Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Третякова Ольга Анатоліївна

(Анкета О.А. Третякової)

(27.11.1986, с. Семенівка Арбузинського р-ну Миколаївської обл.) – кандидат історичних наук (2013 р.) У 2004 р. закінчила Семенівську загальноосвітню школу із золотою медаллю.

Впродовж 2004 – 2009 рр. навчалася в навчально-науковому інституті історії та права Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, отримала диплом магістра за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Історія” та здобула кваліфікацію викладача історії.

В 2009 – 2012 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. В березні 2013 р. захистила кандидатську дисертацію “Польська національна меншина Півдня УСРР в 20 – 30-х рр. ХХ ст.”. Науковий керівник – М.М. Шитюк.

З вересня 2013 р. працює старшим викладачем кафедри методики викладання суспільствознавчих дисциплін навчальнонаукового інституту історії та права Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського.

Сфери наукових інтересів: особливості освітнього розвитку населення Півдня України, історія національних меншин Півдня України.

Автор близько 30 наукових праць.

Монографія О.А. Третякової, що стосується історії Південної України:

Польська національна меншина Півдня УСРР в 20 – 30-х рр. ХХ ст. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 342 с. (у співавторстві з М.М. Шитюком).

Найважливіші статті О.А. Третякової, що стосуються історії Південної України:

Поляки Херсонщини в 20 – 30-х рр. ХХ ст. // Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 127: Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 137 – 143.

Національно-культурний розвиток польської національної меншини Південної України в 20-х рр. ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 20: [матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 32 – 35.

Розвиток шкільної освіти польської національної меншини на Півдні України в 20 – 30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Вип. 3.29: Історичні науки. – Миколаїв: МДУ, 2010. – С. 48 – 57.

Киселівська польська сільська рада на Півдні України в 20 – 30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць. – Вип. 3.32: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2012. – С. 311 – 319.

Репресивна політика радянської влади проти польського населення Південної України в 30-х рр. ХХ ст. // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Вип. 16. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 115 – 122.

Польское население Южной Украины в период массовых репрессий 1937 – 1938 гг. // Социально-гуманитарный вестник Юга России. – № 10 – 11. – Краснодар, 2012. – С. 8 – 13.

Становище римо-католицької церкви Півдня УСРР в міжвоєнні роки // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць. – Вип. 3.35: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2013. – С. 117 – 123.

Особливості освітнього розвитку польського населення Півдня України в 1920-х рр. // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип. 18. – С. 232 – 238.

Соціально-економічний розвиток польського населення Півдня України в 20 – 30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім.

В.О. Сухомлинського. Історичні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. М.М. Шитюка. – № 2 (40). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 11 – 16.