Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Лонгінов Аркадій Васильович

Олександр Музичко

(4.03.1843, м. Санкт-Петербург – 1919, м. Одеса).

Випускник Олександрівського ліцею у Санкт-Петербурзі.

Голова Одеської судової палати. Сенатор судового департаменту.

Кавалер орденів Білого Орла, Св. Анни І та ІІ ступенів, Св. Володимира ІІ та ІІІ ступенів, Св. Олександра Невського.

Член-кореспондент Московського археологічного товариства (1893 р.). Член Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (1889 р.). Дійсний (1889 р.) та почесний (1912 р.) член Одеського товариства історії та старожитностей.

Саме в Одеському товаристві історії та старожитностей розкрився як дослідник Південної України, Одеси та Криму.

Підготував новий статут товариства. Вів активну пам’яткоохоронну діяльність щодо збереження Судацької та Аккерманської фортець.

Представник товариства на археологічних з’їздах, ювілейних урочистостях. Поповнював колекцію музею товариства.

Південноукраїнської території торкався у своїх дослідженнях “Слова про Ігорів похід” та договорів русичів з візантійцями.

Публікації про А.В. Лонгінова та рецензії на його праці:

Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. – Одеса, 2002. – С. 87, 90, 317, 332, 339, 367, 371 – 372.

Палієнко М. “Киевская старина” у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2005. – С. 274.

Вибрані праці А.В. Лонгінова, що стосуються історії Південної України:

Устройство Одесского порта и первоначальный отвод земли гор. Одессы // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1894. – Т. XVII. – Материалы. – С. 73 – 85.

Письмо Голенищева-Кутузова 1794 г. к Попову с упоминанием о Гаджибее, посланное из БелгородаДнестровского // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1910. – Т. XXVIII. – Протоколы. – С. 56 – 57.

Каркинит, Калос-Лимен, г. Успе и р. Панд // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1910. – Т. XXVIII. – Протоколы. – С. 191 – 199.