Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Максименко Євгенія Володимирівна

(Анкета Є.В. Максименко)

(04.10.1987, м. Шахтарськ Донецької обл.) – кандидат історичних наук (2014 р.).

У 2004 р. закінчила загальноосвітню школу I-III ст. № 6 м. Шахтарська.

У 2005 – 2010 рр. навчалася на історичному факультеті Донецького національного університету, отримала диплом зі спеціальності “Історія”, спеціалізацію проходила на кафедрі історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії.

З грудня 2010 р. по листопад 2013 р. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету з відривом від виробництва.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію “Міська геральдика Донбасу XVIII – початку ХХІ ст.”. Науковий керівник – А.В. Гедьо.

Сфери наукових інтересів: українська міська геральдика, розвиток гербознавства в Україні, емблематика, символіка, семіотика.

Автор 20 наукових статей.

Найважливіші статті Є.В. Максименко, що стосуються історії Південної України:

Міська геральдика Донбасу XVIII-XIX ст. // Історичні і політологічні дослідження: науковий журнал. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – № 1 – 2 (49). – С. 91 – 97.

Типові помилки в сучасних муніципальних гербах Донбасу // Історичні і політологічні дослідження: науковий журнал. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – № 3 – 4 (45 – 46). – С. 79 – 84.

Радянська геральдика Донецької області // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 134. – Т. 147. – С. 110 – 115.

Сучасна муніципальна геральдика Донецької області // Історичні і політологічні дослідження: науковий журнал. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – № 1 – 2 (47 – 48). – С. 279 – 284.

Сучасна міська геральдика Донецької області // Вісник Донецького національного університету: Науковий журнал. Серія Б. Гуманітарні науки. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – № 2. – С. 192 – 197.

Сучасна геральдика Донбасу: автори гербів та гербознавці // Грані історії: зб. наук. праць. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 20 12. – Вип. 5. – С.189 – 196.

Міська геральдика Луганщини 60 – 80-х рр. ХХ ст. // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 21. – Донецьк, ДонНУ, 2012. – С. 244 – 251.

Сучасна міська геральдика Луганщини // Схід: аналітичноінформаційний журнал. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – № 6 (126). – С. 225 – 228.

Символіка сучасних міських гербів Донбасу та особливості практики їх створення // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – Число 22 – 23. – К.: Інститут історії України, 2013. – С. 180 – 188 (у співавторстві з А.В. Гедьо).