Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Пападімітріу Сінодій Дмитрович

Галина Левченко

(15.01.1856, м. Салоніки – 15.03.1921, м. Стамбул) – доктор грецької філології (1906 р.), ординарний професор (1909 р.).

У 1878 р. закінчив курс історико-філологічного факультету Афінського університету. У 1887 р. отримав ступінь доктора філософії Ерлангенського університету (Німеччина).

У 1878 – 1885 рр. викладав грецьку та латинську мови у гімназіях Солонік, комерційному училищі (с. Хадки). З 1887 р. по 1888 р. працював директором грецької гімназії в Болгарії. У 1888 – 1905 рр. працював у грецькому училищі м. Одеси викладачем, директором, а згодом інспектором грецького 4 – класного училища.

У лютому 1892 р., після складання у 1891 р. магістерського іспиту, затверджений приват-доцентом кафедри класичної філології історико-філологічного факультету Новоросійського університету.

27 травня 1896 р., після публічного захисту дисертації “Стефан Сахминис и его стихи” отримав ступінь магістра грецької філології.

Докторську дисертацію “Феодора Птохопродрома манганские стихотворения” захистив у 1898 р.

У 1900 р. обраний в. о. екстраординарного професора кафедри візантійської філології Новоросійського університету, а у 1909 р. – ординарним професором кафедри класичної філології Новоросійського університету. Розробив та вів курси з історії грецької граматики і метрики, історії Візантійської імперії та візантійського мистецтва (по кафедрі історії та теорії мистецтв) тощо. У лютому 1917 р. отримав звання заслуженого професора.

Дійсний член Одеського товариства історії і старожитностей, Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті.

У 1910 р. виконував обов’язки секретаря та декана історикофілологічного факультету, у 1912 р. – ректора Новоросійського університету.

Часто бував у закордонних відрядженнях, працював в архівах Греції, Туреччини, Англії, Франції, Іспанії та брав участь у міжнародному археологічному конгресі в Афінах (1912 р.). З 1911 р. по 1914 р. проводив археологічні дослідження біля Коблевки.

Нагороди: ордени Св. Анни IІІ та ІІ ступенів, Св. Станіслава IІ ступеню Св. Володимира IV ступеню, Спасителя V ступеню (від грецького короля), медаль у пам’ять 300-річчя Дому Романових.

Сфери наукових інтересів: грецька філологія, історія грецької та візантійської літератури раннього середньовіччя.

С.Д. Пападімітріу є автором наукових статей, присвячених історії Одеси та античного міста на острові Березань.

Автор понад 20 наукових праць (зокрема, 5 монографій, 2 підручників, брошури, понад 10 наукових статей).

Публікації про С.Д. Пападімітріу та рецензії на його праці:

Попова Т.Н., Станко В.Н. Исторические исследования в Одесском университете: традиции и современность // Вестник Одесского государственного университета. – 1995. – Вып. 1. – С. 38, 41.

Hausmann G. Universitat und stadtische Gesellschaft in Odessa, 1865 – 1917: soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches. – Stuttgart, 1998. – S. 544 – 545.

Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. – Одеса: Астропринт, 2002. – С. 90, 101, 116, 317.

Попова Т.Н. Проблемно-дисциплинарная структура исторических исследований в Новороссийском университете // Российские университеты в ХVІІІ-ХХ веках. – Вып. 7. – Воронеж, 2004.

Дьомін О.Б., Попова Т.М. Пападімітріу Сінодій Дмитрович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Т. 3. – Одеса, 2005. – С. 441 – 443.

Левченко Г.С. Пападімітріу Сінодій Дмитрович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 290 – 292.

Книга С.Д. Пападімітріу, що стосується історії Південної України:

Древние сведения об острове Березани. – Одесса, 1910. – 16 с.

Найважливіші статті С.Д. Пападімітріу, що стосуються історії Південної України:

Древние сведения об острове Березани // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1910. – Т. XXVIII. – Протоколы. – С. 97 – 112.

Местоположение древней Одессы // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1911. – Т. ХХІХ. – Протоколы. – С. 25 – 27.

Местоположение древней Одессы // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1912. – Т. ХХХ. – Исследования. – С. 389 – 395.

Отзыв о сочинении С.П. Шестакова “Очерки по истории Херсонеса в VI-X в. по Р. Х.” (Памятники христианского Херсонеса, вып. ІІІ). Москва, 1908, стр. 142 // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1913. – Т. ХХХІ. – Протоколы. – С. 131 – 135 (у співавторстві з Б.В. Варнеке, М.Г. Попруженком).

Ещё о местоположении древней Одессы // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1915. – Т. ХХХІІ. – С. 451 – 456.

Новая надпись Одесскoго Музея // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1919. – Т. ХХХІІІ. – С. 59 – 60.