Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Яковлєв Володимир Олексійович

Галина Левченко

(1840, м. Одеса – 10.04.1896, м. Одеса) – доктор російської словесності (1893 р.), ординарний професор (1896 р.).

У 1857 р. закінчив другу одеську гімназію. У 1857 – 1860 рр. навчався на юридичному факультеті. З 1860 р. по 1864 р. навчався на історико-філологічному факультеті Санкт-Петербурзького університету. У 1864 р. іспити на ступень кандидата склав у Київському університеті.

У 1864 – 1869 рр. викладав російську мову і словесність в гімназії Імператорського природничого товариства, Миколаївському інженерному, Костянтинівському військовому і Миколаївському новоросійському училищах. У 1869 – 1871 рр. працював на кафедрі слов’янських діалектів Дерптського університету. З 1871 р. по 1878 р. викладав (з 1875 р. на посаді екстраординарного професора) на кафедрі російської мови і словесності Варшавського університету.

У 1875 р. захистив магістерську дисертацію “Древнекиевские религиозные сказания. Исследование”.

З 1883 р. по 1896 р. – завідувач Одеської міської публічної бібліотеки. У 1884 – 1896 рр. працював на кафедрі російської словесності історико-філологічного факультету Новоросійського університету: приват-доцент (1884 – 1894 рр.), екстраординарний професор (з 1894 р.), ординарний професор (1896 р.).

Докторську дисертацію “К литературной истории древнерусских сборников: Опыт исследования “Измарагда”” захистив у 1893 р.

У 1883 – 1895 рр. – секретар Одеського товариства історії і старожитностей. Дійсний член Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті.

Сфери наукових інтересів: історія літератури середньовіччя, історія Новоросійського краю кінця ХVIII-ХІХ ст., археографія, краєзнавство.

Є автором низки праць, присвячених історії становлення міста Одеси.

Автор близько 70 наукових праць (зокрема, 7 монографій, 3 брошур, близько 30 некрологів, понад 20 наукових статей).

Публікації про В.О. Яковлєва та рецензії на його праці:

Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета. Историческая записка экстра орд. профессора А.И. Маркевича и академические списки. – Одесса: Экономическая типография, 1890. – С. 226 – 228.

Десятилетие деятельности В.А. Яковлева в публичной библиотеке // Одесский Вестник. – 1893. – 25 февраля.

Празднование десятилетия управления публичной библиотекой В.А. Яковлева // Одесский Вестник. – 1893. – 1 марта.

Линниченко И.А. Владимир Алексеевич Яковлев: Воспоминания. – Б. м., б. г. – 17 с.

Маркевич А.И. Поминки по Вл. Ал. Яковлеве // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1896. – Т. ХІХ. – Некрологи. – С. 26 – 36.

Hausmann G. Universitat und stadtische Gesellschaft in Odessa, 1865 – 1917: soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches. – Stuttgart, 1998. – S. 526.

Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. – Одеса, 2002. – С. 21, 81, 86, 89, 204, 277 – 278, 285, 288, 296 – 297, 303 – 304, 340, 365.

Черняхович Т.Ю. Яковлєв Володимир Олексійович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. – Т. 4. – Одеса, 2005. – С. 483 – 484.

Левченко Г.С. Історик В.О. Яковлєв (1840 – 1896): реалізація наукового доробку у періодичній пресі // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. – Одеса: ВМВ, 2009. ? С. 152 – 158.

Левченко Г.С. Яковлєв Володимир Олексійович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). Одеса: Друкарський дім, 2009. ? С. 463 – 465.

Левченко Г.С. Володимир Олексійович Яковлєв (1840 – 1896) – директор Одеської міської публічної бібліотеки // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. – К., 2011. – С. 106 – 109.

Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – С. 11, 70, 150 – 151, 205, 233.

Книги В.О. Яковлєва, що стосуються історії Південної України:

К новоселью городской публичной библиотеки в Одессе (1829–1883). – Одесса, 1883. – 47 с.

Значение нашего края в жизни и деятельности А.С. Пушкина: Речь. – Одесса: тип. “Одесского вестника”, 1887. – 16 с.

Отзывы о Пушкине с юга России. В воспоминание пятидесятилетия со дня смерти поэта 29 – го января 1887 / Собрал В.А. Яковлев. – Одесса: тип. П. Францова, 1887. – XII, 157 с.

К истории заселения Хаджибея (1789 – 1795): к столетию завоевания Хаджибея. – Одесса: тип. А. Шульце, 1889. – 57, [1] c.

Пятидесятилетие учёной деятельности В.Н. Юргевича, вице-президента Императорского Одесского общества истории и древностей / Составил В.А. Яковлев. – Одесса: тип. “Одесского вестника”, 1892. – 24 с.

Найважливіші статті В.О. Яковлєва, що стосуються історії Південної України:

Печать в Новороссийском крае // Юг. – 1882. – Кн. 1.

Иосиф Григорьевич Михневич // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1886. – Т. ХIV. – С. 796 – 799.

Из Одесской старины. І. Первая кофейня в Одессе // Одесский Вестник. – 1889. – 24 июля.

Из Одесской старины. ІІ. Раздача земель в Гаджибее и его окрестностях. 1792 – 1794 // Одесский Вестник. – 1889. – 21 августа.

Из Одесской старины. ІІІ // Одесский Вестник. – 1889. – 24 октября.

Из Одесской старины. IV. Меры против предполагаемого нападения французов на наши прибрежные города Черного моря // Одесский Вестник. – 1889. – 17 декабря.

Письма М.П. Погодина к Высокопреосвященному Иннокентию, архиепископу Херсонскому и Таврическому. 1847 – 1857 г. // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1889. – Т. ХV. – С. 808 – 827.

К учреждению статистического бюро в Одессе // Одесский Вестник. – 1890. – 23 января.

Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета // Одесский Вестник. – 1890. – 1 мая.

Библиография Херсонской губернии. А. Леонтьев. Опыт указателя книг и статей относящихся к Херсонской губернии. Херсон 1890 г. // Одесский Вестник. – 1890. – 19 ноября.