Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Хлівнюк Олександр Віталійович

(Анкета О.В. Хлівнюка)

(15.02.1965, м. Сімферополь) – кандидат історичних наук (2009 р.). У 1982 р. закінчив середню школу № 1 м. Сімферополя. У 1983-1991 рр. навчався на історичному факультеті Сімферопольського державного університету, після закінчення якого отримав диплом зі спеціальності «Історія». У листопаді 1991 – серпні 1993 р. – молодший науковий співробітник відділу обліку і охорони пам’яток Кримського краєзнавчого музею, м. Сімферополь, у 1993-1999 рр. – провідний спеціаліст відділу методики обліку і охорони пам’яток Державного комітету з охорони і використання пам’яток історії та культури Ради Міністрів Криму. У 1999-2008 рр. – керівник Робочої групи Зводу пам’яток історії та культури України по Автономній Республіці Крим. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію «Охорона культурної спадщини в Криму (1887-1941 рр.)». Науковий керівник – А.А. Непомнящий.

З грудня 2008 р. – директор Кримської Республіканської установи «Науковий центр історико-краєзнавчих досліджень і Зводу пам’яток України по Автономній Республіці Крим», з вересня 2011 р. –директор Кримської республіканської установи «Науково-дослідний центр пам’яткоохоронних досліджень Автономної Республіки Крим». З 2012 р. – член Українського національного комітету ICOMOS, із травня 2012 р. – заступник голови Кримської республіканської організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Організує проведення наукової роботи з виявлення, попереднього обстеження пам’яток історії та культури, паспортизації об’єктів культурної спадщини, здійснює моніторинг стану об’єктів культурної спадщини Криму, проводить науково-дослідницьку роботу з виявлення документів, пов’язаних із пам’ятками, фотофіксації та створення фотоархіву пам’яток історії та архітектури, керує підготовкою Зводу пам’яток історії і культури України в Автономній Республіці Крим. Сфери наукових інтересів: становлення та розвиток системи охорони культурної спадщини, історія пам’яткоохоронної роботи в Криму в ХІХ-XX ст. Досліджуються форми і методи роботи офіційних установ та громадських товариств, внесок науково-громадських осередків, окремих дослідників у вивчення і збереження старожитностей регіону. Автор 14 наукових праць (зокрема, 1 монографії і 13 наукових статей).

Рецензія на працю О.В. Хлівнюка:

Горбик В.О. У Криму ретельно вивчають досвід і традиції попередників // Праці центру пам’яткознавства / НАН України; УТОПІК. – К., 2009. – № 16. – С. 279-282.

Монографія О.В. Хлівнюка, що стосується історії Південної України:

Охорона та вивчення пам’яток історії та культури в Кримській АРСР: Дослідження та документи / За ред. А.А. Непомнящого. – Сімферополь: ВАТ «Сімферопольська міська друкарня» (СГТ), 2008. – 240 с. – (Біобібліографія кримознавства; Вип. 11).

Найважливіші статті О.В. Хлівнюка, що стосуються історії Південної України:

З історії становлення пам’яткоохоронної роботи в Криму на початку 20-х рр. ХХ ст. // Український історичний збірник / Ін-т історії України НАН України. – К., 2005. – Вип. 8. – С. 219-224.

Олександр Полканов – організатор музейної справи та охорони культурної спадщини Криму // Праці Центру пам’яткознавста / НАН України; УТОПІК. – К., 2006. – Вип. 9. – С. 102-112.

Охорона і вивчення культурної спадщини кримських татар (20-30-і роки ХХ ст.) // Праці центру пам’яткознавства / НАН України; УТОПІК. – К., 2006. – № 10. – С. 82-93.

Кримські пам’яткоохоронці та дослідження кримськотатарського землеволодіння в XIX столітті // Український селянин: Зб. наук. праць / Ін-т історії України НАН України. – Черкаси, 2006. – Вип. 10. – С. 107-109.

З історії пам’яткоохоронної роботи в Криму в 20-х – на початку 30-х років ХХ століття // Праці Центру пам’яткознавства / НАН України; УТОПІК. – К., 2007. – Вип. 11. – С. 237-266.

Основні напрямки роботи з охорони культурної спадщини в Криму в 20-і рр. ХХ ст. // Історико-географічні дослідження в Україні: Зб. наук. праць / Ін-т історії України НАН України. – К., 2006. – № 9. – С. 400-408.

Кримський відділ у справах музеїв і охорони пам`яток мистецтва, старовини, природи й народного побуту та пам’яткоохоронна робота (1920-1927) // Питання історії науки і техніки. – 2007. – № 3/4. – С. 47-62.

Налогодження справи охорони кримськотатарських пам’яток у Криму в 20-х – на початку 30-х рр. XX ст. // Нові дослідження памяток козацької доби в Україні / НАН України; УТОПІК – К., 2007. – Вип. 16. – С. 458-467.