Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Малєєв Олександр Феоктистович

Валерій Левченко

(5(17).04.1879 – ? (не раніше грудня 1930 р.)).

У 1901 р. закінчив Катеринославську класичну гімназію.

З 1902 р. по 1904 р. викладав у недільних школах та народних університетах Катеринослава, Олександрівська, Одеси.

У 1906 – 1910 рр. навчався на історичному відділенні історикофілологічного факультету Новоросійського університету.

У 1911 – 1919 рр. викладав у приватних жіночих гімназіях.

Зі встановленням в Одесі радянської влади призначався на провідні посади Губернського відділу народної освіти: завідуючий підвідділу соціального виховання, заступник завідуючого губвно, голова правління робітників освіти, завідуючий шкільного підвідділу, завідуючий культурно-освітнього відділу.

3 березня 1922 р. як представника культвідділу Губернського комітету професійно-технічної та спеціально-наукової освіти затверджено членом Наукового бюро того ж комітету.

З 1 вересня 1921 р. – викладач, у 1925 – 1930 рр. – професор, у 1921 – 1929 рр. – декан робітничого факультету, а з 1924 р. – член бюро ректорату Одеського інституту народного господарства. У 1924 – 1926 рр. – професор Одеського інституту народної освіти.

У 1902 – 1904 рр. – член Олександрівського комітету РСДРП. З 1925 р. – член КП(б)У.

У 1920-х рр. брав активну участь у роботі одеських наукових товариств: науковий співробітник Науково-дослідної кафедри марксизму-ленінізму (1922 – 1923 рр.), член соціально-історичної секції Комісії краєзнавства при ВУАН (1923 – 1930 рр.), дійсний член історично-етнологічного відділу філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства (1929 – 1930 рр.).

Від початку 1930-х рр. подальша доля невідома.

Сфери наукових інтересів: історія революційного руху та суспільно-політичні процеси в Україні на початку ХХ ст., історія освіти та євреїв, біографістика.

О.Ф. Малєєв є одним із ініціаторів та авторів збірки, присвяченої пам’яті першого професора-комуніста України – Є.М. Щепкіна. У своїй статті у цій збірці вчений описав революційні настрої в Новоросійському університеті восени 1905 р., суспільно-політичну ситуацію в Одесі після оголошення Маніфесту 17 жовтня 1905 р., риси характеру та революційну діяльність Є.М. Щепкіна. У нарисі “Революция 1905 года на море” відзначив вплив російсько-японської війни на революційний рух на флоті, розповів про “потьомкінські” дні та послідуючу за ними реакцію з боку царату.

У статті “Александровская организация РСДРП…” реконструював історію виникнення, склад загальноміського комітету та діяльність в Олександрівську (з 1921 р. – Запоріжжя) соціал-демократичної організації. Вказав на розбіжності у політичних поглядах між олександрівськими соціалдемократами і меншовиками. Описав створення підпільної друкарні, поширення прокламацій, антивоєнну агітацію серед робітників і солдатів у період російсько-японської війни, революційні події 1905 р. та арешти членів організації.

Автор близько 10 наукових праць (зокрема, 5 брошур та близько 5 наукових статей).

Публікації про О.Ф. Малєєва та рецензії на його праці:

Вісник одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – Ч. 1. – 1924. – С. 2; Ч. 2 – 3. – 1925. – С. 3.

Наука и научные работники СССР (без Москвы и Ленинграда). – Л., 1928. – С. 238.

Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства. Одеська філія. 1926 – 1930. – Одеса, 1930. – С. 8.

Одеський державний економічний університет. Нариси історії. – Одеса, 2000. – С. 23.

Левченко В.В. Малєєв Олександр Феоктистович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 223 – 224.

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 – 1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 152, 213 – 214, 217, 247, 274, 281 – 282, 301, 369.

Книги О.Ф. Малєєва, що стосуються історії Південної України:

Тридцать дней еврейского погрома в местечке Кривое Озеро. Из личных наблюдений и переживаний русского учителя. – Одесса: Одесский губернский отдел народного образования, 1920. – 24 с.

Еврейские погромы на Украине. – Одесса, 1920.

Одеса в 1905 году. Кратний исторический очерк к 20-летию революции 1905 г. – Одеса: Изд-во “Коммунист”, 1925. – 32 с.

Рабочее и революционное движение на Запорожье. – Одесса, 1925.

Революция 1905 года на море. Краткий исторический очерк к 20-летию революции 1905 г. – Одеса: Кооперативное издательство “Коммунист”, 1925. – 32 с.

Найважливіші статті О.Ф. Малєєва, що стосуються історії Південної України:

Двухлетний юбилей Одесских Рабфаков ОПИ и ОСХИ // Новый путь. Журнал Одесских Рабфаков. 1923. – № 1. – С. 54 – 60.

Александровская организация РСДРП, 1900 – 1905 гг. // На баррикадах: 1905 г. в Александровске / Под ред. М. Львовского. – Запорожье: Запорожский окружком КП(б)У, 1925. – С. 1 – 18.

Проф. Е.Н. Щепкин в революционные дни 1905 г. и 1919 – 1920 гг. // Памяти проф. Евгения Николаевича Щепкина (13.05.1860–12.11.1920). Сборник, изданный Одесской секцией научных работников и Одесским домом учёных по случаю пятилетней годовщины со дня смерти Е.Н.Щепкина. – Одесса, 1927. – С. 39 – 43.

Революція 1905 року та її світове значення // Чорноморська комуна. – 1930. – 12 грудня.