Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Татарченко Олександр Борисович

Віктор Сусоров

(01.11.1980, с. Червоний Чабан Каланчацького р-ну Херсонської обл.) – кандидат історичних наук (2010 р.). У 1998 р. закінчив загальнооосвітню школу № 4 м. Цюрупинська Херсонської обл. У 2003-2008 рр. навчався на історичному факультеті Херсонського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобувши кваліфікацію викладача історії, вчителя правознавства. У листопаді 2005 – жовтні 2008 р. навчався в аспірантурі Херсонського національного технічного університету. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Херсонська і Одеська єпархія в умовах становлення тоталітарної системи (1918-1939 рр.)». Науковий керівник – В.Д. Сусоров. З вересня 2003 р. – інженер, з листопада 2003 р. – асистент кафедри філософії та соціології Херсонського національного технічного університету. З вересня 2004 р. по жовтень 2005 р. – асистент кафедри українознавства Херсонського національного технічного університету. З грудня 2008 р. – асистент, з березня 2011 р. – старший викладач, а з вересня 2011 р. – доцент кафедри українознавства Херсонського національного технічного університету.

Працює над докторськую дисертацією «Особливості реалізації радянської державної політики щодо Руської православної церкви на Півдні України в 1943-1965 рр.». Науковий консультант – О.П. Тригуб. Є членом Національної спілки краєзнавців України. Сфери наукових інтересів: історія православної церкви, краєзнавство. Досліджує державну церковну політику Радянського Союзу, внутрішньоцерковне життя та діяльність православної громади Південної України в 1920-1960 рр. Автор близько 30 наукових праць (співавтор монографії та автор близько 30 наукових статей).

Найважливіші статті О.Б. Татарченка, що стосуються історії Південної України:

Газета “Красный Николаев” (“Шлях індустріялізації”) як джерело дослідження релігійної державної політики у 1920-1930-ті роки // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – Вип. XXV. – C. 105-108.

Розгортання атеїстичної роботи на підприємствах Півдня України у 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. XXI. – С. 214-217.

Особливості фіскальної політики радянської держави по відношенню до Церкви у 1917-1939 рр. (на прикладі Півдня України) // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 27. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2008. – С. 177-184.

Кампанія зняття церковних дзвонів на території Херсонської та Одеської єпархії у другій половині 20-х років ХХ ст. // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 2. – С. 73-76.

Становище православної церкви на Херсонщині у другій половині 1940-х рр. // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2011. – Вип. 65: Соціальні аспекти регіонального та загальноукраїнського історико-культурного розвитку. – С. 262-268.

Репресивна політика радянської влади проти церковників-“контрреволюціонерів” в 1920-1930-х рр. (на прикладі Південної України) // Наукові праці історичного факультету Запорізького

національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. XXXIV. – С. 166-169.