Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Оксман Еммануїл Григорович

Валерій Левченко

(3(15).01.1899, м. Вознесенськ Херсонської губернії – 1961, м. Москва).

У 1917 р. закінчив Вознесенську гімназію. У 1917 р. навчався в Одеському піхотному юнкерському училищі. У квітні-серпні 1918 р. навчався на словесному відділенні історико-філологічного факультету Новоросійського університету. У серпні-грудні 1918 р. навчався у Катеринославському гірничому інституті. У 1918 – 1920 рр. брав участь у Громадянській війні.

У 1921 – 1922 рр. – студент Одеського археологічного інституту.

У 1922 – 1923 рр. – студент Одеського інституту народної освіти. З 1923 р. по 1928 р. викладав російську мову в одній з професійних шкіл міста. У 1925 р. проводив практичні заняття з краєзнавства на курсах підвищення кваліфікації вчителів при Одеського інституту народної освіти.

З 1 жовтня 1925 р. до 1 жовтня 1928 р. – аспірант науководослідної кафедри Одеського історико-археологічного музею.

Науковий керівник – С.С. Дложевський.

Був у науковому відрядженні у Ленінграді, де під керівництвом професора О.Ф. Вальдгауера працював у Державному музеї Ермітаж, Державній Академії історії матеріальної культури, а також проводив самостійну роботу в інших музеях та книгосховищах міста.

З 12 січня 1927 р. – старший бібліотекар, а згодом консультант з питань української етнографії та літератури Одеської публічної бібліотеки.

У 1929 р. на прилюдному засіданні наукової ради Одеського історико-археологічного музею захистив промоційну роботу на тему “Тірінт та його розкопування”. З 1929 р. – науковий співробітник музею та позаштатний викладач Одеського інституту народної освіти.

Дійсий член етнографічно-лінгвістичної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН, Одеської філії Наукового інституту імені Т.Г. Шевченка, Українського наукового бібліографічного товариства, історично-етнологічного відділу Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства.

22 жовтня 1930 р. був заарештований, а 18 лютого 1931 р. засуджений на 10 років ув’язнення у виправно-трудових таборах.

16 вересня 1937 р. вдруге заарештований та 7 грудня 1937 р. засуджений повторним вироком. 16 травня 1949 р. втретє заарештовано та за вироком від 29 червня 1949 р. відправлено у заслання на поселення. 10 листопада 1955 р. постановою Московської транспортної прокуратури вироки від 1937 р. і 1949 р. були призупинені. Реабілітований посмертно.

Сфери наукових інтересів: історія античності та історичної науки в Одесі, історія української культури, археологія, етнографія, музеєзнавство, бібліографістика, установознавство, біографістика.

Е.Г. Оксман провів сортування, опис і підготовку для монтування на картоні речей з розкопок біля Усатово (1921 – 1926 рр.), В. Куяльника (1921 – 1926 рр.) та на о. Березань (1927 р.).

Основним доробком вченого є роботи з бібліографії. Першим провів бібліографування наукової спадщини одного з перших істориків Одеси А.О. Скальковського. У своїй унікальній бібліографічній праці подав 276 робіт вченого, які були та залишаються цінним фондом для вивчення історії Південної України.

Автор і упорядник понад 20 наукових праць (зокрема, 1 рецензії та понад 20 наукових статей).

Публікації про Е.Г. Оксмана:

Наука и научные работники СССР (без Москвы и Ленинграда). – Л., 1928. – С. 289.

Вісник Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнській Академії Наук. 1924 – 1930: Систематичний розпис змісту / Упорядник Л.О. Жирнова. – Одеса, 1999. – С. 28, 33.

Хмарський В.М. Володимир Антонович і Одеське товариство історії та старожитностей: три нові штрихи // Записки науководослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету “Південна Україна XVIII-XIX ст.”. – Вип. 5. – Запоріжжя, 2000. – С. 252 – 256.

Зленко Г.Д. Бібліограф Геродота Південної України // Вісник Книжкової палати. – № 2. – К., 2001. – С. 22 – 24.

Зленко Г.Д. Оксман Еммануїл Григорович // Бібліографія Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького: Бібліографічний довідник. – Одеса, 2002. – С. 167 – 169.

Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького. 1829 – 1999. Бібліографічний покажчик. – Одеса, 2004. – С. 368 – 369.

Зленко Г.Д. Еще об Эммануиле Григорьевиче Оксмане (Письмо в редакцию) // Русская литература. – № 3. – СанктПетербург, 2006. – С. 240.

Левченко В.В. Оксман Еммануїл Григорович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 268 – 271.

Левченко В.В. Тричі засуджений Еммануїл Оксман (1899 – 1961): до 110-річчя від дня народження // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 7. – Одесса, 2009. – С. 242 – 257.

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 – 1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 44, 52, 145, 304.

Найважливіші статті Е.Г. Оксмана, що стосуються історії Південної України:

До життєпису А.Л. Метлинського // Записки історикофілологічного відділу УАН. – Київ, 1927. – Кн. 15. – С. 196 – 199.

Де яка література по справах охорони пам’яток матеріальної культури // Збірник матеріалів Одеської краєвої комісії для охорони пам’яток матеріальної культури та природи. – Одеса, 1927. – С. 42 – 45 (у співавторстві з С.С. Дложевським).

Сокровища Эрмитажа в католических церквах Степной Украины // Вторая конференция археологов СССР в Херсонесе. 10 – 13 сентября 1927 г. По случаю столетия Херсонесских раскопок / Под. ред. А.Н. Деревицкого, К.Э. Гриневича, Н.Л. Эрнста. – Севастополь, 1927.

Невиданий лист Я. Головацького // Записки історикофілологічного відділу ВУАН. – Кн. ХV. – К., 1927. – С. 200 – 201.

[Рец.] Біднов В. Аполлон Скальковський як історик Степової України // Науковий ювілейний збірник Українського університету в Празі. – Прага, 1925. – Ч. 1. – С. 291 – 356 // Наука на Україні. – Харків, 1927. – № 2 – 4. – С. 361 – 366.

Antike Skulpturen in Odessa // Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. – 1928.

В.Б. Антонович і Одеське “Общество истории и древностей”: (З нагоди 20-річчя з дня смерти) // Записки історико-філологічного відділу УАН. – Київ, 1929. – Кн. 21 – 22. – С. ХХІХ-ХХХІ.

Лист Академіка Гільденштедта // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. – Одеса, 1930. – Ч. 4 – 5. – С. 177 – 178.

Невиданий лист І.П. Бларамберга про Ольбію // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. – Одеса, 1930. – Ч. 4 – 5. – С. 178 – 179.

Література по справах охорони пам’яток матеріальної культури: [Бібілографічний покажчик] // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. – Одеса, 1930. – Ч. 4 – 5. – С. 181 – 184.