Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Мацеєвич Лев Степанович

Олександр Музичко

(18.02.1843, с. Безпечне Київської губернії – 17.11.1915, м. Одеса).

Випускник Київської духовної академії (1870 р.). Магістр богослов’я. Викладач латинської мови та інспектор Кишинівської духовної семінарії. Зібрав цінну історико-церковну бібліотеку та архів. З 1885 р. і до кінця життя мешкав в Одесі. У 1885 – 1898 рр. викладав у Одеській духовній семінарії. Співробітник “Богословской энциклопедии”. Член Бессарабського церковного історико-археологічного товариства, Бібліографічного товариства при Новоросійському університеті, Одеського товариства історії і старожитностей (1887 р.). Почесний член Київської духовної академії (1910 р.).

Нагороджений бронзовою медаллю з нагоди 50-річчя Одеського товариства історії і старожитностей.

Науковий доробок історика нараховує близько 100 праць. Серед них приблизно 10 праць присвячені різним аспектам історії Південної України. Внесок історика у вивчення цього регіону є типовим для “антикварів”: оприлюднення рідкісних джерел, усних спогадів, біографії, здебільшого церковних діячів регіону.

Публікації про Л.С. Мацеєвича та рецензії на його праці:

Зленко Г. Мацієвич Л.С. // Українська літературна енциклопедія. – 1995. – Т. 3. – С. 322.

Палієнко М. “Киевская старина” у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2005. – С. 285.

Праці Л.С. Мацеєвича, що стосуються історії Південної України:

Нечто о диком попе // Киевская старина. – 1886. – № 4. – Известия и заметки. – С. 821 – 826.

Отзывы одесских газет о смерти Пушкина // Русская старина. – 1887. – № 4. – С. 155 – 160.

Исторические заметки об Одесской (бывшей Херсонской) духовной семинарии // Прибавление к Херсонским епархиальным ведомостям. – 1894. – № 10 (15мая). – С. 202 – 208.

Одесские заметки о Магницком: [Неизданная рукопись Магницкого. Из воспоминаний о Магницком протоиерея М.К. Павловского. Могила Магницкого] // Русский архив. – 1898. – Вып. 2. – С. 223 – 229.

К материалам для истории Одесского АрхангелоМихайловского женского монастыря и заметки для биографии А.С. Стурдзы. – Одесса, 1902. – 49 с.

Из бумаг архиепископа Кишиневского Дм. Сулимы // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1902. – Т. XXIV. – Смесь. – С. 23 – 26.

Воспоминания и автобиография одесского протоирея Николая Ивановича Соколова // Киевская старина. – 1906. – Т. 92. – № 1. – Отд. 1. – С. 36 – 63; № 2. – Отд. 1. – С. 213 – 230; № 3 – 4. – Отд. 1. – С. 276 – 298; Т. 93. – № 5/6. – Отд. 1. – С. 43 – 62; № 7/8. – Отд. 1. – С. 406 – 435; Т. 94. – № 9. – Отд. 1. – С. 124 – 136; № 10. – С. 155 – 197; № 11 – 12. – С. 565 – 588.

Церковные установления архиепископа Иннокентия (Борисова) в Одессе в память спасения ее от нашествия англофранцузского флота в 1854 – 1855 годах. – Одесса, 1907. – 131 с.

Саранча в Херсонской губернии и Бессарабии в 1824 г.: (К биогр. А.С. Пушкина) // Русский архив. – 1907. – Кн. 2. – Вып. 8. – С. 550 – 552.

Одесские предания о Гоголе // Одесский листок. – 1909. –14 июля. – № 159; 29 июля. – № 172; 9 августа. – № 181.