Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Маркс Никандр Олександрович

Олександр Музичко

(24.09.1861, м. Феодосія – 29.03.1921, м. Катеринодар).

З родини військового. Військову освіту отримав в Олександрівському військовому училищі (Москва). Служив у Польщі, на Кавказі. Отримав фахову історичну освіту у Московський археологічному інституті (1910 р.), де читав курс давньоруської палеографії. У 1914 р. вийшов у відставку в чині генерал-лейтенанта. З початком Світової війни мобілізований із запасу, зарахований на посаду начальника штабу Одеської військової округи. З вересня 1917 р. – командувач військ Одеської військової округи. Прихильно ставився до ідеї створення українізованих військових частин. У жовтні 1917 р. очолив нараду з організації в Одесі українських куренів. У грудні 1917 р. За станом здоров’я вийшов у відставку й виїхав до Криму. З березня 1919 р. – член Феодосійського міськревкому, комісар охорони і народної освіти Феодосії. У липні 1919 р. заарештований денікінськими частинами, конвойований до Катеринодару і засуджений військовим судом до 4 років каторжних робіт (звільнений від фактичного відбуття покарання через похилий вік). У 1920 р. обраний на посаду ректора Кубанського інституту народної освіти, де працював до кінця життя.

Кавалер орденів Св. Станіслава, Св. Анни, Св. Володимира, Білого Орла.

Член Таврійської вченої архівної комісії (1917 р.). Збирач, упорядник та коментатор легенд Криму, що популяризували культуру кримських татар і стали дуже популярними серед читачів.

Публікації про Н.О. Маркса та рецензії на його праці:

Писаренко Э. “Красный генерал” Маркс // Вопросы истории. – 1974. – № 12. – С. 196 – 200.

Непомнящий А.А. К вопросу об историко-краеведческом наследии Н.А. Маркса // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 1993. – Вип. 2. – С. 46 – 50.

Зинько Ф. Вся жизнь и еще четыре года: Док. повесть о ген. Н.А. Марксе. – Одесса, 1998. – 186 с.

Жердева А.М. Принципы собирания и издания легенд Крыма // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 220. – С. 152 – 160.

Вибрані праці Н.О. Маркса, що стосуються історії Південної України:

Легенды Крыма. – Вып. 1 – 3. – Москва, Одесса, 1913 – 1917.

Азис (Бахчисарайская легенда) // Известия Таврической архивной комиссии. – № 54. – 1918. – С. 260 – 264.