Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Макієнко Олексій Анатолійович

Наталя Макієнко

(26.07.1978, м. Херсон) – кандидат історичних наук (2006 р.).

У 1995 р. закінчив Херсонську загальноосвітню школу № 55. У 1995 – 1999 рр. навчався на історичному факультеті Херсонського державного педагогічного університету, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія”. У 2000 р. після завершення магістратури здобув кваліфікацію магістра історії.

У 1998 – 1999 рр. працював учителем історії Херсонської загальноосвітньої школи № 9. З грудня 1999 р. – викладач кафедри історії України Херсонського державного педагогічного університету, з травня 2007 р. – старший викладач, а з березня 2008 р. – доцент кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету. У 2001 – 2004 рр. виконував обов’язки помічника декана історичного факультету з наукової роботи, у 2006 – 2008 рр. – завідувача практиками інституту психології, історії та соціології Херсонського державного університету.

З вересня 2008 р. по серпень 2011 рр. перебував у докторантурі, а з вересня 2011 р. по грудень 2014 р. працював на посаді старшого наукового співробітника Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України.

З вересня 2015 р. – доцент кафедри туризму Херсонського державного університету.

Кандидатську дисертацію “Розвиток земської статистики в Херсонській губернії” захистив у червні 2006 р. в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Науковий керівник – Є.Г. Сінкевич.

Працює над докторською дисертацією “Документальна спадщина земських установ в Україні”. Науковий консультант – І.Б. Матяш.

З 2008 р. – член правління Херсонської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Брав участь у реалізації проекту підготовки та видання “Української архівної енциклопедії” (2008 р.), а також першого в Україні археографічного видання з історії земських установ (2015 р.).

Лауреат премії імені Василя Веретеннікова у номінації археографія, архівна евристика (2015 р.).

Сфери наукових інтересів: розвиток земського самоврядування на Півдні України, історія архівної справи, джерелознавство, біографістика.

Автор і упорядник понад 100 наукових праць (зокрема, 1 археографічного видання, 1 енциклопедичного видання, близько 100 наукових статей).

Публікація про О.А. Макієнка:

Макієнко Олексій Анатолійович // Українські історики. Біобібліографічний довідник. Серія “Українські історики”. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 174 – 175.

Книга О.А. Макієнка, що стосується історії Південної України:

Діяльність земських установ на Херсонщині. 1865 – 1920: збірник документів / Державна архівна служба України; Державний архів Херсонської області; уклад.: В. Лебідь (кер. проекту), О. Макієнко, І. Сінкевич, О. Шинкаренко; передмова та коментарі: О. Макієнко. – Херсон: Айлант, 2015. – 636 с. (разом із В.О. Лебедем, І.Ю. Сінкевич, О.І. Шинкаренком).

Найважливіші статті О.А. Макієнка, що стосуються історії Південної України:

З історії розвитку та діяльності земської статистичної служби в Херсонській губернії (70 – 80-ті роки ХІХ ст.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХІХХХ століття. – Запоріжжя, 2000. – Вип. 5. – С. 119 – 129.

Б.Д. Грінченко на Херсонщині: маловідомі сторінки біографії українського діяча // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2003. – Т. 10. – С. 168 – 172.

А.М. Грабенко і розвиток земського самоврядування в Херсонській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2004. – Вип. 15. – С. 85 – 92.

Ф.О. Василевський – статистик Херсонського земства (до 150-річчя від дня народження) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2005. – Вип. 18. – С. 96 – 106.

Листування Олександра Русова з Олександром Лашкевичем // Архіви України. – 2005. – № 5 – 6. – С. 32 – 48.

Земські статистики у громадівському русі 1880-х років на Півдні України // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2005. – Вип. 20. – С. 64 – 74.

Діячі Херсонського земства: Олександр Олександрович Русов // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2007. – Вип. 26. – С. 187 – 194.

Концепція “обласництва” у статистичних дослідженнях Херсонського земства // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 103 – 107.

Архів Херсонського губернського земства: формування, склад, історична доля // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 116 – 127.

Документальна спадщина установ м. Херсона у реаліях постреволюційної доби (перша половина 1920-х років) // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2009. – Т. 10. – С. 77 – 93.

Біля витоків земської періодики в Україні: “Сборник Херсонского земства” (1868 – 1906) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. XIX. – С. 418 – 428.