Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Петрова Катерина Анатоліївна

Вікторія Константінова

(13.12.1986, м. Токмак) – викладач Запорізького національного технічного університету.

У 2009 р. закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю “Архівознавство”.

З 2009 р. – аспірантка кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін ЗНУ.

З 2014 р. – старший викладач Запорізького факультету Київського національного університету культури і мистецтв.

З 2015 р. – викладач Запорізького національного технічного університету.

Працює над кандидатською дисертацією “Джерела з історії благодійності на півдні України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.”. Науковий керівник – Ю.І. Головко.

Сфери наукових інтересів: історія благодійності, історія періодики, усна історія, екологічна історія.

Публікація про К.А. Петрову:

Петрова Катерина Анатоліївна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 333.

Найважливіші статті К.А. Петрової, що стосуються історії Південної України:

Доброчинна діяльність менонітів на півдні України початку ХХ століття // Збірник матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених “Молода наука – 2010”, 7 – 9 квітня 2010 року. – Запоріжжя, 2010. – С. 257 – 259.

Благодійне товариство в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці в м. Олександрівську Катеринославської губернії // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених “Молода наука – 2011”. – Т. V. – Запоріжжя, 2011. – С. 140 – 144.

Благодійництво у діяльності училища-хутору глухонімих у м. Олександрівську Катеринославської губернії на початку ХХ століття // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – Вип. 8. – С. 202 – 210.

Звіти Олександрівського повітового піклування дитячих притулків як джерело з історії благодійності кінця ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 23. – Київ, 2011. – С. 228 – 235.

“Александровские новости” як джерело з історії благодійності м. Олександрівська Катеринославської губернії початку ХХ ст. // Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 22. – Київ, 2011. – С. 254 – 263.

Благодійна діяльність населення Південної України під час Кримської війни 1853 – 1856 рр. на сторінках “Одесского вестника” // Музейний вісник. – 2011. – № 11. – С. 113 – 120.

Висвітлення проблеми алкоголізму на сторінках газети “Отклики жизни” на початку ХХ століття // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 10. – С. 210 – 216.

Висвітлення проблем пияцтва та алкоголізму на початку ХХ століття на сторінках газети “Аккерманское слово” // Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 27.– Київ, 2013. – С. 267 – 276.

Дитячий алкоголізм на сторінках періодичних видань на Півдні України на початку ХХ століття // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: збірник наукових праць. – Вип. 6. – Одеса, 2014. – С. 80 – 83.

“Одесский листок” як джерело з історії благодійності м. Одеси Херсонської губернії початку ХХ століття // Музейний вісник. – 2015. – № 15. – С. 207 – 214.