Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Сусоров Сергій Вікторович

(Анкета С.В. Сусорова)

(14.09.1969, с. Бобровий Кут Великоолександрівського р-ну Херсонської обл.) – кандидат історичних наук (1994 р.), доцент (1997 р.).

У 1986 р. закінчив середню школу № 50 м. Херсона. У тому ж році вступив до Одеського державного університету ім.

І.І. Мечникова. Впродовж 1988 – 1989 рр. проходив строкову військову службу. В 1992 р. завершив навчання в університеті, отримавши диплом зі спеціальності “Історик, викладач історії”. У серпні 1992 р. був прийнятий на посаду викладача-стажера кафедри політичної історії і восени того ж року поступив до аспірантури (заочна форма навчання) Херсонського індустріального інституту.

У 1993 р. переведений на посаду асистента.

В 1994 р. у Дніпропетровському державному університеті захистив кандидатську дисертацію “Аграрно-селянська проблема в програмах і практичній діяльності неонародницьких партій у 1902 – 1907 рр. (На матеріалах України)”. Науковий керівник – Л.І. Марчук.

З квітня 1997 р. – доцент кафедри українознавства Херсонського державного технічного університету. З березня 2011 р. – доцент кафедри історії України і культури професійного спілкування Херсонського національного технічного університету.

Сфера наукових інтересів: діяльність неонародницьких партій в українському селі у 1902 – 1917 рр. Працював також з документальними джерелами по справах жертв сталінських репресій на Херсонщині повоєнного часу.

Автор 4 брошур і 50 наукових і науково-публіцистичних статей.

Вибрані статті С.В. Сусорова, що стосуються історії Південної України:

Особливості поземельних відносин Півдня України та аграрна програма українських есерів // Південь України і складання української державності: історія і сучасність: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 – 26 травня 1994 р.: У 2-х частинах. – Одеса: Одеський державний економічний університет, 1994. – Ч. 2. – С. 14 – 16 (у співавторстві з В.Д. Сусоровим)

Пришла в 41-м беда // Херсонская городская книга памяти. Коллективная монография. – Херсон: Таврия, 1994. – С. 9 – 14.

Поистине второй фронт // Херсонская городская книга памяти. Коллективная монография. – Херсон: Таврия, 1994. – С. 90 – 95.

Справедливість через 45 років // Останній сталінський удар. Нариси. Спогади. Оповідання. – Херсон, 1997. – С. 22 – 30.

У пам’яті назавжди // Помним. Материалы и документы о херсонцах – бывших узниках фашизма. – Херсон: Херсонский государственный технический університет, 1998. – С. 47 – 51.

До питання про особливості аграрного розвитку Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття // Інтелігенція і влада. Серія: історія: громадсько-політ. наук. збір. [редкол: Г.І. Гончарук (гол. ред.) та ін.] – Одеса: Астропринт, 2008. – Вип. 14. – С. 44 – 51.

Встановлення Радянської влади на Півдні України: маловідомі сторінки // Константи. – 1999. – № 2 (11). – С. 15 – 20.

Злочинці” з нагородами // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Херсонська область. – Херсон: ВАТ “Товариство “Наддніпрянська правда””, 2005. – С. 26 – 29.

Коли правда була злочином (до проблеми опору сталінізму у повоєнні роки) // Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Херсонська область. – Херсон: ВАТ “Товариство “Наддніпрянська правда””, 2005. – С. 890 – 892.

Дорогами життя // Дитинство наше забрала війна: Науковоісторичне видання. Спогади та нариси про дітей війни – викладачів і співробітників університету. – Херсон: Айлант, 2010. – С. 100 – 105.