Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Підченко Світлана Анатоліївна

(Анкета С.А. Підченко)

(13.10.1966, м. Луганськ) – кандидат історичних (2009 р.), доцент (2011 р.). У 1984 р. закінчила середню школу № 40 м. Луганська. Працювала бібліотекарем бібліотеки Ворошиловградського медичного інституту. У 1991-1993 рр. – бібліотекар Луганської обласної наукової медичної бібліотеки. У 1993-1997 рр. працювала бібліотекарем бібліотеки Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. У 1997-2003 рр. навчалась на факультеті історії і політології Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, отримавши диплом зі спеціальності «Архівознаство». У 2004-2005 рр. навчалася в магістратурі Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля за напрямом «Педагогіка вищої школи» і отримала ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка інтелектуальної властивості».

З вересня 2005 р. – асистент, з березня 2010 р. – старший викладач, з вересня 2010 р. – доцент кафедри архівознавства Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Місце Російської Православної Церкви в культурному та економічному житті Донбасу у 20-ті рр. ХХ ст.». Науковий керівник – І.В. Довжук. Сфера наукових інтересів: історія Російської Православної Церкви першої половини ХХ ст. Автор 16 наукових праць (зокрема, 1 монографії).

Монографія С.А. Підченко, що стосується історії Південної України:

Російська православна церква в культурному та економічному житті Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 132 с. (у співавторстві зі І.В. Довжуком).

Найважливіші статті С.А. Підченко, що стосуються історії Південної України:

Політика влади з питань релігії у період становлення радянської держави (за матеріалами Луганського державного архіву) // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 12. – Ч. 2. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – С. 232-238.

Православна церква в економічному розвитку українського суспільства у 20-ті рр. ХХ ст. (за матеріалами державного архіву Луганської області) // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 15. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. – С. 147-152.

Православна церква у системі духовних цінностей 20-х рр. ХХ ст. // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 16. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 124-128.

Парафія як одиниця вивчення релігійного життя православного населення Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – С. 142-147.

Прояви релігійності у буденному житті мешканців Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 25. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 170-174.

Дослідження історії Російської Православної Церкви у 20-х рр. ХХ ст. На регіональному рівні (за матеріалами Донбасу) // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 26. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 142-146.

Звітна документація окружних та районних виконавчих комітетів Донбасу як джерело вивчення історії Руської Православної Церкви у 20-х рр. ХХ ст. // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 28. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 109-113.

Формування міської інфраструктури в Луганську наприкінці ХІХ – початку ХХ століття // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 30. – Луганськ, 2011. – С. 142-146 (у співавторстві з Т. Харітоновою).