Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Панкєєв Олександр Сергійович

(Анкета О.С. Панкєєва)

(01.09.1984, м. Запоріжжя).

У 2007 р. закінчив історичний факультет Запорізького національного університету за спеціальністю “Архівознавство” та вступив до аспірантури Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Обрана тема кандидатської дисертації: “Джерела з історії губернського та повітового чиновництва Південної України другої полонини XVIII століття”.

Після закінчення аспірантури у 2010 р. прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника до Відділу пам’яток духовної культури Інституту. З 2011 р. – науковий співробітник Відділу джерел княжої та козацької доби Інституту.

Співробітник Канадського інституту українських студій та факультету мистецтв Альбертського університету, редактор Historians.in.ua, член правління Друзів Центру українського фольклору та Канадсько-Української торгової палати, Альбертське відділення.

Публікації про О.С. Панкєєва та рецензії на його праці:

Панкєєв Олександр Сергійович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 330 – 331.

Гість із Запоріжжя // Бюлетень Канадського інституту українських студій. – 2011. – C. 18.

Бачинська О. Прообраз “Особового листка з обліку кадрів” (Рец. на: Групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік / Упорядник О.С. Панкєєв. – Запоріжжя, 2011. – 125 с.) // Чорноморська минувшина. – 2013. – Вип. 8. – С. 188 – 191.

Книги О.С. Панкєєва, що стосуються історії Південної України:

Бібліографія праць до 60-річчя від дня народження о. Мицика. – Київ-Запоріжжя, 2009. – 128 с. (співупорядник, разом із Т. Петрушевою, І. Тарасенко, В. Брехуненком).

Азовське намісництво: нереалізований проект. – Запоріжжя, 2011. – 98 с. (у співавторстві з А. Олененко).

Групові формулярні списки Новоросійської губернії за 1798 рік. – Запоріжжя, 2011. – 125 с.

Найважливіші статті О.С. Панкєєва, що стосуються історії Південної України:

Образ німецького солдата очима дитини (за матеріалами археографічних експедицій ЗНТН) // Усна історія в науковому дослідженні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Запоріжжя, 23 – 24 травня 2008 року. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – С. 103 – 105.

Етапи становлення губернського та повітового устрою на півдні України у другій половині XVIII століття // Матеріали Міжнародної конференції молодих науковців “Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи”. – Херсон, 2009. – С. 100 – 103.

Чиновництво Південної України останньої чверті XVIII – другої половини ХІХ століття у спадку Я.П. Новицького // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 18. – К., 2009. – С. 102 – 109.

The historians of Southern Ukraine of the second part of the 18th century during the Soviet Union // The Materials of Warsaw East European Conference. July 15 – 17, 2009. – Warsaw, 2009. – P. 35.

“Установлення земських розпоряджень Азовського намісництва” як джерело з історії чиновництва Південної України останньої половині XVIII століття // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: зб. наук. статей учасників Третіх драгоманівських чит. молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. – Київ, 2010. – С. 385 – 390.

Наративні джерела з історії чиновництва Південної України другої половини XVIII століття // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2012. – Т. 24. – С. 209 – 226.

Рух документів з історії чиновництва Південної України другої половини XVIII століття // Парці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2013. – Т XХХV. – С. 351 – 358.

Історичні умови формування чиновництва Російської імперії в Південній Україні у другій половині XVIII століття // Мандрівець. – 2013. – № 3. – С. 9 – 15.

“Нам своє робить”: спогади учня про вчителя // Україна модерна. – Київ, 2013. – Вип. 20: “Фашизм і правий радикалізм на сході Европи”. – C. 447 – 452.

Джерела з історії губернського та повітового чиновництва Південної України другої половини XVIII століття в архівосховищах Російської Федерації // Proverbs in Motion: A Festschrift in Honour of Bohdan Medwidsky, Toronto, 2014, p. 309 – 323.