Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Мордовськой Михайло Михайлович

Вікторія Константінова

(13.01.1983, м. Запоріжжя).

У 2007 р. закінчив Запорізький національний університет за спеціальністю “Історія”. У 2006 – 2007 рр. – старший лаборант науково-дослідного сектору Запорізького національного університету. У 2007 р. прийнятий на посаду старшого наукового співробітника Запорізького обласного краєзнавчого музею, у 2011 р. переведений на посаду заступника директора музею з наукової роботи.

Здобувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету.

З 2015 р. – директор Запорізького обласного краєзнавчого музею.

Працює над кандидатською дисертацією “Дніпровське судноплавство Степової України в останній чверті XVIII ст.”.

Перший науковий керівник – А.В. Бойко.

Сфери наукових інтересів: історія вітчизняного судноплавства, історична картографія, історична географія.

Автор понад 30 наукових публікацій.

Публікація про М.М. Мордовського:

Мордовськой Михайло Михайлович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 326 – 327.

Книги М.М. Мордовського, що стосуються історії Південної України:

Запорожье. Персональный гид: Путеводитель. – Запорожье: Дикое Поле, 2012. – 192 с.: ил.

Запорожская область. Персональный гид: Путеводитель / Автор-составитель М. Мордовской. – Запорожье: Дикое Поле, 2012. – 256 с.: ил.

Запоріжжя – місто мрій. – Запоріжжя: Дике Поле, 2014. – 40 с.: іл.

Найважливіші статті М.М. Мордовського, що стосуються історії Південної України:

Дніпро в господарському житті Степової України в останній чверті XVIII ст. // Музейний вісник. Науковотеоретичний щорічник. – Вип. 8. – Запоріжжя, 2008. – С. 96 – 105.

Безпека руху Дніпровськими порогами в останній чверті XVIII століття // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 9. – Запоріжжя, 2009. – С. 112 – 121.

Безпека руху на Дніпровському водному шляху в останній чверті XVIII століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2009. – Вип. ХХVІ. – С. 236 – 241.

Любитівський човен – унікальна пам’ятка судноплавства // Археологія. – 2010. – № 4. – С. 97 – 100 (у співавторстві з Г.І. Шаповаловим).

Нижня течія Дніпра на друкованих картах XVI-XVIII ст. // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 10. – Запоріжжя, 2010. – С. 91 – 114.

“Життя на березі Дніпра” (за матеріалами експедиції до с. Волоське) // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 23. – К., 2011. – С. 387 – 393.

Суднобудування на Півдні України останньої чверті XVIII ст. // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 11. – Запоріжжя, 2011. – С. 203 – 216.

Пороги на Дніпрі: захоплення, вивчення, знищення // Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії. – Херсон: Вид-во ВНЗ “ХДМІ”, 2012. – С. 107 – 141.

Дніпровські пороги в науковій спадщині Я.П. Новицького // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 12. – Запоріжжя, 2012. – С. 144 – 150.

Середньовічні човни-довбанки хортицького типу з Дніпра // Музейний вісник. Науково-теоретичний щорічник. – Вип. 15. – Запоріжжя, 2015. – С. 22 – 25 (у співавторстві з Г.І. Шаповаловим).