Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Штейнванд Герборд-Генріх-Іоанн Данилович

Валерій Левченко

(5(17).05.1896, с. Вормс Херсонської губернії – ?).

У 1915 р. закінчив Рішельєвську гімназію.

У 1915 – 1916 рр. навчався на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету. У 1921 – 1922 рр. – студент Одеського археологічного інституту, а з 1922 р. до 1924 р. – студент Одеського інституту народної освіти.

У 1918 – 1919 рр. вчителював у німецькій гімназії в Одесі, а в 1919 – 1920 рр. – в училищі села Гросслібенталь Одеської губернії. У 1921 р. працював завідуючим Гросслібентальского повітового відділу народної освіти.

У 1921 – 1922 рр. – бібліотекар головної бібліотеки вищої школи Одеси, а згодом – помічник бібліотекаря бібліотеки Одеського археологічного інституту. З 1922 р. по 1930 р. працював старшим бібліотекарем, асистентом-консультантом, завідувачем відділу Одеської центральної наукової бібліотеки.

У 1924 – 1930 рр. – член археологічної секції та секретар німецької секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН.

У 1927 – 1930 рр. – аспірант науково-дослідної кафедри Одеського історико-археологічного музею. Від 2 до 25 серпня 1927 р. проводив практикум розкопок в Ольвії, де ознайомився з територією заповідника, нівелюванням місцевості, історичною літературою розкопок міста, класифікацією знахідок, технікою попередньої очистки, сортуванням, пакуванням та інвентаризацією знайденого матеріалу. По закінченню аспірантури без захисту дисертації переведено на посаду завідуючого одного з відділів музею.

З 1932 р. завідував міжбібліотечним абонементом Одеської Публічної бібліотеки.

28 грудня 1933 р. заарештовано Одеським обласним відділом ДПУ УРСР у звинуваченні в контрреволюційній діяльності.

Постановою судової трійки при Колегії ДПУ УРСР від 26 лютого 1934 р. засуджено на п’ять років виправно-трудових таборів. У 1938 р. заарештовано вдруге. Постановою УНКВС по Одеській області від 31 жовтня 1939 р. звільнено з-під варти. 25 грудня 1968 р. за постановою Президії Одеського обласного суду кримінальна справа припинена.

У 1939 – 1944 рр. – співробітник Одеського історикоархеологічного музею. Перед вступом в Одесу радянських військ разом із родиною (дружина і син) як “фольксдойче” виїхав до Німеччини. Подальша доля невідома.

Сфери наукових інтересів: археологія, бібліографія, історія німецьких поселень на півдні України.

Г.Д. Штейнванд є автором монументальної бібліографічної роботи, зміст якої зводився до детального та насиченого анотаціями і довідками історичного характеру опису усіх періодичних видань, що виходили в Одесі у роки революцій і громадянської війни (1917 – 1921 рр.). Ця книга була опублікована як перший том “Праць Наукової бібліотеки”, редактором і автором вступної статті якої став директор бібліотеки С.Л. Рубінштейн.

Автор і упорядник близько 150 наукових праць (зокрема, 5 монографій, 2 археографічних видань, 5 брошур, близько 140 наукових статей).

Публікації про Г.Д. Штейнванда та рецензії на його праці:

Вісник ОКК при ВУАН. – Ч. 2 – 3. – Одеса, 1925. – С. 3; Ч. 4 – 5. – Одеса, 1930.

Наука и научные работники СССР (без Москвы и Ленинграда). – Л., 1928. – С. 494.

Відчит про діяльність Одеського державного історикоархеологічного музею за рр. 1927 та 1928. – Одеса, 1929. – С. 3, 11.

Боровой С. Воспоминания. – М.-Иерусалим, 1993. – С. 138 – 139, 382.

Одеський Мартиролог: Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти: Ист.-мемор. изд. / Сост.: Л.В. Ковальчук, Г.А. Разумов. Т. 1. – Одеса, 1997. – С. 608.

Малинова Г. Дело антисоветской немецкой организации преподавателей Одесского педагогического института (1934 год) // Одеський Мартиролог. Т. 1. – Одеса, 1997.

Вісник Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнській Академії Наук. 1924 – 1930: Систематичний розпис змісту / Упорядник Л.О. Жирнова. – Одеса, 1999. – С. 37 – 38.

Історія Одеси. – Одеса, 2002. – С. 327.

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького. 1829 – 1999. Бібліографічний покажчик. – Одеса, 2004. – С. 398.

Левченко В.В. Діяльність науково-дослідної кафедри Одеського історико-археологічного музею (1922 – 1930) // Проблемы славяноведения. – Вып. 6. – Брянск, 2004. – С. 107 – 108.

Левченко В.В. Штейнванд Герборд (Герберт) Данилович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 449 – 451.

Вибрані статті Г.Д. Штейнванда, що стосуються історії Південної України:

Изучение быта и условий труда библиотечных работников // Наша школа. – 1924. – № 10 – 12. – С. 206 – 207.

Ueber russische und ukrainische Einflusse auf das Lied der deutschen Kolonisten in der Ukraine // Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – Ч. 4 – 5. Секція німецька. – Одеса, 1929. – С. 15 – 21.

Кизикський сект Одеського історично-археологічного музею в зв’язку з електроновим карбуванням м. Кизика взагалі // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. – Ч. 4 – 5. Секція археологічна. – Одеса, 1930. – С. 7 – 24.

Коротке звідомлення про розвідку з розкопуванням в Лузанівці біля Одеси р. 1929 // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. – Ч. 4 – 5. Секція археологічна. – Одеса, 1930. – С. 135 – 139.