Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Смоленський Леонід Леонідович

Олександр Музичко

(23.03.1869, м. Одеса – 1924, м. Севастополь).

Середню освіту здобув у 3-й Одеській гімназії, вищу – на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету (1894 р.). Співробітничав з “Крымским горным клубом”, що діяв у Одесі. Викладав у Одеському кадетському корпусі. У 1900 р. переїхав до Севастополя. До кінця життя викладав історію у середніх школах цього міста.

Єдиною історичною науковою працею є опублікований під псевдонімом нарис історії взаємин між Запорозькою Січчю та Кримським ханством від ХVI до кінця ХVIІІ ст. Праця здебільшого базується на дослідженнях О. Маркевича, С. Соловйова, Д. Бантиша-Каменського та невеликій кількості опублікованих документів. Автор визнавав Запорозьку Січ головним виразником козацького духу, окремою від держави общиною, військовим орденом. Саме тому історик вважав, що Запорозька Січ впродовж всієї історії вела самостійну політику щодо Кримського ханства.

Взаємини між козаками та татарами не зводились лише до ворожнечі, але передбачали розгалужену систему торгівельних, політичних та культурних контактів. Останні автор досить докладно висвітлив у своїй роботі. Запорозька Січ та Кримське ханство були однаковою мірою зацікавлені у тому, аби зберегти незалежність від сусідніх держав. Зазначені тези набувають все більше число прихильників серед сучасних українських істориків.

Публікації про Л.Л. Смоленського та рецензії на його праці:

Рец. на: Львов Л. Отношения между Запорожьем и Крымом. – Одесса, 1895. – 60 с. // Киевская старина. – 1896. – Т. 53. – Вип. 6. – Отд. 2. – С. 105 – 107.

Музичко О. Рід Смоленських в історії української культури: популяризатори, методологи, козакознавці // Чорноморська минувшина. – Одеса. –Вип. 6. – 2011. – С. 66 – 78.

Книга Л.Л. Смоленського, що стосується історії Південної України:

Львов Л. Отношения между Запорожьем и Крымом. – Одесса, 1895. – 60 с.