Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Сурева Наталія Вікторівна

Вікторія Константінова

(23.06.1976, м. Болград Одеської обл.) – кандидат історичних наук (2004 р.). Впродовж 2001-2009 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. Згодом – докторант Інституту української археографії та джерелознавства НАН України ім. М.С. Грушевського. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII століття – першої чверті ХІХ ст.». Науковий керівник – А.В. Бойко, згодом – Т.Б. Кригульська. Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. Сфери наукових інтересів: соціальна історія окраїн Російської імперії XVIII-XIX ст., усна історія. Автор і упорядник більше 50 наукових публікацій.

E-mail:

Публікація про Н.В. Суреву:

Сурева Наталія Вікторівна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 282-287.

Книги Н.В. Суревої, що стосуються історії Південної України:

Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: «Тандем-У», 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, В. Грибовським, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, І. Савченко, В. Константіновою (Циберт), Ю. Головко, С. Білівненком, С. Абросимовою, І. Анцишкіним, О. Приймаком, В. Чопом).

Епістолярна спадщина родини Нечаєвих (кінець ХVІІІ – перша половина ХХ століття) / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Дніпропетровський державний історичний музей ім. Д.І. Яворницького; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Упорядники: С. Абросимова, І. Анцишкін, Н. Сурева та ін. / Ред.: Бойко А. (наук. ред.) та ін. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2003. – 488 с. – (Джерела з історії Південної України; Т. 3).

Адміністративний устрій Південної України (середина ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Упоряд.: А. Бойко (наук. ред.), В. Козирєв, В. Мільчев, І. Савченко, Н. Сурева / Передмова: І. Савченко. – Видання друге, виправлене і доповнене. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2005. – 528 с. – (Джерела з історії Південної України; Т. 1).

Степова Україна у Законодавчій комісії 1767 року / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Упоряд. Н. Сурева / Ред.: Андрєєв В., Боряк Г., Бойко А. (наук. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2008. – 336 с. – (Джерела з історії Південної України; Т. 6).

Усна історія: теорія та практика / Упорядники А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та інші. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – 100 с. (у співавторстві з А. Бойком, С. Білівненком, Ю. Головко, В. Мільчевим, Н. Швайбою).

Найважливіші статті Н.В. Суревої, що стосуються історії Південної України:

Джерела з історії дворянства Південної України кінця XVIII – початку XIX століття в Центральному державному архіві Автономної республіки Крим // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 4 (5). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999. – С. 251-255.

Питання про законодавчу регламентацію поміщицького землеволодіння на півдні України на початку XIX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 1999. – Вип. VI. – С. 38-44.

Повітові і губернські дворянські предводителі на півдні України (остання чверть XVIII ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999. – Вип. VII. – С. 81-87.

Поміщицька колонізація Південної України в останню чверть XVIII – першу чверть XIX ст.: рух фондоутворення документів // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 5. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2000. – С. 83-94.

До історії генерального межування Південної України (джерелознавчий аспект) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. Історія. – Бердянськ, 2001. – С. 27-34.

Матеріали до історії дворянських зборів Південної України (остання чверть XVIII – перша чверть XIX ст.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 6. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2001. – С. 15-35.

Накази депутатам Законодавчої Комісії 1767-1768 рр. від Новоросійської губернії // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 7. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002. – С. 55-89.

“Дачи безпрепятственно отводить по самой сущей справедливости не захватывая чужих…”. Акти російського уряду щодо поміщицьких земель Південної України в кінці XVIII – першій чверті XIX ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 9. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2008. – С. 17-50.

Два покоління – два світи. Перспективи аналізу усних спогадів селянського населення Південної України // Усна історія в науковому дослідженні: теорія та практика. – Запоріжжя: Поліграфічна дільниця ЗНТН, 2008. – С. 15-27.