Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Майданевич (Кузьміна) Сніжана Борисівна

Лілія Циганенко

(11.09.1987, с. Нова Некрасівка Ізмаїльського р-ну Одеської обл.).

У 2010 р. закінчила історичний факультет Ізмаїльського державного гуманітарного університету за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Історія”.

2010 – 2013 рр. – навчання в аспірантурі Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

З 2012 р. є членом Національної спілки краєзнавців України.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію “Трансформації етносоціальної структури населення Бессарабії (перша половина ХІХ ст.)”.

З вересня 2015 р. – викладач кафедри української і всесвітньої історії та культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Сфера наукових інтересів: етносоціальна історія Бессарабії.

Автор 15 наукових праць.

Найважливіші статті С.Б. Майданевич (Кузьміної), що стосуються історії Південної України:

Міграційні процеси в Бессарабії в першій половині ХІХ ст. // Наукові записки з української історії. – 2011. – Вип. 27. – С. 43 – 50.

Формування соціально-правового статусу болгар Бессарабії в першій половині ХІХ ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2011. – Вип. 22. – С. 117 – 126.

Місце та роль іноземних колоністів у розвитку сільського господарства Бессарабії в першій половині ХІХ ст. // Грані історії. – 2012. – Вип. 5. – С. 168 – 178.

Єврейське населення Бессарабії в першій половині ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи. – 2012. – №. 38. – С. 75 – 79.

Цигани в етнічній структурі населення Бессарабії в першій половині ХІХ ст. // Краєзнавство. – 2013. – № 1 (82). – С. 41 – 46.

Этнокультурные группы Буджака в исторической динамике // Буджак: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины. – Одесса: PostScriptUm. – СМИЛ, 2014. – С. 146 – 170 (підрозділ до колективної монографії спільно з О.А. Прігаріним).

Зміни етнічного складу населення Бессарабії (перша половина ХІХ ст.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю ІДГУ “Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст”. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, Смил, 2015. – Т. 1: Історія. Економіка. Педагогіка. – С. 49 – 51.