Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Маліцька Юлія Геннадіївна

(Анкета Ю.Г. Маліцької)

(Julia Malitska) (23.04.1983, м. Дніпродзержинськ) – кандидат історичних наук (2010 р.), докторантка Сьодерторнського університету (Стокгольм, Швеція).

Впродовж 2001 – 2006 рр. навчалася на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У 2006 р. закінчила магістратуру та отримала диплом із відзнакою. У тому ж році вступила до аспірантури Дніпропетровського національного університету за спеціальністю “Історія”. Науковий керівник – С.Й. Бобилєва.

Впродовж навчання в аспірантурі виграла грант від Шведського інституту (Svenska Institutet) на стажування в Швеції. У вересні 2008 – березні 2009 р. стажувалась у Сьодерторнському університеті (Стокгольм, Швеція).

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію “Естонські шведи на Півдні Російської імперії: міграція, адаптація та акультурація переселенців-колоністів (1781 – 1871)”.

У 2011 р., пройшовши конкурс, була прийнята в докторантуру Центру Балтійських та Cхідно-європейських досліджень при Сьодерторнському університеті (Södertörns högskola).

Наразі завершує роботу над дисертаційним проектом і написанням книги з робочою назвою: “Negotiating Imperial Power: Colonists and Matrimony in the nineteenth-century Black Sea Steppe”.

Впродовж докторських студії неодноразово була стипендіатом Шведського інституту (Svenska Institutet) та Фундації Хельге Аксон Юнсон (Helge Ax:son Johnsons stiftelse).

Сфери наукових інтересів: історія Причорномор’я, соціальна та культурна історія Російської імперії та Східної Європи, гендер, колоніалізм та постколоніалізм.

У 2007 – 2010 рр. приймала участь в міжнародному проекті “Swedish colonies in Ukraine”, який фінансувався фундацією Östersjöstiftelsen (Швеція). Є співредактором і автором антології, виданої за результатами проекту: People in Between: Baltic Sea Islanders as the Colonists in the Steppe, The Lost Swedish Tribe: Reapproaching the history of Gammalsvenskby in Ukraine, eds. Piotr Wawrzeniuk and Julia Malitska (Södertörn University: Huddinge, Sweden, 2014), 151 p.

Вибрані статті Ю.Г. Маліцької, що стосуються історії Півдня України:

История шведских колонистов Юга Российской империи конца XVIII-XIX ст. в архивах Украины // Вопросы германской истории: [cб. науч. тр. / отв. ред. С.И. Бобылева]. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – С. 19 – 27.

Шведський етнос на Півдні Російської імперії (кінець ΧVΙΙΙ – 1861 р.): Історіографічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія та археологія”. – 2007. – № 6. – С. 138 – 144.

Шведське населення на Півдні Російської імперії: передумови, причини та хід міграції // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Історичні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – Вип. 52. – С. 21 – 26.

Особливості геостратегічної політики Російської держави у XVIII ст. // Вопросы германской истории: [cб. науч. тр. / отв. ред. С.И. Бобылева]. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 213 – 222.

Міграція, адаптація та акультурація естонських шведів на Півдні Російської імперії (1781 р. – перша половина XIX ст.): аналіз шведської історіографії // Гуржіївські історичні читання: [зб. наук. праць / ред. кол.: В.А. Смолій, А.І. Кузьмінський, С.Ю. Наумов]. – Черкаси: ЧНУ, 2009. – С. 111 – 115.

Акліматизація шведських мігрантів на Півдні Російської імперії // Грані. – 2010. – № 1. – С. 12 – 14.

Piotr Wawrzeniuk and Julia Malitska, Approaching the “Lost Swedish Tribe” in Ukraine, in The Lost Swedish Tribe: Reapproaching the history of Gammalsvenskby in Ukraine, eds. Piotr Wawrzeniuk and Julia Malitska (SödertörnUniversity:Huddinge, Sweden, 2014), p. 13 – 38.

People in Between: Baltic Sea Islanders as the Colonists in the Steppe, in The Lost Swedish Tribe: Reapproaching the history of Gammalsvenskby in Ukraine, eds. Piotr Wawrzeniuk and Julia Malitska (Södertörn University: Huddinge, Sweden, 2014), p. 61 – 88.