Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Симоненко Ірина Віталіївна

Ігор Довжук

(26.09.1983, м. Луганськ) – кандидат історичних наук (2011 р.). У 2001 р. закінчила середню школу № 8 м. Луганська. У 2001-2006 рр. навчалася на факультеті історії і політології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії. У вересні 2006 – листопаді 2007 р. працювала викладачем комісії суспільних дисциплін у коледжі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Інженерно-технічна інтелігенція в розвитку важкої промисловості Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». Науковий керівник – В.П. Михайлюк.

З грудня 2010 р. – асистент кафедри всесвітньої історії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, з червня 2011 р. – старший викладач, з вересня 2012 р. – доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З 2012 р. – член Національної спілки краєзнавців України. Сфера наукових інтересів охоплює широке коло актуальних питань історії України, всесвітньої історії та історії науки і техніки. Основний напрямок наукової діяльності полягає у дослідженні історії інтелігенції Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Автор близько 60 наукових праць (зокрема, 2 монографій).

Монографії І.В. Симоненко, що стосуються історії Південної України:

Нариси соціальної історії України (друга половина ХІХ-ХХ ст.). – Луганськ: Елтон-2, 2011. – 252 с. (у співавторстві з В.П. Михайлюком, О.О. Кривулею, Г.І. Корольовою, В.А. Бєльдюгіним, Ю.А. Кравцем, О.М. Сапицькою, Т.О. Дорош).

Інженерно-технічна інтелігенція в розвитку важкої промисловості Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 122 c. (у співавторстві з І.В. Довжуком).

Найважливіші статті І.В. Симоненко, що стосуються історії Південної України:

Кальміуська паланка // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 7. – Луганськ, 2005. – С. 200-205.

Роль інженерно-технічної інтелігенції Наддніпрянщини у розвитку металургійного виробництва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 19. – Ч. 1. – Луганськ, 2008. – С. 171-180.

Формування промислового Півдня у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 35. – С. 55-62.

Підготовка інженерно-технічних кадрів для промисловості Півдня України у пореформений період // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 26. – Луганськ, 2010. – С. 191-195.

Науково-технічні товариства в модернізації промисловості Півдня України // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я. Пилипчук. – Вип.46. – К., 2010. – С. 200-209.

Інженерно-технічна інтелігенція в розвитку важкої промисловості Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): радянська історіографія проблеми // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 11 (165). Ч. 1. – Луганськ, 2011. – С. 186-194.

Роль М.О. Павлова в розвитку металургійної промисловості Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 60. – С. 43-46.