Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Синявська Олена Олександрівна

(Анкета О.О. Синявської)

(27.11.1975, с. Розквіт Березівського р-ну Одеської обл.) – кандидат історичних наук (2002 р.), доцент (2005 р.).

У 1992 р. закінчила загальноосвітню школу-інтернат № 1 гуманітарно-естетичного профілю в м. Одеса. У 1992 – 1998 рр. навчалася на історичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. Отримала диплом спеціаліста “Історик, викладач історії”. У жовтні 1998 – жовтні 2001 р. навчалася в аспірантурі Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

У січні 2002 р. захистила кандидатську дисертацію “Олексій Іванович Маркевич: життя та діяльність”. Науковий керівник – З.В. Першина.

З жовтня 2001 р. – асистент, з вересня 2002 р. – старший викладач, з вересня 2004 р. – доцент кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

З 2000 р. є членом Одеського осередку Українського історичного товариства. Активно співпрацює з Державним архівом Одеської області в науковій діяльності.

Член робочої групи при Державному архіві Одеської області з підготовки видання “Книга пам’яті. Голодомор 1932 – 1933 рр. Одеська область” (2009 – 2010 рр.). Член редакційної колегії серії “Праці Державного архіву Одеської області” (2010 р.). Брала участь у редагуванні й виданні збірок праць молодих вчених, аспірантів і студентів “Одеські читання” (2011 – 2012 рр.) та підготовці до друку путівника “Особові справи викладачів, студентів та службовців Імператорського Новоросійського університету” за матеріалами фондів Державного архіву Одеської області (2013 р.). У 2012 – 2015 рр. – член авторського колективу та відповідальний секретар видання, присвяченого 150-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Нагороди: грамота ректора ОНУ ім. І.І. Мечникова (2010 р.); почесна грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2015 р.) Сфери наукових інтересів: історія освіти та науки на півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст., розвиток історіографії, біографістики та інтелектуальної біографії на півдні України, розвиток українського національного руху на півдні України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Для вивчення відповідних проблем використовує традиційні та сучасні методи дослідження, зокрема, біографічний метод. У монографії, присвяченій професору Новоросійського університету О.І. Маркевичу, вперше запропоновано та обгрунтовано періодизацію життя і наукової діяльності вченого, проаналізовано науковий доробок О.І. Маркевича як історика, археографа, краєзнавця. Висвітлено окремі аспекти інтелектуальних біографій вчених-українознавців південного регіону у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. В науковий обіг запроваджено коло джерел, що висвітлюють культурно-просвітницьку та доброчинну діяльність викладачів Новоросійського університету. У галузі дослідження історії освітніх та наукових закладів на півдні України увага приділяється навчальним закладам Одеси першої половини ХІХ ст., зокрема, організаційному становленню і розвитку Рішельєвського ліцею (1817 – 1865 рр.) як попередника Новоросійського університету.

Автор та співавтор 50 наукових праць.

Монографії О.О. Синявської, що стосуються історії Південної України:

Історик О.І. Маркевич: життя та діяльність. Монографія. – Одеса: Астропринт, 2003. – 116 с.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: історія та сучасність (1865 – 2015) / кол. авт.; гол. ред. І.М. Коваль; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2015. – 964 с. (у співавторстві з І.С. Грєбцовою, О.Б. Дьоміним, В.М. Хмарським та ін.)

Найважливіші статті О.О. Синявської, що стосуються історії Південної України:

“Одесский вестник” про недільні школи початку 1860-х років // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2004. – Вип. 15. – С. 408 – 421 (у співавторстві з Т.Г. Гончаруком).

Народні читання в Одесі // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології, етнології. Збірник наукових праць. – Т. 1 (19). – Чернівці, 2005. – С. 108 – 117.

Українознавчий журнал “Основа” на шпальтах “Одесского вестника” початку 1860-х рр. // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2007. – № 14 (34). – С. 175 – 189.

До оцінки постаті Антона Синявського як історика // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 2 (80). – С. 208 – 219.

Роботи М.Н. Мурзакевича на сторінках “Записок” Одеського товариства історії та старожитностей // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. – Вип. 4. – Одеса, 2010. – С. 152 – 160.

До історії перших навчальних закладів в Одесі // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – № 2 (154). – С. 131 – 140.

Заснування Одеської комерційної гімназії на початку ХІХ ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 209 – 221.

Роль абата Ш.Д. Ніколя в організації освітніх закладів Одеси у 1810-х роках // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. – Одеса, 2013. – С. 324 – 328.

Й.Г. Михневич (1809 – 1885) – викладач, адміністратор та історик Рішельєвського ліцею // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. – Одеса, 2015. – С. 302 – 305.

Одеський період в історії Люблінської чоловічої гімназії // Краєзнавство. Науковий журнал. – №1/2. – 2015. – С. 196 – 202.