Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Сапожникова Галина Василівна

Ігор Сапожников

(15.01.1956, с. Сальниця – 6 сотня Хмельникського р-ну Вінницької обл.) – кандидат історичних наук.

У 1973 – 1977 рр. навчалася на історичному факультеті Одеського університету імені І.І. Мечникова, де спеціалізувалася на кафедрі археології, давньої історії та середніх віків. Працювала вчителькою у школі с. Козацьке Білгород-Дністровського району Одеської області. У 1978 р. стала науковим співробітником Одеського археологічного музею АН УРСР, наступного року перевелася на роботу до відділу археології Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології (Одеса), де працювала до 2011 р.

У 1981 – 1986 рp. навчалася у денній аспірантурі Ленінградського відділення Інституту археології АН СРСР під керівництвом Г.Ф. Коробкової, де підготувала та захистила кандидатську дисертацію “Знаряддя праці і господарство населення пізнього палеоліту – мезоліту Південного Побужжя: за даними експериментально-трасологічного аналізу”.

З 1982 р. мешкає у м. Чорноморськ (Іллічівськ). У 1999 – 2002 рр. за сумісництвом виконувала обов’язки доцента Іллічівського навчально-наукового центру ОДУ ім. І.І. Мечникова, де читала лекції з української та світової культури та історії права.

Основні наукові інтереси пов’язані з археологією кам’яної доби.

Є єдиним в Україні фахівцем у галузі експериментальної трасології. При допомозі бінокулярного мікроскопу дослідила колекції низки відомих пам’яток України від середнього палеоліту до середньовіччя.

Брала участь у низці міжнародних проектів, зокрема, у програмі “Мисливці на мамонтів” (ІА НАНУ та університет Сорбонна-2).

Була учасником понад 30 наукових конференцій, симпозіумів та конгресів у різних країнах, найзначніший з яких “Первісна техніка, 40 років потому” (Верона, Італія, 2005 р.). У 1997 р. брала участь у експедиції, яка працювала на місцях існування козацької Задунайської Січі.

Автор та співавтор понад 70 наукових праць, з яких 3 монографії, 3 розділи колективних монографій, а також близько 15 науково-популярних статей. Крім того, була науковим та відповідальним редактором цілої низки книг, збірок статей та монографій.

Публікації про Г.В. Сапожникову та рецензії на її праці:

Мезенцева Г. Сапожникова Галина Василівна // Дослідники археології України: енциклопедичний словник-довідник. – Чернігів: Сіверянська думка, 1997. – С. 25 – 26.

Левчук В.В. Сапожникова Галина Василівна // Овідіопольський район: енциклопедичний довідник. – ОдесаОвідіополь: ВМВ, 2011. – С. 329 – 330.

Залізняк Л. Про козаків, заснування Одеси та Де-Рибаса // Українське слово. – 1998. – Числ. 36. – 10 вересня [Рец. на книгу І.В. Сапожникова та Г.В. Сапожникової “Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе…”].

Книги Г.В. Сапожникової, що стосуються історії Південної України:

Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе: 1770 – 1820-е годы. – Одесса: ОКФА, 1998. – 272 с. (у співавторстві з І.В. Сапожниковим).

Материали по исторической географии дельты Дуная: к 170-летию ликвидации Задунайской Сечи / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Одесса: ОКФА, 1998. – 44 с.

Матеріали з історичної географії та етнографії дельти Дунаю: до 170-річчя скасування Задунайської Січі / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Іллічівськ: Елтон-2, 1998. – 72 с.

Хаджибей – Одеса та українське козацтво: 1415 – 1797 роки / Наук. ред. та співавтор Г.В. Сапожникова. – Одеса: ОКФА, 1999. – 400 с. (серія “Невичерпні джерела пам’яті”. – Т. ІІІ).

Греки под Одессой: Очерки истории поселка Александровка с древнейших времен до начала ХХ в. / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Одесса-Ильичевск: Элтон 2 – Гратек, 1999. – 264 с.

Каменные кресты предместий Одессы: конец ХVІІІХІХ вв. / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Ильичевск: Элтон 2 – Гратек, 1999. – 100 с.

Описание Одессы и Северного Причерноморья 1780-х годов: к 210 годовщине штурма Хаджибейского замка / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Ильичевск: Элтон 2 – Гратек, 1999. – 80 с.

Хаджибей та Північне Причорномор’я 1780-х років: до 210-річчя штурму Хаджибейського замку / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Іллічівськ: Елтон, 1999. – 84 с.

А.А. Рябинин-Скляревский: материалы к биографии / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Одесса-Киев: Элтон 2 – Гратек, 2000. – 222 с. (серія “Праці ДАОО”. – Т. І).

Остров Березань и его штурм 7 ноября 1788 года / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Ильичевск: Элтон 2 – Гратек, 2000. – 116 с.

Штурм острова Березань чорноморськими козаками / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Київ-Іллічівськ: Елтон 2 – Гратек, 2000. – 128 с.

Каменные кресты бассейна Хаджибейского лимана / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Киев-Луганск-Ильичевск: Гратек, 2001. – 112 с.

История Ильичевска: до 1958 года по документам и воспоминаниям / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Ильичевск: Элтон 2 – Гратек, 2003. – 324 с.

Край Овідія: археологія і історія Овідіопольського району / Співавтор Г.В. Сапожникова. – Одеса: Астропринт, 2005. – 624 с. (серія “Берег Овідія”. – Т. VІ).

Іллічівськ: початок історії у фотознімках. / Відп. ред. Г.В. Сапожникова. – Стрий: Укрпол, 2008. – 392 с.

Аджидер – Овидиополь: очерки по археологии и истории города и крепости / Наук. ред. Г.В. Сапожникова. – ОдессаОвидиополь: Апрель, 2015. – 312 с. (серія “Праці ДАОО”. – Т. ХLI).

Найважливіші статті Г.В. Сапожникової, що стосуються історії Південної України:

Етнографічні дослідження задунайських українців // Матеріали з історичної географії та етнографії дельти Дунаю. – Іллічівськ: Елтон-2, 1998. – С. 52 – 63 (у співавторстві з І.В. Сапожниковим та Ю.О. Бадерой).

Чорноморська козацька команда в Хаджибеї та Одесі: 1794 – 1797 роки // Хаджибей – Одеса та українське козацтво: 1415 – 1797 роки. – Одеса: ОКФА, 1999. – С. 237 – 290 (у співавторстві з І.В. Сапожниковим).

Первые годы Одессы: черноморские казаки и И.М. де Рибас // Архів. Документ. Історія. Сучасність. – Одеса: Друк, 2001. – С. 162 – 175 (у співавторстві з І.В. Сапожниковим).

Черноморские казаки и И.М.Де-Рибас // Дворяне Северного Кавказа в историко-культурном и экономическом развитии региона. Материалы региональной научно-практической конференции. – Краснодар, 2002. – С. 175 – 179 (у співавторстві з І.В. Сапожниковим).

Украинское казачество и А.В. Суворов: состояние источников и основные аспекты // Суворовские чтения. – Вып. 3. – Измаил, 2003. – С. 63 – 71 (у співавторстві з І.В. Сапожниковим).