164.

Вовчук Л.А. 30 років на краєзнавчій ниві Миколаївщини (нарис до біографії Петра Микитовича Тригуба) // Краєзнавство / НСКУ; Ін-т історії НАНУ. – 2011. – № 3. – С. 128 – 132.

Кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики – 10 років. Факультет політичних наук. Чорноморський державний університет імені Петра Могили [Текст]. – [Миколаїв]: [б.в.], [2013]. – 15 с.: кольор. іл.

Тригуб П.М. На освітянській ниві. Монографія. – Харків: Видво “Діса плюс”, 2015. – 186 с.

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики // Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Petra mea – моя твердиня: [ювілейне видання до 20-ї річниці навчального закладу]. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 269 – 273.

Книги П.М. Тригуба, що стосуються історії Південної України:

Методические разработки по истории Николаевщины. – Вып. 8. – Установление Советской власти на Николаевщине. – Николаев, 1990 (співавтор: О.М. Дяченко).

Методические разработки уроков по истории Николаевщины. – Вып. 9. – Нилаевщина в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918 – 1920 гг.). – Николаев, 1990 (співавтор: О.М. Дяченко).

Методические разработки уроков по истории Николаевщины. – Вып. 15. – Ленин и Николаевщина. – Николаев, 1990 (співавтори: І.С. Павлик, Г.Г. Черних, І.І.Федьков).

Николаевщина социалистическая: Документы и материалы. 1946 – 1980. – Одесса: Маяк, 1990 (співавтори: І.О. Биченков, О.О. Дмитренко, Ю.М. Іванов та ін.).

История колхоза им. Коминтерна Баштанского района Николаевской области. – Николаев, 1991. – Деп. в ИНИОН АН СССР. – № 43157 (співавтори: В.Ф. Кредрашов, І.С. Павлик).

Установление советской власти на Николаевщине: Нилаевщина в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918 – 1920 гг.): Диафильмы (автор сценария). – Укрдиафильм, 1991 – 1992.

История совхоза-завода “Радсад”. – Николаев, 1991. – Деп. в ИНИОН АН СССР 23.10.91. – № 454781 (співавтори: І.С. Павлик, Н.О. Рижева, В.О. Задорожний).

Сільськогосподарське товариство “Новокрасненське”: сторінки історії. – Миколаїв, 1994 (співавтор: В.М. Шевельов).

Історія Миколаївщини: Навчальний посібник для учнів 7 – 11 кл. – Миколаїв, 1996 (співавтори: О.В. Білюк, І.С. Павлик).

Освіта на Миколаївщині у ХІХ-ХХ ст.: Історичні нариси. – Миколаїв, 1997 (співавтори: І.С. Павлик, В.Ф. Байдак, О.В. Білюк та ін.).

Історія Миколаївщини: Навчальний посібник для учнів 7 – 11 кл. – Миколаїв, 1998 (співавтори: О.В. Білюк, І.С. Павлик).

Найважливіші статті П.М. Тригуба, що стосуються історії Південної України:

Південноукраїнське село в період переходу від політики воєнного комунізму до нової економічної політики (1921 – перша половина 1923 рр.) // Наукові праці МФ НаУКМА. – Т. 2. – Миколаїв: Вид. відділ МФ НаУКМА, 1999. – С. 43 – 51.

Міські думи і земства у системі місцевих органів державної влади Півдня України в період революційних змагань 1917 – 1920 рр. // Вісник університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 7 (1). – С. 144 – 152 (у співавторстві з Н.Ю. Довгань).

Південноукраїнське село в період нової економічної політики // Наукові праці МФ НаУКМА. – Т. V. Історичні науки. – Миколаїв: Вид. відділ МФ НаУКМА, 2000. – С. 76 – 84.

З історії політичних репресій на Миколаївщині у другій половині 20-х рр. ХХ ст. // Наукові праці МФ НаУКМА. – Т. VІІІ. Історичні науки. – Миколаїв: Вид. відділ МФ НаУКМА, 2000. – С. 111 – 114.

Польське населення на Миколаївщині у 20-х рр. ХХ ст. // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2001. – № 5. – С. 143 – 147.

Проведення колективізації на Півдні України: нові факти і підходи // Наукові праці: науково-методичний журнал / МФ НаУКМА. Вип. 2. Історичні науки. – Миколаїв: Вид. відділ МФ НаУКМА, 2002. – С. 126 – 135.

Селянство Миколаївщини у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. // Селянство Півдня України: історія і сучасність: Зб. статей. – Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2003. – С. 7 – 12.

З історії адміралтейського поселення Калинівка (1790 – 1917 рр.) // Історія та українознавство: Наукові дослідження у контексті історичних проблем: Зб. наук. праць. – Т. 1. – МиколаївОдеса: ИРВ Від, 2003. – С. 50 – 56.

Архівні фонди колгоспів як джерело для вивчення стану сільського господарства Півдня України у післявоєнний період (1946 – 1955 рр.) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2005. – Вип. 22. – С. 134 – 139.

Селянська реформа 1861 р. на Миколаївщині: економічні та соціальні наслідки // Наукові праці: науково-методичний журнал / ЧДУ імені П. Могили. – Т. 154, Вип. 142. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – С. 119 – 125.