Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Мануілова Катерина Віталіївна

(Анкета К.В. Мануілової)

(12.05.1980, м. Ташкент, Узбекистан) – кандидат історичних наук (2012 р.).

У 1997 р. закінчила Великодолинську загальноосвітню школу № 2 Овідіопольського району Одеської області. У 1997 – 2002 рр. навчалась на історико-філологічному факультеті Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, отримала диплом “магістр історії, викладач історії”.

З серпня 2002 р. по травень 2007 р. – вчитель історії у Великодолинській загальноосвітній школі № 2 Овідіопольського району Одеської області.

З вересня 2007 р. по грудень 2010 р. – асистент кафедри історії України Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. З грудня 2010 р. – викладач цієї кафедри.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію “Політика українізації і національної меншини Півдня Української СРР у 20 – 30-ті рр. XX ст.” Науковий керівник – М.І. Михайлуца.

Сфери наукових інтересів: дослідження впливу політики українізації на національні меншини Півдня України в 20 – 30-ті рр. ХХ ст.; з’ясування ставлення радянської влади до національних меншин у контексті політики українізації; аналіз особливостей реалізації політики українізації в національно-адміністративних районах та в Молдавській Автономній Соціалістичній Радянській Республіці. У своїх працях розглянула трансформації політичні, культурні та мовні орієнтири національних меншин під час впровадження політики українізації. Простежила форми підтримки або протесту різних етносів південноукраїнського регіону заходам українізації.

Автор понад 20 наукових праць з політики українізації/коренізації на Півдні України у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (зокрема, 1 монографії, 20 наукових статей).

Книга К.В. Мануілової, що стосується історії Південної України:

Політика коренізації в південно-західних національноадміністративних районах УРСР. – Одеса: Тес, 2013. –150 с.

Найважливіші статті К.В. Мануілової, що стосуються історії Південної України:

Правове забезпечення українізації державного апарату в національних районах і сільрадах УРСР (20-ті – поч. 30-х рр.

ХХ ст.) // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2007. – № 10. – С. 170 – 177.

Вплив політики українізації на культурно-мовну акультурацію молдаван півдня України у 20-х – поч. 30-х рр.

ХХ ст. // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2007. – № 17. – С. 220 – 226.

Рефлексії одеських освітян євреїв, росіян та українців на політику українізації у 1920-х – 1930-х роках (на матеріалах держархіву Одеської області) // Історичний архів. Наукові студії: зб. наук. праць / [голов. ред. П.С. Сохань]. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 5. – С. 23 – 27.

Етнічні меншини Півдня УСРР у 1920-х рр.: соціальноекономічний аспект // Каразінські читання (історичні науки): 64 – а міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р.: тези доп. – Х., 2011. – С. 232 – 234.

Українізація інтелігенції національних меншин Південнозахідного регіону УРСР // Інтелігенція і влада. Громадськополітичний збірник. Вип. 26. Серія: Історія / За заг. ред. проф. Г.І. Гончарука. – Одеса, 2012. – С. 116 – 125.

Українізація державних органів влади і партійного апарату в південно-західному регіоні УРСР (1920 – 1930-ті рр.) // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (68). – С.11 – 14.

Національне дміністративно-територіальне будівництво в південно-західній Україні у 1920 – 1930-х рр. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 60 (5). – С. 53 – 57.

Українізація партійного апарату в національних адміністративно-територіальних районах південно-західного регіону Української РСР (1920 – 1930-ті рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2012. – Вип. ХХХІІ. – С. 239 – 242.

Національне адміністративно-територіальне будівництво на Миколаївщині у 1920 – 1930-х рр. // Первомайські читання. Матеріали ІІ краєзнавчої науково-практичної конференції. – Первомайськ, 2012. – С. 100 – 104.