Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Попруженко Михайло Георгійович

Олександр Музичко

(25.07.1866, м. Одеса – 30.03.1944, м. Софія) – доктор русько-слов’янської словесності (1909 р.).

З родини священика. Випускник слов’яно-руського відділення історико-філологічного факультету Новоросійського університету (1888 р.). Професорський стипендіат. Головним вчителем та старшим другом був візантиніст Ф.І. Успенський. У 1891 – 1919 рр. – приват-доцент (1891 – 1908 рр.), екстраординарний (1908 – 1909 рр.), ординарний (1909 – 1919 рр.) професор кафедри слов’янської філології. Професор Одеських вищих жіночих курсів (1912 – 1920 рр.). Директор Одеської міської публічної бібліотеки (1896 – 1919 рр.).

Професор історії російської літератури історико-філологічного факультету Софійського університету (1920 – 1941 рр.). Почесний доктор Софійського університету (1939 р.).

Дійсний (1896 р.) та почесний (1918 р.) член, секретар (1909 – 1919 рр.) Одеського товариства історії і старожитностей. Член Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті.

Кавалер сербського ордену Савви ІІ ступеню.

Член Болгарського археологічного інституту (з 1928 р.) та Македонського наукового інституту у Празі (з 1934 р.). Членкореспондент (1923 р.) та академік (1941 р.) Болгарської Академії Наук. Співробітник Російського археологічного інституту у Константинополі. Опікувався виданням його “Известий” в Одесі.

Був у відрядженні у Константинополі.

Досліджував історію Південної України в контексті своїх основних наукових інтересів – історії південних слов’ян, передусім болгар, візантійського періоду. Автор низки конкретно-історичних досліджень про різні епізоди історії регіону, постаті. Один з перших біографів та упорядників спадщини В. Григоровича, дослідників історії навчальних та просвітницьких закладів Одеси.

Публікації про М.Г. Попруженка та рецензії на його праці:

Попруженко Михаил Георгиевич // Сто години Българска Академия на Науките. 1869. – София, 1969. – С. 594 – 595.

Митряев А.И. Попруженко Михаил Георгиевич // Славяноведение в дореволюционной России: библиографический словарь. – М., 1979. – С. 278 – 279.

Зленко Г.Д. Попруженко Михайло Георгієвич // Бібліографи одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького: Бібліографічний довідник. – Одеса, 2002. – С. 174 – 176.

Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. – Одеса, 2002. – С. 51 – 52, 86 – 87, 116 – 117, 228 – 229, 338 – 339, 369 – 373.

Макміллан О.Д. М.Г. Попруженко: шлях від випускника до приват-доцента Новоросійського університету (1888 – 1891) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2008. – Вип. 19. – С. 447 – 455.

Макміллан О.Д. До питання про кількісний вимір праць М.Г. Попруженка // Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство. – Т. 14. – Вип. 19. – 2009. – С. 161 – 171.

Вибрані праці М.Г. Попруженка, що стосуються історії Південної України:

Материалы для истории славянских колоний в России // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1902. – Т. XXIV. – С. 33 – 72.

Отыскивание древностей в Новороссийском крае // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1902. – Т. XXIV. – Смесь. – С. 3 – 5.

Из материалов для истории одесских просветительных учреждений. Публичная библиотека // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1911. – Т. XXIХ. – Материалы. – С. 1 – 58.

Участие Одессы в возрождении народа болгарского. – Одесса, 1912. – 20 с.

И.И. Крашевский в Одессе // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1913. – Т. XXXI. – Протоколы. – С. 39 – 43.

Императорское Одесское общество истории и древностей // Исторический вестник. – 1914. – № 11. – С. 544 – 555.

Императорский Новороссийский университет: по поводу 50 – я его существования // Исторический вестник. – 1915. – № 5. – С. 590 – 605.

В.И. Григорович в Одессе // Собрание сочинений Виктора Ивановича Григоровича (1864 – 1876) / под ред. М.Г. Попруженко. – Одесса, 1916. – С. I-XXXIII.